Web - Zoznam mien

 
                     
                       
                       
                       
Vážení nájomci a ostatní pozostalí!                      
                       
Žiadame Vás, aby ste navštívili Obecný úrad v Radoli za účelom zaplatenia nájmu za hrobové miesta, ktorým vypršala platnosť úhrady. Rovnako žiadame              
pozostalých, aby sa ujali platby nájmu za hrobové miesta, ku ktorým doposiaľ nie je uzavretá žiadna nájomná zmluva. Cena nájmu je 2 eurá na rok, platí sa              
na 10 rokov dopredu, t.j. 20 eur za jedno miesto na 10 rokov. Čísla hrobových miest, ktoré ku dnešnému dňu nemajú platnú úhradu nájmu, sú zvýraznené              
na mapách žltou farbou. V prípade nesprávne označeného hrobového miesta alebo v prípade akýchkoľvek iných chýb v uverejnených údajoch, kontaktujte pre              
nápravu, prosím, priamo Obecný úrad v Radoli!                      
                       
Radoľa, 24.6.2016                      
                       
Zosnulý/á (alebo rezervácia miesta) Cintorín (odkaz) Hrobové miesto Poznámka                
                       
A
 
                   
                       
Adámek Justin (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 054                  
Adámková Štefánia Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 055                  
Andel Albert Starý cintorín Miesto 223                  
Andel Elemír Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 217                  
Andel Ervinko  Starý cintorín Miesto 021                  
Andel Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 259                  
Andel Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 005                  
Andel Ján  Starý cintorín Miesto 044 Pozri - NC {S1 r07 m259}                
Andel Ján Starý cintorín Miesto 229                  
Andel Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 040                  
Andel Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 109                  
Andel Justín Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 094                  
Andel Marian (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 113                  
Andel Marián Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 111                  
Andel Martin Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 110                  
Andel Matúš Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 028                  
Andel Michal Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 100                  
Andel Ondrej Starý cintorín Miesto 233                  
Andel Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 080                  
Andel Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 081                  
Andel Viliam Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 063                  
Andel Viliam  Starý cintorín Miesto 084                  
Andelová Emília, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 082                  
Andelová Irena, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 006                  
Andelová Irena, r. Vlčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 063                  
Andelová Jozefa Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 028                  
Andelová Jozefína  Starý cintorín Miesto 178                  
Andelová Justína Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 245                  
Andelová Margita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 080                  
Andelová Mária Starý cintorín Miesto 233                  
Andelová Mária (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 112                  
Andelová Oľga, r. Sýkorová Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 095                  
Andelová Pavlína, r. Švaňová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 110                  
Andelová Petronela, r. Skokanová  Starý cintorín Miesto 129                  
Andelová Veronika, r. Čelková Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 110                  
Andelová Viera, r. Andelová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 116                  
Andelová Zuzana, r. Kriváčková Starý cintorín Miesto 044 Pozri - NC {S1 r03 m081}                
Andelová Zuzana, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 081                  
Andelová Zuzana, r. Mičianová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 101                  
Andelová Žofia Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 049                  
Andelová Žofia  Starý cintorín Miesto 086                  
Andelová Žofia  Starý cintorín Miesto 155                  
                       
B
 
                   
                       
Bacigál Michal Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 014                  
Balala Igor Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 013                  
Balala Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 013                  
Balošák Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 164                  
Baranec Petrík Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 001                  
Barborík Dušan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 049                  
Barboríková Zuzana (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 049                  
Barčík Ľudovít Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 038                  
Barčíková Jozefa, r. Papanová Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 039                  
Bardyová Jozefa, r. Mináriková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 097                  
Behúňová Paťka Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 015                  
Belan Marián Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 097                  
Belancová Anna, r. Brisudová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 185                  
Belanec Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 184                  
Belica Karol Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 036                  
Berešík Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 013                  
Berešíková Evička Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 016                  
Berešíková Mária, r. Holtanová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 013                  
Bielená Zita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 026                  
Bielený Tibor Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 026                  
Bielik Alojz Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 261                  
Birošík Emil Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 157                  
Birošík Pavol Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 014                  
Birošík Vladimír Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 014                  
Birošíková Božena, r. Kuriaková Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 158                  
Birošíková Katarína Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 013                  
Blaho Emil Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 052                  
Blahová Mária, r. Školníková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 052                  
Blaškovan Dušan  Starý cintorín Miesto 133                  
Blaškovan Milan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 142                  
Blaškovan Miroslav  Starý cintorín Miesto 133                  
Blaškovan Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 142                  
Blaškovanová Justina, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 143                  
Bojko Pavol Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 011                  
Borák Anton  Starý cintorín Miesto 225                  
Borák Cyril Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 001                  
Borák Ervin Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 014                  
Borák Ignác Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 106                  
Borák Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 078                  
Borák Jozef, ml. Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 120                  
Borák Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 071                  
Borák Július Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 041                  
Borák Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 009                  
Boráková Andrejka Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 003                  
Boráková Jozefína Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 117                  
Boráková Mária  Starý cintorín Miesto 225                  
Boráková Mária, r. Pakanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 107                  
Boráková Štefánia Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 042                  
Boráková Štefánia Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 221                  
Boráková Štefánia Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 009                  
Božek Cyprián Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 215                  
Božek Jaroslav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 030                  
Božek Vlado  Starý cintorín Miesto 036                  
Božeková Angela (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 030                  
Božeková Veronika, r. Papanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 216                  
Brisuda Anton Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 021                  
Brisuda Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 186                  
Brisuda Justin  Starý cintorín Miesto 209                  
Brisuda Stanislav (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 187                  
Brisuda Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 181                  
Brisudová Alžbeta, r. Dolinová Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 182                  
Brisudová Jozefa, r. Školníková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 021                  
Brisudová Júlia, r. Repásková Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 186                  
Brisudová Mária Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 071                  
Brisudová Mária  Starý cintorín Miesto 209 Pozri - NC {S1 r03 m071}                
Brňák Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 018                  
Brňáková Jana Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 018                  
Brodňan Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 100                  
Brodňanová Anna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 100                  
Bučko Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 008                  
Bučková Anna, r. Krkošková Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 009                  
Bučková Darina Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 009                  
Bugáň Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 116                  
Bugáň Jaroslav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 065                  
Bugáňová Milka Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 012                  
                       
C
 
                   
                       
Celko Roska  Starý cintorín Miesto 127                  
Ceniga Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 083                  
Cenigová Helena, r. Brezinová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 082                  
Cinková Emília, r. Janíková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 057                  
                       
Č
 
                   
                       
Čanecká Štefánia  Starý cintorín Miesto 191                  
Čanecká Žofia  Starý cintorín Miesto 063                  
Čelko Cyril Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 054                  
Čelko Ignác Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 028                  
Čelko Ignác Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 096                  
Čelko Ján Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Urna 005                  
Čelko Ondrej  Starý cintorín Miesto 118                  
Čelko Palko  Starý cintorín Miesto 206                  
Čelko Pavol Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 069                  
Čelko Rudolf Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 167                  
Čelko Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 050                  
Čelková Emília Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 168                  
Čelková Justína Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 054                  
Čelková Marta, r. Feriancová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 027                  
Čelková Paulína, r. Majeriková Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 029                  
Čelková Štefánia, r. Macúšová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 050                  
Čelková Veronika  Starý cintorín Miesto 118                  
Čelková Zdena (rezervácia) Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Urna 005                  
                       
D
 
                   
                       
Dolina Palmiro Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 015                  
Dolník Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 181                  
Dolník Vladko Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 008                  
Dršman Adam Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 219                  
Dršman Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 170                  
Dršman Ondrej Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 168                  
Dršman Stanislav - urna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 004                  
Dršmanová Alžbeta, r. Tichá Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 038                  
Dršmanová Emília, r. Andelová (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 220                  
Dršmanová Mária Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 169                  
Dršmanová Mária Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 030                  
Dubcová Terezia Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 066                  
Dubec Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 066                  
Dubeň Vladislav Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 261                  
                       
Ď
 
                   
                       
Ďuriš Alojz  Starý cintorín Miesto 070                  
Ďurišová Paulína, r. Krasňanová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 108                  
Ďurišová Oľga, r. Boráková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 115                  
                       
E
 
                   
                       
Ederová Ružena Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 015                  
Ederová Ruženka Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 016                  
Ekrut Anneliese Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 058                  
                       
F
 
                   
                       
Fekečová Iveta (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 043                  
Firča Radoslav Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Urna 001                  
Fojtík Martin Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 182                  
Franc Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 117                  
Franková Zita Mária Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 107                  
Frišo Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 079                  
Frišo Tomáš  Starý cintorín Miesto 125                  
Frišová Veronika, r. Pakanová  Starý cintorín Miesto 125                  
Funiak Jozef  Starý cintorín Miesto 207                  
Funiak Ľudevit Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 209                  
Funiaková Adela  Starý cintorín Miesto 207                  
Funiaková Štefánia Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 210                  
Funiaková Veronika, r. Krivaček  Starý cintorín Miesto 207                  
                       
G
 
                   
                       
Gažo Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 221                  
Gažová Andrejka Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 009                  
Gažová Elena, r. Boráková Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 220                  
Grega Dušan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 005                  
                       
H
 
                   
                       
Haľvon Ján  Starý cintorín Miesto 098                  
Halvoň Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 041                  
Halvoňová Vincencia, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 124                  
Harcek Rudolf Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 024                  
Harceková Margita, r. Švaňová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 025                  
Harhaj Vasil (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 043                  
Hartelová Mária Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 037                  
Helt Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 104                  
Hoferica Vlado Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Urna 001                  
Hollý Ivan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 151                  
Holtan František Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 059                  
Holtan Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 084                  
Holtan Marian Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 122                  
Holtan Matej Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 163                  
Holtan Pavel Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 081                  
Holtan Pavel  Starý cintorín Miesto 034                  
Holtan Viliam Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 194                  
Holtanová Anna, r. Andelová  Starý cintorín Miesto 034                  
Holtanová Anna, r. Majtánová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 193                  
Holtanová Elena, r. Funiaková Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 164                  
Holtanová Magdaléna Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 123                  
Holtanová Marienka, r. Bendová  Starý cintorín Miesto 092                  
Holtanová Vincencia, r. Bendová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 081                  
Holtanová Žofia, r. Čelková Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 060                  
Horváth Viktor Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 073                  
Hranek Ivanko Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 017                  
Hrubá Anna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 033                  
Hrubý Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 033                  
Hruška Peter Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 211                  
Hrušková Květoslava Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 262                  
Hrušková Štefánia, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 098                  
Hrušková Veronika, r. Mičianová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 212                  
Hudec Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 076                  
Hudecová Mária, r. Štefaniková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 077                  
                       
Ch
 
                   
                       
Chrastina Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 057                  
                       
J
 
                   
                       
Jančigová Helena, r. Andelová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 07, Miesto 001                  
Janík Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 111                  
Janík Viktor Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 034                  
Janíková Agnesa, r. Andelová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 035                  
Janíková Anastázia, r. Tabaková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 009                  
Janíková Antónia, r. Cibičková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 103                  
Janíková Eva  Starý cintorín Miesto 052                  
Janíková Justina, r. Papanová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 111                  
Janíková Oľga, r. Korčičiaková Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 108                  
Janíková Zuzana Starý cintorín Miesto 018/1                  
Janíkovci - 2 deti Starý cintorín Miesto 018                  
Jankovič Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 183                  
Jankovičová Vilma Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 183                  
Jaššo Ignác  Starý cintorín Miesto 007                  
Jaššo Juraj  Starý cintorín Miesto 009                  
Jaššo Michal Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 128                  
Jaššová Anna, r. Škulcová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 129                  
Jaššová Irena, r. Papánová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 130                  
Jaššová Margita, r. Kriváčková  Starý cintorín Miesto 007                  
Jaššová Vincencia Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 061                  
Javorík Martin Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 086                  
Javorík Martinko Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 019                  
Javoríková Justína (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 087                  
Javoríková Milka Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 018                  
Ježo Martin Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 146                  
Ježová Hanka  Starý cintorín Miesto 079                  
Ježová Irena (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 147                  
Ježová Martinka Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 011                  
Judák Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 199                  
Judáková Mária, r. Buchová Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 199                  
Jurčík Tomáš Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 010                  
Jurčíková Margita, r. Papanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 011                  
                       
K
 
                   
                       
Kameniar Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 073                  
Káčeriková Emília, r. Vjatrová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 019                  
Kasák Cyril Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 026                  
Kasák Libor Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 198                  
Kasák Miroslav Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 198                  
Kasák Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 197                  
Kasak Rudolf Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 045                  
Kasák Vladimír Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 064                  
Kasáková Cecília, r. Judáková Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 199                  
Kasáková Elena, r. Vnuková Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 063                  
Kasáková Emília Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 027                  
Kasáková Ľudmila, r. Halvoňová Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 043                  
Kasáková Štefánia, r. Andelová Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 046                  
Kašík Ondrej  Starý cintorín Miesto 120                  
Kašíková Jozefína, r. Tichá Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 159                  
Klimšová Margita Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 090                  
Klosková Viktorika Nový cintorín Sekcia III, Rad 02, Miesto 020                  
Kloták Dušan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 077                  
Klotáková Anna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 061                  
Kmeťko Karol Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 043                  
Kmeťková Gerta (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 042                  
Kocúr Ján  Starý cintorín Miesto 217                  
Kocúr Janko  Starý cintorín Miesto 139                  
Kocúr Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 225                  
Kocúr Justín Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 017                  
Kocúr Martin  Starý cintorín Miesto 035                  
Kocúr Martin  Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 014                  
Kocúr Milan Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 231                  
Kocúr Mirko  Starý cintorín Miesto 212                  
Kocúr Pavol  Starý cintorín Miesto 103                  
Kocúr Rudolf Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 057                  
Kocúr Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 176                  
Kocúr Viktor  Starý cintorín Miesto 102                  
Kocúrová Agnesa, r. Andelová Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 177                  
Kocúrová Anička  Starý cintorín Miesto 140                  
Kocúrová Boženka  Starý cintorín Miesto 221                  
Kocúrová Emka (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 226                  
Kocúrová Helena, r. Martinčeková Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 232                  
Kocúrová Irena, r. Bugáňová Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 085                  
Kocúrová Ivanka  Starý cintorín Miesto 139                  
Kocúrová Mária  Starý cintorín Miesto 035                  
Kocúrová Mária  Starý cintorín Miesto 110                  
Kocúrová Štefánia, r. Minaríková Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 058                  
Kocúrová Žofia Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 233                  
Koczo Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 165                  
Koczová Margita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 166                  
Kočiš   Starý cintorín Miesto 022                  
Kočiš Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 178                  
Kočišová Mária, r. Šprtová Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 179                  
Kokles Jozef - urna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 037                  
Kokles Justin Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 037                  
Kokles Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 260                  
Koklesová Vilma, r. Kuriaková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 037                  
Kolibač Justin  Starý cintorín Miesto 051                  
Kolibáčová Vincencia, r. Macúšová Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 157                  
Kollářová Lýdia Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 004                  
Koprnová Vincencia, r. Tichá Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 119                  
Korčičiák Imrich  Starý cintorín Miesto 183                  
Korčičiak Ján  Starý cintorín Miesto 185                  
Korčičiak Pius Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 018                  
Korčičiak Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 083                  
Korčičiaková Mária  Starý cintorín Miesto 183                  
Korčičiaková Paulína, r. Kocúrová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 084                  
Korman Albín Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 091                  
Korman Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 089                  
Korman Robko  Starý cintorín Miesto 020                  
Kormanová Štefánia, r. Šusteková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 090                  
Korýtko Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 202                  
Kováčik Ivan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 016                  
Koyš Metod Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 158                  
Koža Alexander Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 014                  
Koža Emil  Starý cintorín Miesto 097                  
Kožová Anna  Starý cintorín Miesto 171                  
Krasňan Ján  Starý cintorín Miesto 119                  
Krasňanová Veronika, r. Papánová  Starý cintorín Miesto 119                  
Kriváček Anton (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 178                  
Kriváček Ignác  Starý cintorín Miesto 166                  
Kriváček Ján  Starý cintorín Miesto 168                  
Kriváček Ján  Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 001                  
Krivaček Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 007                  
Kriváček Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 019                  
Kriváček Justín  Starý cintorín Miesto 011/1                  
Kriváček Martin Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 248                  
Kriváček Michal Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 149                  
Kriváček Pavel  Starý cintorín Miesto 017                  
Kriváček Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 248                  
Kriváček Tomáš Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 145                  
Kriváček Vincent Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 144                  
Kriváčková Beatka Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 180                  
Kriváčková Darina (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 179                  
Kriváčková Jozefina, r. Minariková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 001                  
Kriváčková Jozefína, r. Švaňová Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 020                  
Kriváčková Margita, r. Školníková Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 249                  
Kriváčková Mária, r. Marušová  Starý cintorín Miesto 023                  
Krivačková Mária, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 078                  
Kriváčková Paulína, r. Cupcová Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 145                  
Kriváčková Paulína, r. Ščambová Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 146                  
Kriváčková Pavlína Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 003                  
Kriváčková Štefánia, r. Tichá  Starý cintorín Miesto 011/1                  
Kriváčková Veronika  Starý cintorín Miesto 133                  
Kriváčková Vilma (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 150                  
Kriváčková Zuzana, r. Rybárová  Starý cintorín Miesto 168                  
Križanová Jarmila Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 008                  
Krkoška Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 005                  
Krkoška Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 130                  
Krkoška Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 131                  
Krkoška Karol Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 059                  
Krkoška Ľudevít Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 006                  
Krkoška Martin Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 009                  
Krkošková Adela, r. Mičianová Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 010                  
Krkošková Klementína, r. Kočišová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 007                  
Kubala Emil Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 118                  
Kubala Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 109                  
Kubík Alexander  Starý cintorín Miesto 048                  
Kubík Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 163                  
Kubík Richard Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 002                  
Kubíková Margita, r. Hajasová Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 163                  
Kubíková Veronika  Starý cintorín Miesto 048                  
Kubjatko Vladimír Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 074                  
Kuča Martin Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 186                  
Kučeráková Jozefina, r. Halvoňová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 076                  
Kučová Anna, r. Papánová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 187                  
Kukučík Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 056                  
Kukučík Šimon Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 101                  
Kultan Ignác Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 196                  
Kultan Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 205                  
Kultan Ján  Starý cintorín Miesto 176                  
Kultan Jozef  Starý cintorín Miesto 131                  
Kultan Július  Starý cintorín Miesto 006                  
Kultan Milan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 080                  
Kultan Slavomír Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 071                  
Kultan Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 070                  
Kultan Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 007                  
Kultan Viktor Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 005                  
Kultan Viliam Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 068                  
Kultan Vincent Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 003                  
Kultanová Anna  Starý cintorín Miesto 176                  
Kultanová Anna, r. Turčanová (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 206                  
Kultanová Justina, r. Jaššová  Starý cintorín Miesto 008                  
Kultanová Kristína, r. Paršová Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 069                  
Kultanová Margita, r. Filipová Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 006                  
Kultanová Oľga, r. Matísková Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 070                  
Kultanová Štefánia, r. Šutá Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 197                  
Kultanová Veronika, r. Jaššová  Starý cintorín Miesto 072                  
Kultán Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 173                  
Kultán Ján  Starý cintorín Miesto 093                  
Kultánová Anežka Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 173                  
Kultánová Karolína, r. Vavreková Starý cintorín Miesto 093                  
Kultánová Katarína, r. Kuchárová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 143                  
Kultánová Veronika, r. Piastková Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 004                  
Kuriak Alexander Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 190                  
Kuriak Dominik Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 026                  
Kuriak Dušanko  Starý cintorín Miesto 195                  
Kuriak Ignác  Starý cintorín Miesto 096                  
Kuriak Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 025                  
Kuriak Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 047                  
Kuriak Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 092                  
Kuriak Ľudevit Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 092                  
Kuriak Ondrej  Starý cintorín Miesto 012                  
Kuriak Rudolf Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 161                  
Kuriaková Anna, r. Červencová Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 162                  
Kuriaková Anna, r. Papanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 190                  
Kuriaková Emília (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 047                  
Kuriaková Irena, r. Janušová (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 190                  
Kuriaková Margita, r. Černeková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 091                  
Kuriaková Mária (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 093                  
Kuriaková Paulina Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 027                  
Kuriaková Štefánia, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 025                  
Kúdela Ľudovít Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 216                  
Kúdelová Ľudmila (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 217                  
                       
L
 
                   
                       
Lokajová Margita, r. Macúšová Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 210                  
Lisko Ladislav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 123                  
                       
M
 
                   
                       
Macáš Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 128                  
Macášová Vilma, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 129                  
Macuš Albín Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 044                  
Macúš Alexander Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 218                  
Macúš Alojz Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 078                  
Macuš Cyril Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 048                  
Macúš Cyril Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 074                  
Macuš Cyril  Starý cintorín Miesto 099                  
Macúš Dominik Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 021                  
Macúš Dušan Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 086                  
Macúš Emil Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 023                  
Macúš Ervín Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 194                  
Macúš František Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 045                  
Macúš Ignác Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 223                  
Macúš Ignác Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 031                  
Macúš Jakub (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 044                  
Macúš Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 167                  
Macúš Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 042                  
Macúš Jozef  Starý cintorín Miesto 164                  
Macúš Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 010                  
Macúš Juraj Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 035                  
Macúš Karol Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 105                  
Macúš Ľudevít Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 191                  
Macuš Ľudovít (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 048                  
Macúš Michal Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 010                  
Macúš Michal  Starý cintorín Miesto 077                  
Macuš Miroslav Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 065                  
Macúš Miroslav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 044                  
Macúš Ondrej Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 029                  
Macúš Ondrej  Starý cintorín Miesto 095                  
Macuš Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 085                  
Macúš Peter  Starý cintorín Miesto 162                  
Macúš Rudolf  Starý cintorín Miesto 015                  
Macuš štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 113                  
Macuš Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 046                  
Macúš Štefan  Starý cintorín Miesto 091                  
Macúš Viktor Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 013                  
Macúš Vincent Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 032                  
Macúš Vladislav Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 173                  
Macúš Vladko  Starý cintorín Miesto 041                  
Macúšová Adela, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 075                  
Macúšová Agnesa (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 032                  
Macušová Agnesa, r. Trnková Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 045                  
Macúšová Anna (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 192                  
Macušová Anna, r. Andelová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 134                  
Macúšová Anna, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 043                  
Macúšová Anna, r. Papanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 156                  
Macúšová Anna, r. Papanová  Starý cintorín Miesto 162 Pozri - NC {S1 r05 m156}                
Macušová Anna, r. Zjavková Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 047                  
Macúšová Božena, r. Majeríková Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 195                  
Macúšová Elena (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 075                  
Macušová Emília (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 066                  
Macúšová Erika  Starý cintorín Miesto 210                  
Macúšová Irena, r. Ďurčová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 029                  
Macúšová Jana (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 218                  
Macúšová Jolana (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 035                  
Macúšová Jozefína  Starý cintorín Miesto 197                  
Macušová Jozefína, r. Hartelová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 033                  
Macúšová Justína Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 174                  
Macúšová Júlia, r. Heľová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 045                  
Macúšová Magdalena, r. Kocúrová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 079                  
Macúšová Margita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 048                  
Macúšová Mária Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 010                  
Macúšová Mária, r. Kohútová  Starý cintorín Miesto 095                  
Macušová Mária, r. Tichá Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 114                  
Macúšová Marta Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 052                  
Macúšová Milena, r. Trnková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 110                  
Macúšová Olinka  Starý cintorín Miesto 107                  
Macúšová Rozália Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 224                  
Macušová Vilma, r. Prievozníková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 085                  
Macúšová Vincencia (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 022                  
Macušová Zuzana  Starý cintorín Miesto 099                  
Macúšová Zuzana, r. Jašková  Starý cintorín Miesto 077                  
Majerík Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 020                  
Majerík Justin Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 242                  
Majeríková Margita, r. Tichá  Starý cintorín Miesto 134                  
Majeríková Mária, r. Janišová Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 243                  
Majeríková Mária, r. Mikušová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 020                  
Marcová Agnesa, r. Martinčeková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 102                  
Marianko Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 004                  
Martinček Alojz  Starý cintorín Miesto 078                  
Martinček Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 088                  
Martinček Jozef  Starý cintorín Miesto 011                  
Martinček Michal Starý cintorín Miesto 215                  
Martinčeková Cecília, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 100                  
Martinčeková Jozefína Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 101                  
Martinčeková Štefánia, r. Dršmanová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 012                  
Martinská Irena  Starý cintorín Miesto 128                  
Martinský Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 012                  
Martinský Jozef, ml. Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 012                  
Maruš Emil Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 098                  
Maruš Ignác Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 028                  
Maruš Jozef  Starý cintorín Miesto 060                  
Maruš Miroslav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 021                  
Marušová Katarína, r. Žabková Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 029                  
Marušová Mária Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 039                  
Marušová Štefánia, r. Macúšová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 099                  
Marušová Žofie, r. Svrčková  Starý cintorín Miesto 060                  
Masár Ivan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 015                  
Masárová Anna Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 015                  
Maslák Jozef - urna Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 222                  
Materna Jozef  Starý cintorín Miesto 163                  
Materna Július Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 024                  
Maternová Štefánia, r. Minárová Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 025                  
Matúš Michal  Starý cintorín Miesto 148                  
Matušová Mária, r. Papánová  Starý cintorín Miesto 058                  
Mičian Ignác  Starý cintorín Miesto 001                  
Mičian Ivan Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 127                  
Mičian Ján  Starý cintorín Miesto 169                  
Mičian Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 050                  
Mičian Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 077                  
Mičian Kamil  Starý cintorín Miesto 080                  
Mičian Karol Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 002                  
Mičian Ľudevit Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 118                  
Mičian Martin Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 119                  
Mičian Marcel (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 208                  
Mičian Milan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 055                  
Mičian Rudolf Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 060                  
Mičian Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 126                  
Mičian Viliam Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 126                  
Mičianová Adela, r. Švaňová (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 051                  
Mičianová Agneša, r. Chrobáková Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 208                  
Mičianová Anna  Starý cintorín Miesto 001                  
Mičianová Anna  Starý cintorín Miesto 169                  
Mičianová Anna, r. Minárová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 055                  
Mičianová Antónia, r. Ščambová Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 209                  
Mičianová Irena, r. Ščambová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 003                  
Mičianová Štefánia  Starý cintorín Miesto 001                  
Mičianová Štefánia, r. Majeríková Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 119                  
Mičianová Štefánia, r. Ochodničanová Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 127                  
Mičianová Štefánia, r. Turianská Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 160                  
Michal Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 124                  
Michalová Margita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 125                  
Mikulašková Zuzana, r. Ščambová  Starý cintorín Miesto 069                  
Minárik Jakub Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 043                  
Minárik Mária, r. Osadská  Starý cintorín Miesto 181                  
Mináriková Pavlina, r. Mináriková Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 044                  
Mináriková Vilma  Starý cintorín Miesto 182                  
Minárová Cecília, r. Mináriková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 096                  
Mozol Július Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 061                  
Mrvečka Adam Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 169                  
Mrvečka Robert Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 030                  
Mrvečková Emília, r. Dršmanová Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 170                  
Muzika Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 197                  
Muziková Irena (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 199                  
                       
N
 
                   
                       
Norocká Anna,r. Kučová Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 186                  
                       
O
 
                   
                       
Ochodničan Adam  Starý cintorín Miesto 030                  
Ochodničan Ivanko  Starý cintorín Miesto 043                  
Ochodničan Jožko  Starý cintorín Miesto 026                  
Ochodničan Michal Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 072                  
Ochodničan Ondrej  Starý cintorín Miesto 177                  
Ochodničan Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 212                  
Ochodničanová Irena  Starý cintorín Miesto 030                  
Ochodničanová Karolína, r. Vajdíková Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 053                  
Ochodničanová Pavlína  Starý cintorín Miesto 123                  
Ochodničanová Veronika, r. Chovaňáková Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 073                  
Ochodničanová Vilma Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 213                  
Olša Jaroslav Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 089                  
Olšová Zita (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 089                  
Ondrášek Augustín Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 188                  
Ondrášková Margita, r. Kriváčková Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 189                  
Ondruš Peter (rezervácia) Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 034                  
Ondrušková Štefánia Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 023                  
Ondrušová Viera, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 034                  
Opálka František Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 193                  
Opálková Cecília, r. Pavlíková Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 193                  
Oravcová Rozália Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 221                  
Oravec Dominik Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 221                  
Orieščik Tomáš Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 117                  
Ozaniak Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 046                  
Ozaniaková Štefánia, r. Remišová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 046                  
                       
P
 
                   
                       
Pakan Anton Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 184                  
Pakan Anton  Starý cintorín Miesto 202                  
Pakan Jozef Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 148                  
Pakan Justin  Starý cintorín Miesto 016                  
Pakan Marian Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 184                  
Pakan Michal  Starý cintorín Miesto 173                  
Pakan Ondrej Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 089                  
Pakan Tomáš  Starý cintorín Miesto 143                  
Pakanová Agnesa, r. Vavrová Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 021                  
Pakanová Agnesa, r. Vavrová  Starý cintorín Miesto 143 Pozri - NC {S1 r01 m021}                
Pakanová Karolína Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 109                  
Pakanová Oľga Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 020                  
Pakanová Paulína, r. Majtanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 175                  
Pakanová Paulína, r. Majtanová  Starý cintorín Miesto 173 Pozri - NC {S1 r05 m175}                
Pakanová Štefánia, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 090                  
Papán Alexander Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 134                  
Papan Anna, r. Jaššo  Starý cintorín Miesto 056                  
Papán Anton Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 114                  
Papán Cyril  Starý cintorín Miesto 057                  
Papán Ján Nový cintorín Sekcia II, Rad 09, Miesto 056                  
Papan Jozef  Starý cintorín Miesto 058                  
Papán Miroslav Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 135                  
Papan Ondrej  Starý cintorín Miesto 067                  
Papan Pavel  Starý cintorín Miesto 055                  
Papan Rudolf Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 205                  
Papán Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 150                  
Papán Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 036                  
Papán Štefan  Starý cintorín Miesto 057                  
Papanová Helena (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 151                  
Papanová Justína, r. Ščambová  Starý cintorín Miesto 058                  
Papánová Katarína  Starý cintorín Miesto 057                  
Papánová Kristína Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 036                  
Papanová Mária  Starý cintorín Miesto 238                  
Papánová Mária, r. Labudová Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 080                  
Papánová Melanka  Starý cintorín Miesto 076                  
Papanová Pavlína, r. Šurinová Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 115                  
Papánová Veronika  Starý cintorín Miesto 057                  
Papanová Veronika, r. Turjanská Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 206                  
Paulus František Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 083                  
Paulusová Anna, r. Slováková Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 084                  
Pavelka Milan Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 079                  
Pavlis Milan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 099                  
Pavlisová Jozefína Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 114                  
Pavlus Miroslav Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 111                  
Pavlusová Paulína, r. Majeríková (rezervácia) Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 112                  
Pažitka Anton Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 140                  
Pažitka Miroslav Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 140                  
Pažitková Veronika Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 140                  
Pechal Vladko Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 010                  
Podkonická Irena, r. Orosová Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 246                  
Podkonický Július Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 247                  
Podkonický Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 246                  
Poláček Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 147                  
Poláčková Melánia (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 148                  
Polakovič Florián Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Miesto 075                  
Polko Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 104                  
Pražienka Milan Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 033                  
Pražienková Božena Nový cintorín Sekcia II, Rad 08, Miesto 034                  
Prievozník Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 108                  
Prievozník Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 133                  
Prievozník Michal Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 251                  
Prievozník Milan Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 251                  
Prievozník Peťko Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 007                  
Prievozník Šimon  Starý cintorín Miesto 050                  
Prievozník Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 120                  
Prievozník Timotej  Starý cintorín Miesto 050                  
Prievozníková Blažena, r. Cesneková Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 252                  
Prievozníková Mária, r. Slezáková  Starý cintorín Miesto 050                  
Prievozníková Štefánia, r. Ščambová Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 121                  
                       
R
 
                   
                       
Rachnová Zuzana, r. Voštenáková Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 152                  
Rakovan František Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 022                  
Rakovan Ján  Starý cintorín Miesto 189                  
Rakovan Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 064                  
Rakovan Ondrej Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 102                  
Rakovan Štefan Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 053                  
Rakovanová Emília, r. Marušová Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 102                  
Rakovanová Mária  Starý cintorín Miesto 189                  
Rakovanová Oľga, r. Tichá Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 054                  
Rakovanová Pavla, r. Marušová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 064                  
Rebeťáková Ľudmila, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 153                  
Remiš Ján  Starý cintorín Miesto 135                  
Remiš Peter Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 087                  
Remišová Johana  Starý cintorín Miesto 004 Pozri - NC {S1 r03 m088}                
Remišová Johana, r. Skokanová Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 088                  
Riečan Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 112                  
Rudinec Rudolf Nový cintorín Sekcia IV, Rad 06, Miesto 022                  
Rybár Peter Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 024                  
Rybárová Elena, r. Brisudová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 024                  
                       
S
 
                   
                       
Sidor Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 085                  
Sidor Ján  Starý cintorín Miesto 146                  
Sidor Justín Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 032                  
Sidor Pavol Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 255                  
Sidorová Paulína, r. Kasaková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 085                  
Sidorová Štefánia, r. Svrčková Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 256                  
Sidorová Štefánia, r. Švaňová Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 032                  
Sikeľ Anton  Starý cintorín Miesto 112                  
Síkeľ Juraj Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 204                  
Sikel Milan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 137                  
Sikel Milan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 139                  
Síkeľová Adela, r. Marušová Nový cintorín Sekcia II, Rad 14, Miesto 203                  
Sikelová Agnesa Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 244                  
Sikelová Anna, r. Žuborová Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 138                  
Slabej František Nový cintorín Sekcia II, Rad 10, Urna 001                  
Sládek Adam Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 090                  
Sládek Štefan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 106                  
Sládková Anna, r. Kuriaková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 090                  
Sládková Irena, r. Kuriaková Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 106                  
Súkeník Ján Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 121                  
Súkeník Peter Nový cintorín Sekcia IV, Rad 05, Miesto 121                  
Súkeník Štefan Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 159                  
Súkeníková Adela (rezervácia) Nový cintorín Sekcia II, Rad 12, Miesto 160                  
Svrček Emanuel Starý cintorín Miesto 004                  
Svrček Adam Nový cintorín Sekcia II, Rad 11, Miesto 120                  
Svrček Adam  Starý cintorín Miesto 170                  
Svrček Anton Nový cintorín Sekcia IV, Rad 03, Miesto 053                  
Svrček Augustín Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 064                  
Svrček Celestin Nový cintorín Sekcia I, Rad 02, Miesto 069                  
Svrček Cyril Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 180                  
Svrček Eduard Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 154                  
Svrček Filip  Starý cintorín Miesto 152                  
Svrček Gejza  Starý cintorín Miesto 151                  
Svrček Ignác Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 094                  
Svrček Ignác  Starý cintorín Miesto 142                  
Svrček Ivan Nový cintorín Sekcia IV, Rad 01, Miesto 016                  
Svrček Ján Nový cintorín Sekcia I, Rad 04, Miesto 125                  
Svrček Janko Nový cintorín Sekcia III, Rad 01, Miesto 005                  
Svrček Jozef Nový cintorín Sekcia II, Rad 13, Miesto 185                  
Svrček Jozef Nový cintorín Sekcia IV, Rad 02, Miesto 023                  
Svrček Jozef  Starý cintorín Miesto 049                  
Svrček Justin Nový cintorín Sekcia I, Rad 03, Miesto 104                  
Svrček Justín Nový cintorín Sekcia I, Rad 06, Miesto 204                  
Svrček Karol Nový cintorín Sekcia I, Rad 07, Miesto 239                  
Svrček Ľudevít Nový cintorín Sekcia IV, Rad 04, Miesto 086                  
Svrček Ľudovít Nový cintorín Sekcia I, Rad 05, Miesto 162                  
Svrček Ľudovít  Starý cintorín Miesto 101                  
Svrček Martin Nový cintorín Sekcia I, Rad 01, Miesto 030