Rozpočet obce Radoľa

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - schválený

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - tabuľková časť - výdavky - schválený  [453,1 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - tabuľková časť - príjmy - schválený  [249,0 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - komentár - schválený  [157,1 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - výdavky - schválený  [211,4 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - príjmy - schválený  [149,3 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - návrh

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - komentár- návrh  [157,0 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - tabuľková časť - príjmy - návrh  [249,1 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2024 - tabuľková časť - výdavky - návrh  [465,2 kB]

Záverečný účet obce za rok 2023 - schválený

 [1,0 MB]

Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh

Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh  [1,0 MB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - schválený

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - príjmy - schválený  [143,4 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - výdavky - schválený  [176,8 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - komentár - schválený  [124,8 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - tabuľková časť - príjmy - schválený  [147,6 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - tabuľková časť - výdavky - schválený  [230,8 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - návrh

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - tabuľková časť - výdavky - návrh  [233,3 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - príjmy - návrh  [166,9 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - výdavky - návrh  [205,5 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - komentár- návrh  [2,1 MB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2023 - tabuľková časť- príjmy - návrh  [149,3 kB]

Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022 - návrh  [446,4 kB]

Záverečný účet obce na rok 2022

Záverečný účet obce na rok 2022 - schválený  [448,2 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - schválený

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - príjmy  [183,9 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - výdavky  [216,1 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - príjmy - tabuľková časť  [169,4 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - výdavky - tabuľková časť  [245,8 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - komentár  [156,1 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - návrh

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - tabuľková časť - výdavky - návrh  [244,9 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - tabuľková časť - príjmy - návrh  [169,4 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - príjmy - návrh  [184 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - výdavky - návrh  [215,6 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2022 - komentár - návrh  [156,9 kB]

Záverečný účet obce za rok 2021

Záverečný účet obce za rok 2021 - návrh  [392,3 kB]
Záverečný účet obce za rok 2021 - schválený  [467,5 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021-komentár  [156,2 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021 -príjmy  [183,6 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021 -výdavky  [217,4 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021 - tabuľková časť - príjmy  [167,2 kB]
Rozpočet Obce Radoľa na rok 2021 - tabuľková časť - výdavky  [251,6 kB]

Rozpočet obce na rok 2021 - návrh

Rozpočet obce na rok 2021 - návrh - príjmy  [184,0 kB]
Rozpočet obce na rok 2021 - návrh - výdavky  [252,6 kB]
Rozpočet obce na rok 2021 - návrh - príjmy 2021-2023  [167,1 kB]
Rozpočet obce na rok 2021 - návrh - výdavky 2021-2023  [252,6 kB]
Rozpočet obce na rok 2021 - návrh - komentár  [156,5 kB]

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2020 -návrh  [524,1 kB]
Záverečný účet Obce za rok 2020-schválený  [524,7 kB]

Rozpočet obce na rok 2020

Rozpočet 2020 - príjmy  [182,7 kB]
Rozpočet 2020 - výdavky  [215,3 kB]
Rozpočet 2020 - komentár  [157,0 kB]
Rozpočet 2020 - tabuľková časť - príjmy  [164,4 kB]
Rozpočet 2020 - tabuľková časť - výdavky  [251,1 kB]

Návrh rozpočtu Obce Radoľa na rok 2020

rozpočet 2020 - návrh - príjmy  [186,2 kB]
rozpočet 2020 - návrh - tabuľky - výdavky  [251,5 kB]
rozpočet 2020 - návrh - komentár  [157,0 kB]
rozpočet 2020 - návrh - tabuľky - príjmy  [165,2 kB]
rozpočet 2020 - návrh - výdavky  [220,7 kB]

Záverečný účet obce 2019

Záverečný účet obce 2019 -návrh  [510,9 kB]

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2019 -komentár  [156,1 kB]
Rozpočet 2019 - príjmy  [135,3 kB]
Rozpočet 2019 -výdavky  [221,1 kB]
príjmy - tabuľková časť  [165,9 kB]
výdavky - tabuľková časť  [249,9 kB]

Návrh rozpočtu Obce Radoľa na rok 2019

Návrh rozpočtu Obce Radoľa na rok 2019-komentár  [157,3 kB]
Návrh rozpočtu Obce Radoľa na rok 2019-príjmy,výdavky  [1,1 MB]
Návrh rozpočtu Obce Radoľa na rok 2019 - tabuľková časť -príjmy,výdavky  [2,5 MB]

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Záverečný účet Obce Radoľa - návrh  [5,0 MB]
Záverečný účet Obce Radoľa  [5,4 MB]

Rozpočet obce Radoľa na roky 2015-2020

Rozpočet obce Radoľa na roky 2015-2020 - príjmy  [171,8 kB]
Rozpočet obce Radoľa na roky 2015-2020 - výdavky  [246,8 kB]

Rozpočet obce Radoľa na rok 2018

Rozpočet obce Radoľa na rok 2018 - príjmy  [136,5 kB]
Rozpočet obce Radoľa na rok 2018 - výdavky  [272,1 kB]
Rozpočet obce Radoľa na rok 2018 - komentár  [159,2 kB]

Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018

Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 - príjmy  [213,5 kB]
Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 - výdavky  [423,4 kB]
Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 - komentár  [222,9 kB]

Návrh rozpočtu na rok 2015 - 2020

Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2015 - 2020 príjmy  [249,5 kB]
Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2015 - 2020 výdavky  [325,8 kB]

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.

Záverečný účet obce Radoľa - návrh  [500,7 kB]
Záverečný účet obce Radoľa  [4,6 MB]

Rozpočet obce Radoľa na roky 2014-2019

výdavky - tabuľková časť  [264,9 kB]

Rozpočet obce Radoľa na rok 2017

komentár  [150,3 kB]
príjmy - tabuľková časť  [136,0 kB]
výdavky - tabuľková časť  [264,6 kB]

Návrh rozpočtu obce Radoľa na roky 2014-2019

príjmy+výdavky - tabuľková časť  [148,2 kB]

Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2017

komentár+príjmy+výdavky  [4,8 MB]

Konsolidovaná výročná správa obce Radoľa za rok 2017

 [4,8 MB]

Záverečný účet obce Radoľa za rok 2016

Záverečný účet obce 2016  [16,1 MB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2016

Rozpočet 2016 - príjmy  [136,8 kB]
Rozpočet 2016 - výdavky  [219,0 kB]
Rozpočet 2016 - komentár  [149,9 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2013-2018

Rozpočet 2013-2018 - príjmy  [175,0 kB]
Rozpočet 2013-2018 - výdavky  [262,6 kB]

Návrh - Rozpočet Obce Radoľa na rok 2016

Rozpočet 2016 - komentár  [148,7 kB]
Rozpočet 2016 - príjmy  [134,3 kB]
Rozpočet 2016 - výdavky  [215,4 kB]

Konsolidovaná výročná správa obce Radoľa za rok 2016

 [17,8 MB]

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet 2015  [388,7 kB]

Výročná správa Obce Radoľa za rok 2015

výročná správa  [2,4 MB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2015

Rozpočet 2015 - tabuľková časť  [94,4 kB]
Rozpočet 2015 - príjmy, výdavky  [66,3 kB]
Rozpočet 2015 - komentár  [68,1 kB]

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh - Rozpočet 2015 - príjmy, výdavky  [66,7 kB]
Komentár k Návrhu rozpočtu na r.2015  [67,6 kB]
príjmy, výdavky - tabuľková časť  [94,1 kB]

Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet 2014  [428,4 kB]

Rozpočtové opatrenie

Rozpočtové opatrenie č.1/2014  [62,4 kB]
Rozpočtové opatrenie č.4/2014  [66,3 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na rok 2014

Rozpočet 2014 - príjmy+výdavky  [70,6 kB]
Komentár k rozpočtu na r.2014  [1,6 MB]
Rozpočet 2014 - plnenie k 31.12.2014  [151,3 kB]
Komentár k plneniu rozpočtu za r.2014  [147,4 kB]

Rozpočet Obce Radoľa na r. 2014-2016

Rozpočet 2014-2016 - príjmy+výdavky  [85,2 kB]

Návrh rozpočtu na rok 2014

Komentár k Návrhu rozpočtu na r.2014  [66,6 kB]
tabuľky - príjmy 2014  [71,0 kB]
tabuľky - výdavky 2014  [71,0 kB]
Návrh - Rozpočet 2014 - príjmy+výdavky  [85,2 kB]

Finančné výkazy

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014  [5,6 MB]
Súvaha k 31.12.2014  [6,8 MB]

Záverečný účet Obce Radoľa za r. 2013

Záverečný účet 2013  [165,7 kB]

Výročná správa Obce Radoľa za rok 2013

Výročná správa obce  [136,6 kB]

Rozpočet Obce Radoľa v r.2013

Rozpočet 2013 - plnenie + čerpanie  [80,0 kB]

Rozpočet obce na rok 2013

Príjmy  [172,9 kB]
Výdavky  [273,1 kB]
Úprava - zmena rozpočtu  [530,7 kB]
Rozpočtové opatrenie č.4/2013  [9,1 MB]

Programový rozpočet 2013-2015

Príjmy  [15,4 kB]
Príjmy - tabuľky  [59,9 kB]
Výdavky - tabuľky  [10,7 MB]
Výdavky  [69,3 kB]

Konsolidovaná výročná správa 2013

Konsolidovaná výročná správa Obce Radoľa za rok 2013  [204,8 kB]

Komentár k rozpočtu r.2013

Komentár k plneniu rozpočtu za rok 2013  [68,8 kB]

Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2012

Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2012  [163,9 kB]

Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2012

Príjmy k 31.12.2012  [2,3 MB]
Výdavky k 31.12.2012  [5,3 MB]
Komentár k vyhodnoteniu rozpočtu 2012  [73,4 kB]

Rozpočet obce na rok 2012

Titulný list  [76,2 kB]
Rozpočet  [6,2 MB]
Komentár  [1,9 MB]

Programový rozpočet 2012-2014

Komentár  [132,7 kB]
Príjmy  [13,6 kB]
Výdavky  [68,3 kB]

Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2011

Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2011  [17,7 MB]

Rozpočet obce Radoľa

Plnenie príjmov k 30.9.2011  [2,2 MB]
Čerpanie výdavkov k 30.9.2011  [4,9 MB]
Správa o vývoji rozpočtu od 1.1.2011 do 30.9.2011  [954,7 kB]

Rozpočet obce na rok 2011

Titulný list  [112,2 kB]
Rozpočet  [188,7 kB]
Komentár k rozpočtu  [136,9 kB]

Programový rozpočet 2011 - 2013

Programový rozpočet - výdavky  [65,9 kB]
Programový rozpočet  [236,7 kB]
Komentár k programovému rozpočtu  [189,9 kB]