Symboly Obce Radoľa

Symboly

 V minulosti obec používala pečať, v obraze ktorej boli tri brvná. Brvná symbolizujú drevorubačskú tradíciu. Prvé zmienky o pečati pochádzajú z roku 1784.
Erb obce Radoľa Pečať obce Radoľa Vlajka obce Radoľa
Po osamostatnení obce boli schválené symboly: erb, pečať a vlajka.

Názov obce

 Pôvod názvu Radoľa nie je písomne doložený. Radoľa mohla byť pomenovaná na počesť arcibiskupa Radlu. Kysuce patrili českému rodu Slavníkovcov, z ktorých najznámejším je druhý pražský biskup svätý Vojtech. Radla (alebo Radula), ktorý sa stal okolo r. 1010 prvým uhorským arcibiskupom, bol vychovávateľom svätého Vojtecha. Radla bol prvým opátom Břevnovského kláštora v Prahe, kde prijal rehoľné meno Anastazius.
Nemožno tiež vylúčiť, že Radoľa dostala meno podľa Radilu, ktorý sa vyznamenal v bojoch proti Rakúšanom a pri obrane hradu Trenčín pred Tatármi.

Dozvedieť sa viac o názve obce v kronike Radole.