Obec Radoľa - základné údaje

Kaštieľ  Obec Radoľa leží na vstupe do jednej z najkrajších kysuckých dolín - Vadičovskej doliny.

V obci sa nachádza významná historická pamiatka: renesančný Kaštieľ zo 16. storočia. 
Najstaršia zástavba obce sa ťahala okolo cesty via magna vedúcej údolím Kysuce (od Žiliny po Jablunkovský priesmyk) a časť po ľavom brehu Vadičovského potoka.

Obec má 1450 obyvateľov (k 31. decembru 2010) a rozlohu 672 hektárov. Nad obcou dominuje vrch Vreteň (821 m) a Veľké Ostré (654 m).

Veľké Vreteno (821 m.n.m)  V roku 1973 bola obec pričlenená ku Kysuckému Novému Mestu, po dvadsiatich rokoch (1993) sa osamostatnila. V minulosti obec používala pečať, v obraze ktorej boli tri brvná, po osamostatnení obce boli schválené symboly erb, pečať a vlajka.
 Radoľa je členom euroregiónu Beskydy.
Euroregión Beskydy

Poloha

Poloha  Radoľa leží v južnej časti okresu Kysucké Nové Mesto na ľavom brehu rieky Kysuca, 8 km na sever od Žiliny. Naša obec sa nachádza v údolí Vadičovskej doliny v nadmorskej výške 360 m nad morom (v strede obce).
 Obec Radoľa hraničí na severe s Budatínskou Lehotou, na východe s Lopušnými Pažiťami, na juhu s obcou Snežnica a Zástranie, na západe s Kysuckým Novým Mestom (za riekou Kysuca) a na juhozápade s Oškerdou.

Dozvedieť sa viac o polohe obce, alebo vyhľadať na mape.

História

História  Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. Radoľa bola v tom období sídlom jedinej farnosti na území Kysúc a v súpise farností z rokov 1332-1337 sa spomína farár Peter z Radole. Na Koscelisku stál už v polovici 13-eho storočia kamený kostol, ktorý je od leta 2012 opäť predmetom archeologického výskumu.     Radoľa patrila panstvu Budatín. V roku 1598 mala 10 domov, v roku 1720 13 daňovníkov, z toho 11 želiarov, v roku 1784 50 domov, 51 rodín a 351 obyvateľov, v roku 1828 53 domov a 551 obyvateľov. Zaoberali sa chovom oviec, drevorubačstvom, spracúvaním dreva a včelárstvom. V obci bol pivovar, mlyn, píla a pálenica. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali aj drotárstvom, podomovým obchodom a sezónnymi poľnohospodárskymi prácami.

Dnes má obec 1450 obyvateľov a kataster obce 672 ha.
    Kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Pochádza z druhej tretiny 16. storočia.

Dozvedieť sa viac o histórii obce v kronike Radole.

Administratívne údaje

adresa: Obec Radoľa, Radoľa 4, Radoľa, 023 36

IČO:00623814

DIČ:2020559398
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu: IBAN SK82 0200 0000 0000 1672 9322