Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Zmluva medzi obcami o odpade
Názov Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti – odber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
Predmet zhodnotenie odpadov prostredníctvom zberného dvora v obci Nesluša, alebo T+T, a.s.
Hodnota podľa druhu odpadov
Platnosť od 29.05.2024
Zverejnené 29.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Obec Nesluša (IČO: 00314137)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Zuzana Jancová, starostka
 [229,0 kB]
Identifikátor Úver
Názov Zmluva o úvere č.301/CC/24
Predmet Poskytnutie úveru
Hodnota 300 000,- €
Platnosť od 03.05.2024
Zverejnené 07.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Gustáv Šimalčík Manager pre FK III
 [6,6 MB]
Identifikátor Balíkový účet
Názov Zmluva o Balíkovom účte
Predmet Poskytnutie produktu Komunál
Hodnota
Platnosť od 03.05.2024
Zverejnené 07.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Gustáv Šimalčík Manager pre FK III
 [2,0 MB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.20230921
Predmet zmena článku III.bod 3.6 a zmluvy o dielo
Hodnota 120 234,26 €
Platnosť od 03.05.2024
Zverejnené 07.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Kontrakting stavebné montáže, spol.s.r.o. (IČO: 31635237)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Ivan Kolárik, konateľ
 [985,2 kB]
Identifikátor Elektronická služba Business24
Názov Zmluva o Elektronickej službe Business24
Predmet Zriadenie Elektronickej službe Business24
Hodnota
Platnosť od 03.05.2024
Zverejnené 03.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská sporiteľňa, a.s. (IČO: 00151653)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Gustáv Šimalčík Manager pre FK III
 [2,2 MB]
Identifikátor Opatrovateľská služba
Názov Dohoda číslo:2024/ZA/058
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na opatrovateľskú službu
Hodnota 4995,90 €
Platnosť od 30.04.2024
Zverejnené 02.05.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Anton Trnovec, riaditeľ
 [576,8 kB]
Identifikátor Dotácia pre DHZ obce
Názov Zmluva č.1424 176
Predmet Poskytnutie dotácie
Hodnota 1 400 €
Platnosť od 12.04.2024
Zverejnené 15.04.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Dobrovoľná požiarna ochrana SR (IČO: 00177474)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Jozef Smolinský
 [2,6 MB]
Identifikátor Budova č. 341
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 20230918
Predmet Doplnenie článku II.
Hodnota 23707,10 Eur
Platnosť od 26.03.2024
Zverejnené 26.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa, RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ing. Michal Rakovan, konateľ
 [147,0 kB]
Identifikátor Packeta
Názov Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Predmet Nájom plochy pod ZBox
Hodnota 30€
Platnosť od 19.03.2024
Zverejnené 19.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o., Bratislava (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Matuš Baus
 [984,7 kB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.20230918
Predmet zmena článku III.bod 3.6 a článku IV.bod 4.2 zmluvy o dielo
Hodnota 52 376,18 €
Platnosť od 29.02.2024
Zverejnené 04.03.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Rakovan
 [143,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240221
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 21.02.2024
Zverejnené 21.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Jakub Samuel Hoos
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jakub Samuel Hoos
 [672,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240212
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 12.02.2024
Zverejnené 12.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Erika Kocúrová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Erika Kocúrová
 [672,6 kB]