Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Packeta - Z-BOX
Názov Dodatok č.1
Predmet Užívanie plochy
Hodnota v zmysle zmluvy
Platnosť od 27.05.2022
Zverejnené 01.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o.,Bratislava (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta JMatúš Baus, projekt manager
 [488,2 kB]
Identifikátor Projekt ,,EURÁ z EURA"
Názov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v Obci Radoľa
Predmet finančný príspevok
Hodnota 10 000,- €
Platnosť od 20.05.2022
Zverejnené 25.05.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský futbalový zväz (IČO: 00687308)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ján Kováčik, prezident SFZ
 [3,8 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet združená dodávka elektriny
Hodnota v zmysle zmluvy - cenník
Platnosť od 01.02.2022
Zverejnené 05.04.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [2,2 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej šporotovo-kultúrnej haly č.20220302801 - Silvia Macúšová
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 28.03.2022
Zverejnené 28.03.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Ing.Silvia Macúšová
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Silvia Macúšová
 [420,6 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda - rekapitulácia preddavkových platieb
Predmet združená dodávka elektriny
Hodnota v zmysle zmluvy
Platnosť od 14.03.2022
Zverejnené 14.03.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [646,5 kB]
Identifikátor Informačný systém pre obce a mesta - URBIS
Názov Licenčná zmluva č.U2414/2022
Predmet Komplexný informačný systém pre obce a mestá
Hodnota 1300,- € ( 365 € za štvrťrok )
Platnosť od 03.02.2022
Zverejnené 08.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa MADE spol, s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Ing.Pavol Skočovský, konateľ
 [1,1 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022020301
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 03.02.2022
Zverejnené 03.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa TJ Slovan Rudinská (IČO: 30227356)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Ing.Marek Luciak
 [289,7 kB]
Identifikátor Audítorské služby
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. VS 202202
Predmet Audit individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky
Hodnota 2 400,- €
Platnosť od 02.02.2022
Zverejnené 03.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa EKO-AUDIT, s.r.o.,Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Ľubica Marčeková,konateľ spoločnosti
 [1,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022012001
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 21.01.2022
Zverejnené 21.01.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce TRINECO, s.r.o.
 [292,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022011401
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 14.01.2022
Zverejnené 14.01.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Pavol Macúš
 [494,5 kB]
Identifikátor Autobusová doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Poskytovanie dopravných výkonov
Hodnota 2 784,99 €/rok
Platnosť od 22.12.2021
Zverejnené 22.12.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,2 MB]
Identifikátor ÚPSVaR ZIlina - §10
Názov Dohoda č.21/25/010/25
Predmet splnenie predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej nudzi
Hodnota
Platnosť od 29.10.2021
Zverejnené 29.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [1,6 MB]