Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor ÚPSVaR
Názov Dohoda č. 20/25/010/90
Predmet § 10 ods.3,ods. 11 a nasl. zákona zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do praxe.
Hodnota 0 €
Platnosť od 27.11.2020
Zverejnené 27.11.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR,Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Mgr. Katarína Kujanová, riaditeľ úradu
 [1,3 MB]
Identifikátor COVID-19
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci postytovanej
Predmet Návratná finančná výpomoc sa poskytuje Dlžníkovi (Obec Radoľa) na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020...
Hodnota 31 201,-€
Platnosť od 01.10.2020
Zverejnené 01.10.2020
Zmluvné strany Ministerstvo financií SR, Bratislava,Obec Radoľa (IČO: 00151742)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Radovan Majerský, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
 [1,2 MB]
Identifikátor Certifikát
Názov Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
Predmet Povinnosť Poskytovateľa poskytovať Zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov požadovaných Zákazníkom a pridružené služby súvisiace s vydanými certifikátmi...
Hodnota Podľa cenníka
Platnosť od 26.08.2020
Zverejnené 26.08.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Disig, a.s., Bratislava (IČO: 35975946)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Miroslav Bros
 [1,0 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200806
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 06.08.2020
Zverejnené 06.08.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Matej Oškrobaný, Zborov nad Bystricou
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Matej Oškrobaný, Zborov nad Bystricou
 [261,9 kB]
Identifikátor Elektroodpad
Názov Zmluva o nakladaní s odpadmi Dodatok č.1
Predmet zmluvy sa rozširuje o nasledovný druh odpadov špecifikovaný vo Vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z..(katalóg odpadov):20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
Hodnota Podľa cenníka
Platnosť od 06.07.2020
Zverejnené 06.07.2020
Zmluvné strany Prvá ekologická,a.s.,Kys. Nové Mesto (IČO: 51437546)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta
 [174,2 kB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č. 20200070101
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 01.07.2020
Zverejnené 01.07.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Tomáš Šuták, Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Tomáš Šuták, Lopušné Pažite
 [189,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200626
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 26.06.2020
Zverejnené 26.06.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Matej Oškrobaný, Zborov nad Bystricou
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Matej Oškrobaný
 [263,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200619
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 19.06.2020
Zverejnené 19.06.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Pavol Macúš
 [263,3 kB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.2020052201
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 22.05.2020
Zverejnené 25.05.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stanislav Kaper, Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Stanislav Kaper, Lopušné Pažite
 [204,3 kB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Dodatok č. 3 Rámcovej dohody č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota podľa cenníka
Platnosť od 12.05.2020
Zverejnené 12.05.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva, Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva
 [613,2 kB]
Identifikátor TONICAT,s.r.o.-Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup zemných prác na výstavbu a opravy chodníkov,miestnych a účelových komunikácií
Hodnota 25 000 € bez DPH
Platnosť od 15.04.2020
Zverejnené 16.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 04759158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Anton Ďurana, štatutárny zástupca
 [1,5 MB]
Identifikátor UNIPAL KNM spol.s r.o. - Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup štrkov na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií
Hodnota 20 000 € bez DPH
Platnosť od 14.04.2020
Zverejnené 16.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, UNIPAL KNM, Kys. Nové Mesto (IČO: 03638171)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Stanislav Čelko, štatutárny zástupca
 [2,3 MB]