Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky č. 1-755154048831
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
Predmet Mobil - Huawei Y6s
Hodnota Cenník
Platnosť od 11.02.2020
Zverejnené 11.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Juraj Janík v zastúpení
 [1,6 MB]
Identifikátor Prenájom bytu
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet Predmetom nájmu je byt v budove športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota
Platnosť od 07.02.2020
Zverejnené 08.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, František Paulus, Rudina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,František Paulus, Rudina
 [838,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013102
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Pavlus, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Pavlus, Radoľa
 [226,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Kubík, Závodie
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Kubík, Závodie
 [228,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020012201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 22.01.2020
Zverejnené 22.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
 [266,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020012202
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 22.01.2020
Zverejnené 22.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,OZ Futbalový klub Prípravka Rudina (IČO: 50761650)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Vladimír Novák
 [248,1 kB]
Identifikátor Predaj nehnuteľnosti
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj nehnuteľnosti: parcela C-KN č. 26/3-Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, E-KN č. 1908/2-Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v podiele 1/1 na LV 1810, katastrálne územie Radoľa.
Hodnota 660,-€
Platnosť od 21.01.2020
Zverejnené 21.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miloš Kubala, Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Miloš Kubala, Kys. Nové Mesto
 [187,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020170101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.01.2020
Zverejnené 17.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
 [266,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020160101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 16.01.2020
Zverejnené 16.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Ing. Nataša Kovářová, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Nataša Kovářová, Žilina
 [256,4 kB]
Identifikátor Regionálne vydavateľstvo - Alena Jašová,s.r.o.
Názov Zmluva o dielo/2019
Predmet Vydanie knižnej publikácie o obecných samosprávach regiónu Dolných Kysúc a to v období od 1.januára 2020 - do 31.marca 2021
Hodnota 970,- €
Platnosť od 15.01.2020
Zverejnené 15.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o. (IČO: 50410512)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Mgr. Alena Jaššová, konateľka
 [728,3 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200110
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.01.2020
Zverejnené 11.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, Juraj Kucharčík,Horný Vadičov
 [243,0 kB]
Identifikátor MHD Kysucké Nové Mesto
Názov Dohoda o spolupráci uzavretá medzi zmluvnými stranami
Predmet Predmetom Dohody je záväzok Obce Radoľa na zaplatenie príspevku Mestu Kys. Nové Mesto za poskytovanie dopravných výkonov pri zabezpečovaní mestskej autobuovej dopravy na území Mesta a Obce
Hodnota 14.247,- €
Platnosť od 10.01.2020
Zverejnené 10.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mesto Kysucké Nové Mesto (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Ing. Marián Mihalda,primátor
 [4,9 MB]