Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240212
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 12.02.2024
Zverejnené 12.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Erika Kocúrová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Erika Kocúrová
 [672,6 kB]
Identifikátor Zber použitého šatstva
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Predmet zber šatstva a textilu
Hodnota
Platnosť od 30.01.2024
Zverejnené 06.02.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Ľubomír Ludvik LUTEX (IČO: 37655264)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ľubomír Ludvik
 [1,2 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20240119 ( DREAMS)
Predmet prenájom haly
Hodnota 30 €/h
Platnosť od 19.01.2024
Zverejnené 22.01.2024
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [693,2 kB]
Identifikátor Autobusová doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Príspevok za poskytovanie dopravných výkonov - mestská autobusová doprava
Hodnota 3 559,57 €/rok
Platnosť od 28.12.2023
Zverejnené 28.12.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,8 MB]
Identifikátor Vianočná výzdoba
Názov Dodatok k Zmluve č.012018 a 012019
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby
Hodnota 666,- €
Platnosť od 01.12.2023
Zverejnené 06.12.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Štefan Bosák, konateľ
 [794,9 kB]
Identifikátor Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Názov Mandátna zmluva č.01/10/2023
Predmet stavebný a technický dozor pri realizácií stavby
Hodnota 3 420,- €
Platnosť od 25.10.2023
Zverejnené 14.11.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa STAVAR Za, a.s.o. (IČO: 44778767)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Rastislav Staňo
 [2,5 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - §10
Názov Dohoda č.23/25/010/44
Predmet pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota 0,00 €
Platnosť od 01.01.2024
Zverejnené 24.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [3,2 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu - neregulovaná
Predmet dodávka plynu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2023
Zverejnené 18.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,7 MB]
Identifikátor MIRRI SR
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Hodnota 5 200,- €
Platnosť od 05.10.2023
Zverejnené 06.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (IČO: 50349287)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Balík, minister
 [2,6 MB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Zmluva o dielo č.20230921
Predmet Dielo : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Radoľa ,,Časť: Strešná konštrukcia budovy"
Hodnota 124 703,78 €
Platnosť od 22.09.2023
Zverejnené 04.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Kontrakting stavebné montáže, spol. s.r.o (IČO: 31635237)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Ivan Kolárik, konateľ
 [193,6 kB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Zmluva o dielo č.20230918
Predmet Dielo : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Radoľa ,,Časť: Nadstavba - hrubá stavba"
Hodnota 88 467,32 €
Platnosť od 18.09.2023
Zverejnené 19.09.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa RISS Plus s.r.o. (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Rakovan, konateľ
 [193,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230809
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 09.08.2023
Zverejnené 11.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [538,0 kB]