PS Súkromné lesy Radoľa

O nás

 

Názov:     Pozemkové spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa
Sídlo:       Radoľa č.363, 023 36 Radoľa
IČO:          42387787
DIČ:         
Vznik:      18.06.2014 zapísané do registra pozemkových spoločenstiev  pod číslom R-0021/504  v zmysle zákona 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

Orgány spoločenstva: 

1. Valné zhromaždenie
    
2. Výbor    

1. Ing. Štefan Holtan- predseda

2. PaedDr. Blažena Gažová

3. Jaroslav Čelko

4. Ondrej Ščamba

5. Peter Andel

6. Pavol Holtan

7. Ing. Jozef Macúš

 

Dozorná rada

1. Anna Kubaščiková - predseda

2. Miroslav Macúš

3. Albert Vlček

 

Náhradníci do výboru

1. Ján Svrček

2. Miroslav Maruš


Náhradníci do Dozornej rady

1. Ing. Božena Čelková


OLH:
         Jaroslav Svrček

Kontakt:    0915 981909 – predseda Ing.Štefan Holtan
                  

Ďalšie informácie: