Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

1 JÚL 2016

Oznam - výstup na Vreteň

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v utorok 5. júla 2016 bude konať aj tradičný výstup na Vreteň. Nástupným miestom výstupu bude športový areál na ihrisku v Riekach, kde sa bude konať od 7.30h aj prezentácia účastníkov Cyrilo - Metodského výstupu. Pri zápise dostane každý účastník výstupu malé občerstvenie.

Obec Radoľa Vás srdečné pozýva!

Pozvánka na Radoľský jarmok

   Obec Radoľa a Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozývajú v utorok 5. júla 2016 na Radoľský jarmok. Je organizovaný v rámci hodovej slávnosti na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Týmto patrónom je zasvätený novopostavený kostol v Radoli, v ktorom bude slávnostná svätá omša.
   Prezentácia ľudových remesiel spojená s predajom a ukážkami bude prebiehať na nádvorí kaštieľa od 10.00 do 17.00 hod. Svoju tvorbu budú prezentovať členky žilinskej Živeny, kováči zo Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste a ďalší remeselníci. Návštevníci budú mať príležitosť zakúpiť si dekorácie zo slaného cesta, sena, šité hračky, tašky, medovníky, háčkované detské oblečenie, med, oblátky, voskové sviečky, pletené košíky, batikované tričká, keramiku.
  Sviatočné hodové popoludnie spríjemní kultúrny program od 13.00 hod. Na ľudovú nôtu zahrá a zaspieva Ľudová hudba Ondreja Rovňana zo Skalitého. O 14.00 hod. poteší divákov Divadlo na hojdačke s bábkovým predstavením Žabí kráľ. Melódie v podaní Vokálnej skupiny pri ZUŠ v Čadci budú znieť nádvorím od 15.00 hod. Hudobné osvieženie prinesie i koncert populárneho slovenského skladateľa a speváka Pavla Hammela o 16.00 hod. Pripravené sú atrakcie pre deti - kolotoč, detská manéž, skákací hrad, maľovanie na tvár. Nebude chýbať ani občerstvenie a cukrová vata.
   V kaštieli si návštevníci okrem stálych expozícií môžu pozrieť i výstavu paličkovanej čipky z tvorby pani Jarmily Volfovej zo Žiliny a vlastnoručne si vyskúšať toto čipkárske remeslo od 13.00 hod.
   Vstupné na podujatie na nádvorí je zdarma. Do stálych expozícií a na výstavu „Čarovné nite“ je platený vstup.
   Organizátori podujatia sa tešia na stretnutie s Vami.

PS : info aj v prílohách

23 JÚN 2016

XXII. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“

V sobotu 25. júna sa v areáli V Riekach uskutočnil Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa.
Svoje futbalové sily si zmerali : FO Dúbravka, TJ Kaštieľ, ŠK Stará cesta - Lány, FK Štepnica

Konečné poradie:
1. TJ Kaštieľ  8:6  6*
2. ŠK Stará cesta-Lány  18:3  6*
3. FK Štepnica  6:16  4
4. FO Dúbravka  2:9  1
* Rozhodol vzájomný zápas

Viac tu: http://skradola.webnode.sk/turnaj/placovy-turnaj-2016/

26 APR 2016

Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda

Dňa 23. apríla 2016 o 10:00h sa v našej obci konala výnimočná udalosť : Posviacka novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda.

12 APR 2016

Oznam

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 04. 2016 od 06,00 hod.
Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 05. 04. 2016.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci
            pplk. Ing. Stanislav Zdařil, v.r.

8 MAR 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 - výsledky v obci Radoľa

V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Radoľa sa volieb do NR SR zúčastnilo 73,10 % voličov.

Výsledky volieb : obec Radoľa
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1190
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 870
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 5
Počet platných odovzdaných hlasov: 850

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
č.1 Strana TIP  2
č.2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)  1
č.3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  45
č.4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník  0
č.5 ŠANCA  0
č.6 SME RODINA - Boris Kollár  59
č.7 Strana zelených Slovenska  7
č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO  0
č.9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0
č.10 VZDOR - strana práce  1
č.11MOST - HÍD  5
č.12 Slovenská národná strana  178
č.13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia  2
č.14 Komunistická strana Slovenska  2
č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana  1
č.16 SMER - sociálna demokracia  315
č.17 Kresťanskodemokratické hnutie  30
č.18 Slovenská občianska koalícia  4
č.19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  103
č.20 #SIEŤ  45
č.21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  0
č.22 PRIAMA DEMOKRACIA  0
č.23 Sloboda a Solidarita  50

2 MAR 2016

Straty a nálezy

Dňa 29. februára 2016 sa pri predajni COOP Jednota v Radoli našla zlatá retiazka s príveskom. Majiteľ si retiazku môže vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Radoli.

PHSR obce Radoľa na r.2015 - 2020

Obec Radoľa, zverejňuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2015 - 2020.

- príloha

15 JÚL 2015

Futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa" - 21.ročník

Dňa 4. júla 2015 sa v areáli ihriska V Riekach uskutočnil futbalový turnaj "O Pohár starostu obce Radoľa".

Víťaz turnaja :
ŠK Radoľa

20 MAR 2015

Oznam - SeVaK, a.s., Žilina

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina v y z ý v a j ú vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu vybudovanú v rámci stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce", spolufinancovanej z Kohézneho fondu Európskej únie.

Pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu zabezpečíte ekologickú likvidáciu odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie. Súčasne zvýšite hodnotu nehnuteľnosti a ochranu životného prostredia.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení sa za priestupok považuje nepripojenie nehnuteľnosti, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená. Ak vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosť uvedenú v § 23 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, bude naša spoločnosť predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľností na okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie uloží vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustil priestupku pokutu vo výške do 331 €.

Podrobnejšie informácie podľa jednotlivých obcí Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra v Žiline, t.č. 041/707 17 11.

16 MAR 2015

Oznam - pracovisko odboru živnostenského podnikania v KNM

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám podnikateľom, že od 8.septembra 2014 je zriadené pracovisko odboru živnostenského podnikania v Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01 KNM (budova daňového úradu) 1. poschodie dvere č.17. Na zriadenom pracovisku odboru živnostenského podnikania si právnické osoby aj samostatne zárobkovo činné osoby vybavia veci živnostenskej registrácie v plnom rozsahu a na počkanie.
Na pracovisku živnostenského odboru je zriadená aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.
Úradné hodiny:
PO od 8.00h do 15.00h
UT od 8.00h do 15.00h
ST od 8.00h do 17.00h
ŠT od 8.00h do 11.00h
PIA od 8.00h do 14.00h

Oznam pre daňovníkov

Obec Radoľa oznamuje daňovníkom, u ktorých došlo v priebehu roka 2015 k zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane ( daň z nehnuteľností,daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje), že sú povinní do 31. januára 2016 podať daňové priznanie.

Zároveň upozorňuje fyzické osoby, ktoré v roku 2014 dovŕšili vek 70 rokov, fyzické osoby, ktoré sa v roku 2014 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi ako aj prevažne a úplné bezvládne fyzické osoby, že si musia nárok na zníženie dane z nehnuteľností na rok 2015 uplatniť v daňovom priznaní, ktoré sú povinné podať do 31. januára 2016.

prílohy: daňové tlačivá, poučenie, oznámenie k poplatkovej povinnosti - TKO
First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page