Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

20 AUG 2018

Oznam - očkovanie proti besnote psov

Veterinárny lekár MVDr. Droštin uskutoční v našej obci v utorok 4.septembra 2018 vakcináciu psov. Očkovanie bude prebiehať od 17.00 do 17.30 pri OcÚ Radoľa a od 17.30 do 18.30 pri Lipách.

Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €.

8 AUG 2018

Oznam - zber elektornického odpadu

Obecný úrad v Radoli oznamuje občanom, že v pondelok 20. augusta sa v našej obci uskutoční zber elektronického odpadu, ktorý bude realizovaný od domu k domu. Zberať sa budú : chladničky, mrazničky, sušičky, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozhlasové a televízne prijímače, telefóny, mlynčeky, mixéry, kávovary, vŕtačky, elektrické pílky, akumulátory a iné.
Upozorňujeme občanov aby svoj elektroodpad nachystali pred brány svojich rodinných domov až v deň zberu, ráno do 7.30h.

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o počte obyvateľov obce Radoľa

Počet obyvateľov obce Radoľa ku dňu volieb je 1507.
Bližšie informácie v prílohe.

18 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebnéo obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Bližšie informácie v prílohe.

17 JÚL 2018
1
Príloha

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Vážení občania, voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
Bližšie informácie pre voliča sú uvedené v prílohe.

16 JÚL 2018
1
Príloha

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. oznamuje že, v súlade s rozhodnutím č. 0007/2018/V, ktoré vydal dňa 25.06.2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil na obdobie od 02.07.2018 do 31.12.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby.
Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - Vypaľovanie suchých trávnatých porastov

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŽILINE upozorňuje občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, že v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov (t. j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov)
- zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam o stránkových hodinách na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - ako správne nakladať s komunálnym odpadom v obci

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS/OZV ELEKOS/ apeluje na občanov, aby ako spotrebitelia nakupovali výrobky balené v obaloch, ktoré tvoria menej odpadov a aby uprednostňovali obaly, ktoré je možné používať opakovanie.
Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálnych odpadov, zberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov, umožňuje využitie vyzbieraných odpadov ako druhotnej suroviny, čím šetrí vzácne prírodné zdroje.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - tradičná radoľská zabíjačka + fašiangy v obci

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian Vás srdečne pozývajú na tradičnú Radoľskú zabíjačku v priamom prenose, ktorá sa bude konať v sobotu 3. februára 2018 pri Obecnom úrade v Radoli.
Začiatok akcie je v sobotu 3. februára o 10h. Organizátori podujatia sa tešia na stretnutie s Vami a zároveň Vás pozývajú aj na vynikajúcu kapustnicu a ochutnávku zabíjačkových špecialít.

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian srdečne pozývajú občanov aj na fašiangové podujatie, ktoré sa bude konať v sobotu 10. februára 2018. Fašiangový sprievod masiek bude po obci prechádzať v sobotu už od 10.00h. Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy sa bude konať v sále Obecného úradu v Radoli so začiatkom o 20.00h.
Organizátori podujatia Vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Radoli a tešia sa na Vašu účasť už túto sobotu 10. februára 2018.

25 JAN 2018

Oznam - straty a nálezy

Obecný úrad v Radoli oznamuje, že dňa 21.januára 2018 sa v našej obci v lokalite Dúbravka našiel zväzok kľúčov, ďalší zväzok sa našiel dňa 23. januára 2018 pri kaderníctve Denisa. Majitelia si môžu svoje kľúče vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Radoli.

9 JAN 2018

Oznam - mliečny automat

Spoločnosť LIRIO, s.r.o., Hruštín oznamuje, že od stredy 10.1.2018 bude v našej obci predávať surové kravské mlieko a balené mliečne výrobky prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.
Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch, okrem sviatkov, vždy v stredu v čase od 16.00h do 16.30h pri Lipách.
Na mlieko si môžete priniesť vlastné nádoby, alebo si u šoféra môžete zakúpiť 1,5 l fľašu za 0,20 €.
V mliečnom exprese si môžete zo sortimentu mliečnych výrobkov zakúpiť slovenskú bryndzu, domáce maslo, tvaroh, jogurty, oštiepky, parenice, kravský syr, ovčie jogurty, zákvasy, smotany, syrové nite, žinčicu, tvrdé syry a mnohé iné.