Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

20 JAN 2021

Screeningové testovanie - druhý odberný tím (sobota)

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa
c) pracovisko na území obce Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

Prvý "balík" ponúkaných termínov bol zabookovaný v priebehu 12 hodín, preto ponúkame ďalšie termíny.

V prípade, že sa opäť ukáže nedostatok termínov pre občanov Radole, sme pripravení navýšiť kapacitu odberového miesta

V prípade potreby budeme v piatok predpoludním (22. januára) počas pracovných hodín Obecného úradu dopĺňať občanov obce Radoľa do rezervačného systému aj telefonicky.

19 JAN 2021

Screeningové testovanie - rezervačný systém

Rezervačný systém testovacieho miesta Obec Radoľa - Základná škola

rezervačný systém slúži na zabezpečenie testovania pre občanov, ktorí majú:

a) trvalý pobyt na území obce Radoľa
b) prechodný pobyt na území obce Radoľa
c) pracovisko na území obce Radoľa

pri registrácii uveďte do poznámky: a, b, alebo c (stačí písmeno)

registračný formulár otvoríte tlačidlom vľavo - "viac"

Upozorňujeme, že registráciu osôb, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritéria bude administrátor systému stornovať. 

V prípade, že sa ukáže nedostatok termínov pre občanov Radole, sme pripravení vytvoriť na potrebný čas druhý testovací tím.

V prípade potreby budeme v piatok predpoludním (22. januára) počas pracovných hodín Obecného úradu dopĺňať občanov obce Radoľa do rezervačného systému aj telefonicky.

18 JAN 2021

Oznam - Screeningové testovanie AG testami

Obec Radoľa pripraví pre svojich občanov odberové miesto v budove ZŠ Pod Mokrým.

Obec pripravuje rezervačný systém, ktorého spustenie plánujeme v stredu 20. januára 2021 (popoludní).

Testovať budeme v sobotu 23. januára.

V prípade vyššieho záujmu občanov obce Radoľa o testovanie uvažujeme o testovaní aj v termíne piatok, 22. januára 2021.

Testovať budeme výhradne občanov s potvrdenými termínmi. Pre občanov obce Radoľa bude dostatok termínov (test reálne potrebujú iba zamestnaní občania, ktorí ešte neprekonali ochorenie COVID-19).

Neuvažujeme o testovaní v nedeľu 24. januára.Informáciu budeme aktualizovať.

Informácia k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021. Upozorňujeme daňovníkov (fyzické a právnické osoby), u ktorých v priebehu roku 2020 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľností (vznik alebo zánik), k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností.
V termíne do 31. januára si môžu uplatniť v daňovom priznaní nárok na zníženie dane z nehnuteľností fyzické osoby, ktoré sa v roku 2020 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12.2020 Obecný úrad v Radoli pracuje v obmedzenom režime, priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v prípade otázok k miestnym daniam (dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad) kontaktujte obecný úrad telefonicky na tel. č. 0911 951 305, resp. e-mailom: podatelna@radola.sk.

Tlačivo pre vyplnenie je v prílohe

Uznesenie č. 1 zo 6.januára 2021

Viac v prílohe

Praconvá ponuka do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Viac informácií môžu prípadní záujemcovia získať na sránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: Tatiana.Cehlarova@zvjs.sk

Viac v prílohe

Praconvá ponuka do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Viac informácií môžu prípadní záujemcovia získať na sránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: Tatiana.Cehlarova@zvjs.sk

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020

Viac v prílohe

Oznámenie

Obecný úrad v Radoli oznamuje, že v zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 je pre verejnosť s účinnosťou od 01.01.2021 do 24.01.2021 zatvorený.

Viac v prílohe

20 NOV 2020

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO V KYSUCKOM NOVOM MESTE

Od stredy 18. novembra 2020 je v Kysuckom Novom Meste pre verejnosť zriadené aj mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie.
Odberové miesto je zriadené v Centre zdravotnej starostlivosti v Kysuckom Novom Meste (pri vstupe do starej budovy polikliniky – hneď naľavo).
Verejnosť sa môže otestovať každý pracovný deň od 7.00 h do 15.00 h.

20 NOV 2020

Dobrovoľné antigénové testovanie na COVID-19 (3.kolo)

V dňoch 21. a 22. novembra 2020 (v sobotu a v nedeľu) sa bude konať dobrovoľné testovanie antigénovými testami. Testovanie sa bude konať v Základnej škole Radoľa, Pod Mokrým v čase od 8:00 do 20:00 hodiny.
Počas obidvoch dní budú prestávky v čase od 12:00 do 12:45 h a od 17:00 do 17:30 h.

Občania môžu prichádzať voľne, podľa aktuálneho stavu, ktorý sa bude dať sledovať na zázname kamery prostredníctvom živého vysielania na stránkach obce www.radola.sk.

Účastníci testovania sa preukážu občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.

Prosíme všetkých účastníkov testovania o maximálnu možnú ohľaduplnosť, trpezlivosť, dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a pokynov personálu odberového miesta.

Uznesenie vlády SR č. 704 - Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Viac v prílohe