Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Oznam - Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kys. Nové Mesto

Pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, dňa26.01.2020 o 09.00hod. v Kys. Novom Meste - pri rampách.

Od 08.30 hod. sa budú včelárom vyplácať dotácie na opeľovaciu činnosť. Túto dotáciu je včelár povinný si prevziať osobne.

Viac v prílohe

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok MHD č. 2 Kys. Nové Mesto -Kamence - Dubie - Suľkov

Viac v prílohe

Oznam o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Radoľa oznamuje, že žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je možné doručiť na e-mailovú adresu:

podatelna@radola.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu sa nachádza v prílohe

2 JAN 2020

Počet obyvateľov k 31.12.2019

V obci Radoľa bolo k 31.12.2019 prihlásených k trvalému pobytu 1514 obyvateľov.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa
16. decembra 2019 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného úradu v Radoli.

4 DEC 2019

Doručovanie oznámení o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie.


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je možné doručiť na e-mailovú adresu:
podatelna@radola.sk

4 DEC 2019

Zber obnoseného šatstva zrušený.

Oznamujeme občanom, že spoločnosť, ktorá zabezpečovala zber obnoseného šatstva ukončila spoluprácu v našej obci. Z uvedeného dôvodu zber obnoseného šatstva v obci nebude vykonávaný. Obec sa bude usilovať v čo najkratšom čase zaistiť náhradné riešenie, o ktorom vás budeme následne informovať.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Informácia pre voliča

Viac v prílohe

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29. februára 2020.

Viac v prílohe

Voľba poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Bližšie informácie v prílohe

30 OKT 2019

Oznámenie elektronickej adresy pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020

Obec Radoľa oznamuje elektronickú adresu pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020:

podatelna@radola.sk

Oznam - SEVAK, a. s., Žilina

Oznámenie o cenách platných na obdobie od 02.09.2019 do 31. 12. 2021

Viac v prílohe