Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Uznesenie vlády SR č. 587 z 30.09.2020- núdzový stav 01.10.2020

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7694/2020- prevádzky a hygienia

Viac v prílohe

1 OKT 2020

Oznam - sv. omše od 01. októbra 2020 v Radoli

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva od 01. októbra 2020 platí:

- Účasť na sv. omšiach je obmedzená na 50 osôb. Prosíme o rešpektovanie tohto pravidla a pokynov usporiadateľov, ktorí budú pri vchode do kostola. Taktiež prosíme o nezdržiavanie sa vonku pred kostolom počas sv. omše.

- Rúška sú povinné v interiéri ako aj exteriéri pred kostolom.

- Konferencia biskupov Slovenska udeľuje všeobecný dišpenz účasti na nedeľných bohoslužbách.

- Rizikové skupiny (starí a chorí) biskupi žiadajú, aby prenosy svätých omší sledovali z domu.

- Ranné sv. omše budú streamované na Facebook stránke farnosti v utorok - piatok o 6.30 hod. a v nedeľu o 10.30 hod.

- V Radoli budú v nedeľu dve sv. omše, o 09.00 hod. a o 10.15 hod.

- Dnes (vo štvrtok 01. októbra) bude sv. omša o 18.00 hod.Ďakujeme za pochopenie
Farnosť Panny Márie, Kysucké Nové Mesto

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7852/2020- rúška 29.09.2020

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7693/2020- hranice 29.09.2020

Viac v prílohe

22 SEP 2020

Oznam - oprava miestnej komunikácie ul. Pod Dúbravkou a dočasná zmena dopravného značenia ul. Na Lúke

V týchto dňoch sa koná oprava miestnej komunikácie Pod Dúbravkou. Z uvedeného dôvodu je dočasná zmena dopravného značenia na obojsmerný prejazd ulicou Na Lúke - od predajne Coop Jednota k bytovke Pod Dúbravkou.

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7311/2020- prevádzky a hromadné podujatia

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7310/2020- hranice

Viac v prílohe

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zákona č. 282/2015 Z.z. - NDS, a.s.

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7189/2020 - opatrenia

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/7189/2020 - opatrenia

Viac v prílohe

2 SEP 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám


INFORMÁCIE

MESTO a OBCE OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

CESTOVANIE:


Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.


Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.


Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.


Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdŕžania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.


Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.


HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:


Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.


Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“


Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.


RÚŠKA:


Rúška budú od 2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“