Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 17.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Pozvánka

Starosta obce Radoľa Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 3.decembra 2018 (pondelok) o 17.00 h. v budove Obecného zastupiteľstva v Radoli.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam- oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Príjemný deň Vážený spoluobčania,
Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa v našej obci, bude v stredu 21. novembra v čase od 7:30 do 15:45 prerušená distribúcia elektriny na uliciach:
Časť Vadičovskej cesty,
Záhradky,
Stará cesta,
Lány I.,
Lány II.,
Pod Mokrým,
Štepnica,
Skotňa,
Do Majera,
Pod Dúbravkou,
Na Lúke,
U Kuriakov.

12 NOV 2018

Výsledky volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Radoli

Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v dňa 10. novembra 2018 oznamuje:

Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton T k á č i k         - počet platných hlasov 505

Kandidáti pre voľbu starostu obce
Ing. Gabriela B e r e š í k o v á    - počet platných hlasov 280
Peter K u l t a n        -  počet platných hlasov  46

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Ing. Ivan K o c ú r - počet platných hlasov  425
2. Ing. Viera A n d e l o v á - počet platných hlasov 385
3. Ing. Andrea S c h m i d t o v á - počet platných hlasov 360
4. Ján Š u s t e k - počet platných hlasov  339
5. Mgr. Andrea B e l a n c o v á - počet platných hlasov  279
6. Ing. Štefan H u d e c - počet platných hlasov 276
7. František S i d o r - počet platných hlasov  271 
8. Mgr. Pavol P r i e v o z n í k - počet platných hlasov 265
9. Gabriela D r n d o v á - počet platných hlasov 239

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Mgr. Tomáš P a k a n e c - počet platných hlasov  236
2. Ing. Peter K u b í k - počet platných hlasov  206
3. Peter K u l t a n - počet platných hlasov  199
4. Mgr. Erika J a n t o š í k o v á - počet platných hlasov  191

Oznam - Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Bližšie informácie v prílohe

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Radoľa

Bližšie informácie v prílohe

7 SEP 2018

Oznam - upozornenie o revíznej kontrole plynových zariadení

Upozorňujeme občanov, že v poslednom období sa v našom regióne pohybujú firmy, ktoré ponúkajú pred príchodom vykurovacieho obdobia vykonanie revízií.
Odporúčame občanom, aby zvážili ponuky, ktoré im budú dané a vopred sa informovali o cenách revízií vykurovacích zariadení, aby zbytočne neplatili neprimerané vysoké ceny.

Oznam o stránkových hodinách na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste

Oznámenie o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k Dani z príjmov právnických a fyzických osôb na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Bližšie informácie v prílohe.

Oznam - tradičná radoľská zabíjačka + fašiangy v obci

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian Vás srdečne pozývajú na tradičnú Radoľskú zabíjačku v priamom prenose, ktorá sa bude konať v sobotu 3. februára 2018 pri Obecnom úrade v Radoli.
Začiatok akcie je v sobotu 3. februára o 10h. Organizátori podujatia sa tešia na stretnutie s Vami a zároveň Vás pozývajú aj na vynikajúcu kapustnicu a ochutnávku zabíjačkových špecialít.

Obec Radoľa a pán Dušan Mičian srdečne pozývajú občanov aj na fašiangové podujatie, ktoré sa bude konať v sobotu 10. februára 2018. Fašiangový sprievod masiek bude po obci prechádzať v sobotu už od 10.00h. Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy sa bude konať v sále Obecného úradu v Radoli so začiatkom o 20.00h.
Organizátori podujatia Vás srdečne pozývajú na Fašiangy v Radoli a tešia sa na Vašu účasť už túto sobotu 10. februára 2018.

25 JAN 2018

Oznam - straty a nálezy

Obecný úrad v Radoli oznamuje, že dňa 21.januára 2018 sa v našej obci v lokalite Dúbravka našiel zväzok kľúčov, ďalší zväzok sa našiel dňa 23. januára 2018 pri kaderníctve Denisa. Majitelia si môžu svoje kľúče vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Radoli.

9 JAN 2018

Oznam - mliečny automat

Spoločnosť LIRIO, s.r.o., Hruštín oznamuje, že od stredy 10.1.2018 bude v našej obci predávať surové kravské mlieko a balené mliečne výrobky prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.
Predaj sa bude uskutočňovať v pravidelných časových intervaloch, okrem sviatkov, vždy v stredu v čase od 16.00h do 16.30h pri Lipách.
Na mlieko si môžete priniesť vlastné nádoby, alebo si u šoféra môžete zakúpiť 1,5 l fľašu za 0,20 €.
V mliečnom exprese si môžete zo sortimentu mliečnych výrobkov zakúpiť slovenskú bryndzu, domáce maslo, tvaroh, jogurty, oštiepky, parenice, kravský syr, ovčie jogurty, zákvasy, smotany, syrové nite, žinčicu, tvrdé syry a mnohé iné.