Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4593/2020-zrušenie zákazu návštev...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4591/2020-rúška

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4647/2020-2 zmena - hranice ČR

Viac v prílohe

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4592/2020-prevádzky -4fáza

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/45032020-zmena opatrenia - hranice - 48 hodín

Viac v prílohe

2 JÚN 2020

Informácia o prevádzkovaní liniek v prímestskej autobusovej doprave - od 1.6.2020

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

Cestovné poriadky budú v čo najkratšom termíne prístupné na stránke http://www.cp.sk, resp. si Vám dovoľujeme dať do pozornosti oznam na webovom sídle dopravných spoločností:

SAD Žilina, a.s.

26 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4361/2020 -eKaranténa -štátne zariadenie

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 - hromadné podujatia

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb....

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4083/2020 - prevádzky

S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno -športové zariadenia, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 r. veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže .....

Viac v prílohe

20 MÁJ 2020
1
Príloha

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/4084/2020 - rúška

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020

Viac v prílohe