Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky súvislosti s ochorením Covid19

usmernenie zo dňa 18.03.2020 - aktualizácia č. 5

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020

Vláda schvaľuje návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15.marca 2020;

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2640/2020

Viac v prílohe

18 MAR 2020

Oznam - zmena otváracej doby budovy polikliniky

V záujme ochrany zdravia občanov a prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu budú budovy polikliniky na ulici Belanského č. 1346 a č. 773 s účinnosťou od 19.03.2020 otvorené v pracovných dňoch od 6:45h.

Vstup do budovy len v ochrannej pomôcke tváre (rúško, šál, šatka).

Ďakujeme za pochopenie.

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia OLP/2596/2020

Viac v prílohe

MINVSR OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

VYHLASUJE čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kys. Nové Mesto od 17.03.2020 od 06:00 hod. do odvolania

Viac v prílohe

16 MAR 2020

Oznam - informačný web pre občanov ohľadom koronavírusu

Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo nový, informačný web pre občanov ohľadom koronavírusu.

Na stránke virus-korona.sk získajú na jednom mieste všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia aj o prijatých opatreniach.

16 MAR 2020

Infomaily

Informácie od obce Radoľa, ktoré sa týkajú situácie v súvislosti so šírením koronavírusu Vám vieme posielať na Váš email.
Napíšte nám svoj@email do správy meno, priezvisko, adresa a do predmetu napíšte chcem infomaily na adresu info@radola.sk

SMS správy s najdôležitejšími informáciami všetkým Vám, čo Vám ich už takmer 10 rokov posielame budeme samozrejme posielať aj ďalej.
Ak sa chcete prihlásiť do našej databázy na SMS napíšte SMS správu na číslo 0911 951 305 - chcem SMS, meno, adresa

Výhodou emailu je, že Vám vieme poslať aj rozsiahlejšie materiály, ktoré potom nemusíte hľadať po rôznych webstránkach.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia OLP/2567/2020

nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 07:00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti nariaďuje sa izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní...

Viac v prílohe

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3.predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5.predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Viac v prílohe

Oznam - občanom obce Radoľa

Opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu a ochorenia Covid19

Viac v prílohe

13 MAR 2020

Oznam pre klientov stavebného úradu

Na základe súčasnej situácie v súvislosti s ochorením COVID -19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV- 2 musí byť budova Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste uzatvorená.

Z uvedených dôvodov bude pracovisko - Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko v Kysuckom Novom Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná 1052/ pre verejnosť uzatvorené až do odvolania.
V prípade nutnosti bude počas stránkových dní možné kontaktovať pracovníkov telefonicky na tel. číslach:

Stavebný úrad : Ing. Vachálková č.t. 041 /433 9350 
Sociálny pracovník : Mgr. Barčíková č.t. 041 / 433 9349

Oznam pre klientov stavebného úradu:
Dohodnuté pojednávania prebehnú v stanovenom čase so stretnutím pozvaných pred budovou Hasičskej stanice.
V prípade potreby nahliadnutia do podkladov rozhodnutia  v súvislosti s rozpracovanými stavebnými konaniami bude možné pracovníkov kontaktovať telefonicky a dohodnúť spôsob vybavenia veci.
Nové žiadosti v súvislosti so vzniknutou situáciou budú prijímať obce v ktorých má byť navrhovaná stavba alebo činnosť realizovaná. Každá žiadosť musí obsahovať telefonický kontakt v prípade potreby konzultácie a doplnenia žiadosti.

Oznam pre klientov sociálnych služieb opatrovateľskej pracovníčky:
Bližšie informácie o vybavení získate na vyššie uvedenom telefónnom čísle.