Materská škola v Radoli

Oznamy

Prijímanie detí do materskej školy

Žiadosti rodiča (matka, otec), inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca"

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v Základnej škole s materskou školou, Radoľa 326,
na školský rok 2024/2025 sa budú podávať v čase od 1. mája do 31. mája 2024

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_MS_2024_2025.pdf
Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf
Pisomne_vyhlasenie_k_podaniam.pdf

Usmernenie_k_prijimaniu_deti_2024.pdf
Podmienky_prijimania_deti_do_MS.pdf


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.


 

Oznam pre zákonných zástupcov detí materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Radoli oznamuje rodičom škôlkárov, že nový školský rok 2022/2023 sa začína 5.9.2022 t.j v pondelok. Prevádzka materskej školy ostáva nezmenená od 6:30 hod. – do 16:30 hod. Príchod detí do MŠ je možný od 6:30 hod. - do 8:00 hod. V popoludňajších hodinách si rodičia môžu deti prevziať v čase od 14:30 hod. – do 16:30 hod.

Do MŠ je potrebné priniesť:

  •   plastový pohár na pitný režim
  •   prezuvky / nie šľapky/
  •   pyžamo
  •   hrebeň s očkom na šnúrku na zavesenie
  •   náhradné oblečenie do skrinky,
  •   pršiplášť

Mladšie deti 1. triedy si prinesú aj:

nepremokavú plachtu na lehátko a 1,30 € na pracovný zošit.

 

Staršie deti 2. triedy budú potrebovať aj :

cvičebný úbor/ t.j. pohodlné tepláky alebo legíny, bavlnené tričko s krátkym rukávom  a ponožky a poplatok za pracovné zošity/ predškoláci 4,- € za 4 pracovné zošity a 4-5 ročné deti 3,-€ za 3 pracovné zošity.

Pripomíname, že aj naďalej platí, že rodičia sú povinní pri prvom vstupe do MŠ a po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní 3 dni a viac, vrátane soboty a nedele, podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa v písomnej podobe alebo cez EduPage.

 Poštová adresa:
Základná škola s materskou školou, Radoľa 326
Radoľa 326
023 36  Radoľa

Telefónny kontakt:

041/421 24 43 - ZŠ

041/421 33 01 - ŠJ

0917 565 654 - MŠ


Emailové adresy:msradola@gmail.com


viac o ZŠ s MŠ nájdete na jej stránkach:

www.zsradola.edu.sk