PS Súkromné lesy - aktuality

Aktuálne informácie z Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa

Pozvánka

Výbor Pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa Vás pozýva na riadne Zhromaždenie vlastníkov PS Súkromné lesy Radoľa, ktoré sa bude konať 21. apríla 2024 (nedeľa) o 15.00 h. v sále Obecného úradu v Radoli.


príloha : Pozvánka

18 JÚL 2023
1
Príloha

Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností PS súkromné lesy Radoľa zo dňa 30.4.2023

viď.príloha

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa Vás pozýva na riadne Zhromaždenie vlastníkov PS Súkromné lesy Radoľa", ktoré sa bude konať 30. apríla 2023 (nedeľa) o 15.00h v sále Obecného úradu v Radoli.

príloha: Pozvánka

Správa Dozornej rady PS Súkromné lesy Radoľa

viď. príloha

Oznámenie

Oznámenie o uskutočnení zhromaždenia vlastníkov PS Súkromné lesy Radoľa formou korešpondenčného hlasovania.


viď. príloha

Správa Dozornej rady SL Radoľa

viď.príloha

Správa o činnosti výboru PS Súkromné lesy Radoľa za r. 2019 a r.2020

 viď. príloha

31 MÁJ 2021
1
Príloha

Oznámenie

Oznámenie o uskutočnení zhromaždenia vlastníkov PS Súkromné lesy Radoľa formou korešpondenčného hlasovania.


viď. príloha

25 MAR 2020

Zrušenie pozvánky

Vážení členovia PS Súkromné lesy Radoľa

Výbor PS SL Radoľa Vám oznamuje, že v súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR
zo dňa 06.03.2020, ktoré prijalo opatrenie zamedzujúce šírenie ochorenia vírusom COVID-19 ruší zvolanie zhromaždenia spoluvlastníkov PS plánované na 05.aprila 2020.

Zhromaždenie bude zvolané v náhradnom termíne po pominutí rizika nákazy uvedeným vírusom.

                                                          Ing. Štefan Holtan
                                                         predseda výboru PS

Pozvánka

Výbor pozemkového spoločenstva Súkromné lesy Radoľa pozýva svojich členov na riadne Zhromaždenie spoluvlastníkov Súkromné lesy Radoľa", ktoré sa bude konať 02. apríla 2017 (nedeľa) o 15.00h v sále Obecného úradu v Radoli.

prílohy :
pozvánka

Zmeny v právnej úprave pozemkových spoločenstiev

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť dlho očakávaný zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“), ktorý nahradil doposiaľ účinný zákon č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.

viac informácií v prílohe