Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024111160
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2758,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 21.05.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024111161
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 394,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.05.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.139360518
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2024
Dátum doručenia 20.05.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8349363313
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.05.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.241465
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia aplikácie elo.sk
Fakturovaná suma 120,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2024
Dátum doručenia 16.05.2024
Dodávateľ Odpadový hodpodár , s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP Peugeot 2008
Fakturovaná suma 121,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.05.2024
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.8348637242
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5784825235
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5784785941
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra OF20240058
Fakturovaný tovar alebo služba vykonané práce na stavbe : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Fakturovaná suma 120 234,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dieloč.20230921
Dátum doručenia 14.05.2024
Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)
Identifikátor Faktúra č.3020240022
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na vývesnú tabuľu - Eurovoľby 8.6.2024
Fakturovaná suma 47,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2024
Dátum doručenia 10.05.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2024 010
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 2850,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2024
Dátum doručenia 07.05.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)