Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024/074
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 1/2024
Fakturovaná suma 273,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2024
Dátum doručenia 24.06.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2024111488
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4116,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024111489
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 615,34
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.001 24211
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje + medaile s garvírovaním - športové podujatia v obci
Fakturovaná suma 405,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2024
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.202400057
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, tonery+detekcia závad - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 321,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2024
Dátum doručenia 19.06.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2024 013
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce strojom - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 516,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2024
Dátum doručenia 18.06.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2403130
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 75,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024
Dátum doručenia 18.06.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.139363223
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2024
Dátum doručenia 17.06.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8351156332
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.06.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1020240031
Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023
Fakturovaná suma 600,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb VS 202202
Dátum doručenia 13.06.2024
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.2024022
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie žiadosti k dotácii : Individuálne potreby obcí na rok 2024
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2024
Dátum doručenia 13.06.2024
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Identifikátor Faktúra č.202413
Fakturovaný tovar alebo služba Repas vianočnej výzdoby obce
Fakturovaná suma 463,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2024
Dátum doručenia 13.06.2024
Dodávateľ Profi dekor, s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)