Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017112753
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 193,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10800546
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK
Fakturovaná suma 32,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.10800544
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 120,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.5436418914
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9180040350
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - č.341
Fakturovaná suma 764,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040736
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 18,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180084470
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 122,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040342
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 33,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180036766
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 181,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180036757
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 186,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180035614
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK - preplatok
Fakturovaná suma 38,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040726
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 468,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)