Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 1020190008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 182,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2019
Dátum doručenia 21.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2018112823
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 058,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190061445
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku -preplatok
Fakturovaná suma 0,27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190078532
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko
Fakturovaná suma na úhradu 47,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190056635
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko -preplatok
Fakturovaná suma 684,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190078982
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7312612)-preplatok
Fakturovaná suma 4,67,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190078981
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa-preplatok
Fakturovaná suma 54,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190034438
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa -preplatok
Fakturovaná suma 362,54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 5490215911
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 9190023385
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216047)- preplatok
Fakturovaná suma 52,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 9190039792
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216048)- preplatok
Fakturovaná suma 346,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9190023385
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie (odberné miesto 7216046)
Fakturovaná suma na úhradu 162,95,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)