Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.05132017
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové kontajnery na TKO
Fakturovaná suma 1260,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2017
Dátum doručenia 02.11.2017
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.3020170041
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 147,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2017
Dátum doručenia 31.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.13/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 350,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2017
Dátum doručenia 25.10.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.1689960801-2-R
Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke (aktualizácia)- publikácia
Fakturovaná suma 76,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017
Dátum doručenia 23.10.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Identifikátor Faktúra č.8102211641
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 117,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.10.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2017111970
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 84,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.10.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5423178267
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.3171069362
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Radoľa 341
Fakturovaná suma 32,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017007
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2017
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Identifikátor Faktúra č.139136467
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2017
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.321701214
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 160,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2017
Dátum doručenia 09.10.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.6100937204
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)