Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.8320173554
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2023 - RVC Martin
Fakturovaná suma 174,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2023
Dodávateľ Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.20230001
Fakturovaný tovar alebo služba Multifunkčné zariadenie - tlačiareň + inštalačné práce - OcÚ
Fakturovaná suma 344,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2023
Dátum doručenia 05.01.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20230148
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 365,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.01.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2220221045
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 113,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.139/2022
Dátum doručenia 31.12.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.139315022
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2022
Dátum doručenia 31.12.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20221011
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 31.12.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.OPS/1949/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za vedenie účtu
Fakturovaná suma 75,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.12.2022
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra FV22083
Fakturovaný tovar alebo služba Drevná hmota - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 192,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2022
Dátum doručenia 31.12.2022
Dodávateľ PS Súkromné lesy Radoľa (IČO: 42387787)
Identifikátor Faktúra č.17/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba MŠ "
Fakturovaná suma 14 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2022
Dátum doručenia 29.12.2022
Dodávateľ Ing.arch.Emil Michálek, Dulov - Pruské (IČO: 37188267)
Identifikátor Faktúra č.8318832549
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3020220068
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 44,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.138/2022
Dátum doručenia 27.12.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)