Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra FA1872021
Fakturovaný tovar alebo služba Sypač Jansen SW-200 za os.automobil
Fakturovaná suma 746,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2021
Dátum doručenia 26.10.2021
Dodávateľ Balatech s.r.o., Nitra (IČO: 53105150)
Identifikátor Faktúra FVHO0421270
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 126,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2021
Dátum doručenia 26.10.2021
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra 20211038
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
Fakturovaná suma 318,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve
Dátum doručenia 25.10.2021
Dodávateľ TENDERnet s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra 212200292
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 65,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2021
Dátum doručenia 25.10.2021
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra 5/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Rozpočtové a kalkulačné práce - oprava podlahy - Sála OcÚ
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/1/2021
Dátum doručenia 19.10.2021
Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)
Identifikátor Faktúra 2021/0157
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 345,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2021
Dátum doručenia 19.10.2021
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra 8292218451
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.10.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 139268315
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 61,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/1/2021
Dátum doručenia 18.10.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 2021112012
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 842,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.10.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2021112011
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 966,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.10.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5643474509
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 5643425477
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)