Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.9240238332
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - 0/BM-0 0
Fakturovaná suma 249,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 9100841241
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.2240018
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2024
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.14400526
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu -Radoľa 341
Fakturovaná suma 1 788,79 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501998
Dátum doručenia 17.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.20230065
Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2023
Fakturovaná suma 1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2024
Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Urbár, Radoľa (IČO: 42222125)
Identifikátor Faktúra č.8342182486
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 119,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2023113775
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 709,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113776
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 306,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113773
Fakturovaný tovar alebo služba Zber a vývoz nebezpečného odpadu - farby, lepidlá.....
Fakturovaná suma 275,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113774
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 15,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5766512031
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5766471920
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9240292794
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 37,36 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)