Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.312000846
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (VEREJNÉ OSVETLENIE)
Fakturovaná suma 696,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2020
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2020111666
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 464,99,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020111667
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 824,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5569120226,5569176743
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.06.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 001 20182
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa
Fakturovaná suma 99,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ LUTON spol. s.r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 312000708
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 209,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2200441
Fakturovaný tovar alebo služba Rúra kanalizačná korugovaná SN8 DN 300/6m-hrdlová
Fakturovaná suma 1 444,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 20200007
Fakturovaný tovar alebo služba Obnova vodorovného dopravného značenia
Fakturovaná suma 424,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ Whiteline s.r.o.,Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č. 8262075671
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20072
Fakturovaný tovar alebo služba Služby spojené s vydaním knižnej publikácie DOLNÉ KYSUCE po r. 1990
Fakturovaná suma 970,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2020
Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo (IČO: 50410512)
Identifikátor Faktúra č. OF2020060
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz materiálu na skalku
Fakturovaná suma 86,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2020
Dátum doručenia 05.06.2020
Dodávateľ STAVEX TOP,Kys. Nové Mesto (IČO: 36429805)
Identifikátor Faktúra č.3020200038
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravy, údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Fakturovaná suma 282,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2020
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)