Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 8310967946
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.08.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Pripoistenie - Peugeot 2008
Fakturovaná suma 106,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 08.08.2022
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 2220220678
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 753,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Ramcová zmluva
Dátum doručenia 03.08.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra 20220577
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.08.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 20220102
Fakturovaný tovar alebo služba Toner, záložný zdroj k PC, inštalačné práce a aktualizácia programov
Fakturovaná suma 179,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2022
Dátum doručenia 03.08.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 3020220031
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 25,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2022
Dátum doručenia 02.08.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 3020220030
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník
Fakturovaná suma 168,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/1/2022
Dátum doručenia 02.08.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 20220036
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Fakturovaná suma 1 755,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2022
Dátum doručenia 02.08.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra FV22030
Fakturovaný tovar alebo služba Betónové prefabrikáty ( zostatkový materiál )
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2022
Dátum doručenia 29.07.2022
Dodávateľ OPTOMONT, s.r.o., Trenčín (IČO: 35766441)
Identifikátor Faktúra č.20223970
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 30,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.07.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.139296528
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2022
Dátum doručenia 25.07.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 825,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 25.07.2022
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 49240480)