Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20170200
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 103,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2017
Dátum doručenia 28.04.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.2017110606
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 418,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3414897999
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 107,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.0121701070
Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - kultúrne akcie obce
Fakturovaná suma 46,45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2017
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.20170095
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie.....
Fakturovaná suma 112,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2017
Dátum doručenia 20.04.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.5396781236
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20170029
Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Fakturovaná suma 3551,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2017
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č.2017028
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na dosyp po výkope vodovodnej prípojky v obci + dovoz
Fakturovaná suma 103,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2017
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.321700350
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 73,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2017
Dátum doručenia 11.04.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.1820170329
Fakturovaný tovar alebo služba Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko
Fakturovaná suma 67,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2017
Dátum doručenia 11.04.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 6794993908
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 3017311801
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1785,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.04.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)