Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8268137022
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.09.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 5583357692,5583302188
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.09.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2020/599
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na stolný tenis
Fakturovaná suma 284,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2020
Dátum doručenia 16.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. FVHO04200191
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 236,69,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2020
Dátum doručenia 11.09.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 20200578
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3020200062
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 110,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 03.09.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. FV 2020/554
Fakturovaný tovar alebo služba Tepláková súprava Gewo Tarent TS - 3 ks, tenisky Asics Gel Blade -5 ks, taška Gewo Game XL- 5 ks
Fakturovaná suma 770, €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 75/2020
Dátum doručenia 02.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 20200067
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výlkov v miestnych komunikáciách - súvislá oprava cesty pod Dúbravkou
Fakturovaná suma 14 790,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 73/2020
Dátum doručenia 02.09.2020
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č. 20201425
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátny certifikát QESi-3 roky
Fakturovaná suma 105,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 69/2020
Dátum doručenia 26.08.2020
Dodávateľ Disig, a.s., Bratistlava (IČO: 35975946)
Identifikátor Faktúra č. 2020010
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 196,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2020
Dátum doručenia 25.08.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.20200527
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia mandatného certifikátu
Fakturovaná suma 151,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2020
Dátum doručenia 24.08.2020
Dodávateľ BROS Computing, s.r.o.,Žilina-Zádubnie (IČO: 36734390)