Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.19/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na dovoz obedov
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2017
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.20170214
Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia antivírusov v PC - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2017
Dátum doručenia 04.10.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.3020170037
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 46,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2017
Dátum doručenia 03.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017531
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.10.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20170379
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 54,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2017
Dátum doručenia 02.10.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.3419743425
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 117,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2017/310
Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie+pomôcky - stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 391,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2017
Dátum doručenia 27.09.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.3017314041
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1 305,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.09.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2017111638
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 371,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 21.09.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.139134019
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2017
Dátum doručenia 19.09.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2017056
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie rigolov v obci
Fakturovaná suma 193,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2017
Dátum doručenia 19.09.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017013
Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba plota v areály ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 7 145,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2017
Dátum doručenia 18.09.2017
Dodávateľ IPSTAV spol. s.r.o, KNM (IČO: 36371157)