Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20240097
Fakturovaný tovar alebo služba Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok
Fakturovaná suma 110,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2024
Dátum doručenia 05.03.2024
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Identifikátor Faktúra č.2024/025
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2024
Dátum doručenia 05.03.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.3020240011
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 40,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240010
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko
Fakturovaná suma 88,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240009
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál + prac.pomôcky a náradie - oprava interiéru OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 202,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240008
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci - údržba
Fakturovaná suma 46,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20240158
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.3020240015
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 147,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2024
Dátum doručenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2024/017
Fakturovaný tovar alebo služba Vrecovaný asfalt + doprava
Fakturovaná suma 528,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2024
Dátum doručenia 01.03.2024
Dodávateľ ALL77, s.r.o., Palárikovo (IČO: 52441806)
Identifikátor Faktúra č.2401662
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2024
Dátum doručenia 28.02.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2024004
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 122,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2024
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2024003
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osvetlenia v budove OcÚ - schodisko
Fakturovaná suma 210,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2024
Dátum doručenia 27.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)