Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 312101284
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice a štarter - verejné osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 81,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2021
Dátum doručenia 14.10.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 212200260
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 137,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2021
Dátum doručenia 11.10.2021
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra 2210806
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynových kotlov ( OcÚ, ŠK Radoľa, Hala )
Fakturovaná suma 214,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2021
Dátum doručenia 11.10.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra 2220210648
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 722,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 08.10.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra 8291742953
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 3020210114
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál
Fakturovaná suma 240,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2021
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 2124102052
Fakturovaný tovar alebo služba Dlažba extra 60x60 + lepidlo, penetrák, silikón... - Sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 2 535,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2021
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ SAMTEK s.r.o., Myjava (IČO: 36324213)
Identifikátor Faktúra 3020210115
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 1 151,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 07.10.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 1020210016
Fakturovaný tovar alebo služba Pokládka dlažby - Sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 2 359,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2021
Dátum doručenia 06.10.2021
Dodávateľ ŽISS - Žilinská stavebná spoločnosť, s.r.o., Žilina (IČO: 36411337)
Identifikátor Faktúra 2021 035
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 420,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.10.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20210748
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.10.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra SK2101498
Fakturovaný tovar alebo služba Brankársky set, vesta, obuv - florbal
Fakturovaná suma 226,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2021
Dátum doručenia 30.09.2021
Dodávateľ Florbal s.r.o. Bratislava- Ružinov (IČO: 44887001)