Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2022111206
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 391,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.07.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022111205
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 460,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.07.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20220006
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie 5.7.2022 - Jarmok
Fakturovaná suma 1000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2022
Dátum doručenia 20.07.2022
Dodávateľ Arzén, občianske združenie, Terchová (IČO: 42347360)
Identifikátor Faktúra č.8309598545
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5685270008
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5685223998
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.139295993
Fakturovaný tovar alebo služba 2 ks toaletná kabínka - Radoľský jarmok 2022
Fakturovaná suma 204,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2022
Dátum doručenia 18.07.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3221040569
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko
Fakturovaná suma 217,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.07.2022
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.0507/2022
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie pre deti ,,Kedy stromy spievajú" - Radoľský jarmok 5.7.2022
Fakturovaná suma 380,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2022
Dátum doručenia 18.07.2022
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.202200198
Fakturovaný tovar alebo služba Betón - chodník
Fakturovaná suma 306,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2022
Dátum doručenia 13.07.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.20220011
Fakturovaný tovar alebo služba Kvetináče z vymývaného betónu 6ks
Fakturovaná suma 864,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2022
Dátum doručenia 11.07.2022
Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)
Identifikátor Faktúra č.8309093034
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)