Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.312202187
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 252,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2022
Dátum doručenia 27.12.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2220944
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2022
Dátum doručenia 21.12.2022
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2022-184
Fakturovaný tovar alebo služba Darčekové predmety ( perá, tašky ) s logom obce
Fakturovaná suma 774,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2022
Dátum doručenia 20.12.2022
Dodávateľ SATOR s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra 20220100
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Fakturovaná suma 608,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2022
Dátum doručenia 16.12.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Identifikátor Faktúra č.20220168
Fakturovaný tovar alebo služba Klávesnica USB + oprava tlačiarne - OcÚ
Fakturovaná suma 62,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2022
Dátum doručenia 15.12.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20225755
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 15.12.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.20225793
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 15.12.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2022112253
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 512,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.12.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2022112252
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3029,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 14.12.2022
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.312201978
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - vianočné osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 135,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2022
Dátum doručenia 12.12.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.5708032380
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5707987585
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)