Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018112267
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 535,93,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2018
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5481152853
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,00,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.11.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20180166
Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba viacúčelového ihriska
Fakturovaná suma 38 873,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2018
Dátum doručenia 15.11.2018
Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)
Identifikátor Faktúra č. 2018934
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava ústredného kúrenia v objekte ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 60,90,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 128/2018
Dátum doručenia 14.11.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 139168879
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.117/2018
Dátum doručenia 12.11.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8219965967
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180445
Fakturovaný tovar alebo služba TENDERnet, s.r.o., Žilina
Fakturovaná suma 300,00,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka rok Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2018
Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č. 24/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 7,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2018
Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č. 20180780
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.11.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 180100490
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 82,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2018
Dátum doručenia 02.11.2018
Dodávateľ JD ROZHLASY, s.r.o., Vigantice (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 20180232
Fakturovaný tovar alebo služba Prenastavenie IP adries (problém s prihlásením na internet 2 ks)
Fakturovaná suma 27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2018
Dátum doručenia 31.10.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 302018062
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - miestne komunikácie
Fakturovaná suma 52,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 127/2018
Dátum doručenia 31.10.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)