Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2017026
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce + materiál - vodovodná prípojka
Fakturovaná suma 2330,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2017
Dátum doručenia 05.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2017027
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 2524,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2017
Dátum doručenia 05.04.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 11700014
Fakturovaný tovar alebo služba Odborné práce pri pokládke vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 2 347,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2017
Dátum doručenia 04.04.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Identifikátor Faktúra 11700015
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Fakturovaná suma 3 626,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2017
Dátum doručenia 04.04.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Identifikátor Faktúra 3171017722
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 74,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 139120834
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2017
Dátum doručenia 03.04.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 2017165
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 30.03.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 1705615
Fakturovaný tovar alebo služba Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2017
Fakturovaná suma 38,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 24.03.2017
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra 3413927788
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 106,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.03.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 20170012
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž podvojného vodiaceho systému pre potreby opony - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 511,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2017
Dátum doručenia 22.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor Faktúra 0121700767
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby + vrecia
Fakturovaná suma 31,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2017
Dátum doručenia 20.03.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra 1689758601-5-R
Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Fakturovaná suma 164,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017
Dátum doručenia 17.03.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)