Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2022 008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa
Fakturovaná suma 900,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2022
Dátum doručenia 03.03.2022
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 10220013
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - zalamovanie
Fakturovaná suma 220,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2022
Dátum doručenia 03.03.2022
Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra 20221408
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 03.03.2022
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra 20220144
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.03.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 20220021
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kolpírky + materiál, inštalačné práce Office 2019, Windows 10 PRO, doplnenie HD, program URBIS....
Fakturovaná suma 521 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2022
Dátum doručenia 21.02.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2022110161
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2521,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 21.02.2022
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2022110162
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 500,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.02.2022
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 8300308196
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 102,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.02.2022
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku obce
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.02.2022
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 22005
Fakturovaný tovar alebo služba Knihy . Dolné Kysuce pred a po roku 1990
Fakturovaná suma 132,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2022
Dátum doručenia 10.02.2022
Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová (IČO: 50410512)
Identifikátor Faktúra 22004
Fakturovaný tovar alebo služba Text v knihe . Dolne Kysuce pred a po roku 1990
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2022
Dátum doručenia 10.02.2022
Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová (IČO: 50410512)