Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8215992274
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180624
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018041
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Fakturovaná suma 2 799,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018
Dátum doručenia 05.09.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 18080311
Fakturovaný tovar alebo služba Letecké snímky obce Radoľa
Fakturovaná suma 262,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2018
Dátum doručenia 04.09.2018
Dodávateľ CBC spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36754749)
Identifikátor Faktúra č. 3020180035
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Fakturovaná suma 382,46,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2018
Dátum doručenia 03.09.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8215362722
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,55,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.08.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139160875
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2018
Dátum doručenia 20.08.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 5467659339
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.08.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2018111551
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2184,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 13.08.2018
Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2018037
Fakturovaný tovar alebo služba Drenáž a čistenie vpustov a priepustov
Fakturovaná suma 3000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018
Dátum doručenia 13.08.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 8214029016
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.08.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 01282260/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 88,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2018
Dátum doručenia 07.08.2018
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)