Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 201811
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie ÚZ podľa zml. čl.II.a) a b) za r. 2017
Fakturovaná suma 940,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č. 2018110824
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 352,15,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 1813004904
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 517,14-,€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2018
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Identifikátor Faktúra č. 5454242237
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.05.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 02212018
Fakturovaný tovar alebo služba 1100 l plastové kontajnery čiernej farby na TKO - 3 ks
Fakturovaná suma 630,-€ s DPH
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2018
Dátum doručenia 16.05.2018
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č. VF180501
Fakturovaný tovar alebo služba Vilon Show
Fakturovaná suma 600,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ Marek Rajt - MARCO (IČO: 50606948)
Identifikátor Faktúra č. 38/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Kniha "Na cudzích frontoch"
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2018
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress, Olešná (IČO: 44569513)
Identifikátor Faktúra č. 20180068
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov na miestnych komuniáciách v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2348,59,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2018
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2018/0119
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2018
Dátum doručenia 10.05.2018
Dodávateľ TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 12/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 9,50,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.. 1813004471
Fakturovaný tovar alebo služba Stĺpy na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 1883,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2018
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Identifikátor Faktúra č. 35181824
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie Komunitného plánu sociálnch služieb obce Radoľa na roky 2018-2023
Fakturovaná suma 100,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2018
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)