Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1220466
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá pre FO+PO - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 43,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2022
Dátum doručenia 09.11.2022
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.2022 036
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce na vodozádržných a protipovodňových opatreniach v lokalite Rieky
Fakturovaná suma 1 448,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2022
Dátum doručenia 08.11.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.139308944
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2022
Dátum doručenia 07.11.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.8316485930
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2220220966
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie
Fakturovaná suma 135,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2022
Dátum doručenia 07.11.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20220829
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.11.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.3020220052
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 167,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2022
Dátum doručenia 02.11.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20221192
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softvéru TENDERnet
Fakturovaná suma 342,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 28.10.2022
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra SK222254
Fakturovaný tovar alebo služba Športové oblečenie - Florbalový oddiel Vretenice
Fakturovaná suma 395,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2022
Dátum doručenia 27.10.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č.2210001
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 "
Fakturovaná suma 2 760,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2022
Dátum doručenia 24.10.2022
Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)
Identifikátor Faktúra č.8315156084
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 108,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.10.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2241112244
Fakturovaný tovar alebo služba Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci
Fakturovaná suma 458,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2022
Dátum doručenia 17.10.2022
Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)