Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020230011
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné pomôcky a materiál - údržba verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 9,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2023
Dátum doručenia 03.03.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20230137
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.03.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20230020
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na sieťovej inštalácii, kabeláž, pripojenie siete + tonery...
Fakturovaná suma 196,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2023
Dátum doručenia 02.03.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2220230048
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 127,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2023
Dátum doručenia 01.03.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.10230013
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu + plagáty na Fašiangy
Fakturovaná suma 279,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2023
Dátum doručenia 01.03.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.139319298
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2023
Dátum doručenia 27.02.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.4/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - Fašiangy v obci
Fakturovaná suma 210,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2022
Dátum doručenia 24.02.2023
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.9231059679
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 457,58 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.02.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.20231589
Fakturovaný tovar alebo služba Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023
Fakturovaná suma 60€ x
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023
Dátum doručenia 24.02.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 23.02.2023
Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.9231057825
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 48,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.2023110235
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 756,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 21.02.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)