Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020310258
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 065,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 9200021176
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 0,11
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200007226
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 54,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200007223
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie -nedoplatok
Fakturovaná suma 33,81,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 8248800624
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.12.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341846 za obdobie 01.01.2017-31.12.2017
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - preplatok
Fakturovaná suma 737,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341847 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - nedoplatok
Fakturovaná suma 26,48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 2019113972
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 527,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019113973
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 266,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 8247317813
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.12.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3091315566
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 82,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.12.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.5540932707, 5540874294
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2019
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)