Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 9220051964
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 47,86 - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 9220051968
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 39,77 - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 9220058046
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 11,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra 9220063311
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 82,64 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.01.2022
Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 8297304201
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139277530
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2021
Dátum doručenia 10.01.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 120220015
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 199,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2022
Dátum doručenia 10.01.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 8295935170
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 106,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2022
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 20210998
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.01.2022
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2297/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
Fakturovaná suma 75,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.12.2021
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.2021 048
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci Radoľa
Fakturovaná suma 936,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2021
Dátum doručenia 29.12.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2021/0218
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2021
Dátum doručenia 28.12.2021
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)