Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024006
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 227,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2024
Dátum doručenia 04.04.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2401968
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.04.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2400540
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - XEROX A4 -OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 117,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2024
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.VF12407609
Fakturovaný tovar alebo služba Fólie - siluety dravcov + strierky - zastávky
Fakturovaná suma 22,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2024
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ TRAIVA s.r.o., Ostrava (IČO: 25380141)
Identifikátor Faktúra č.102400810
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce
Fakturovaná suma 23707,10
Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.2 k ZoD č.20230918
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1020240009
Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023
Fakturovaná suma 1800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.139355781
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2024
Dátum doručenia 26.03.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.009/2024
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný dozor na stavbe: Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341
Fakturovaná suma 1200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 25.03.2024
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.2024110527
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 352,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.03.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024110526
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3745,79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 20.03.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2400500
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 39,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2024
Dátum doručenia 20.03.2024
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.1010954202
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 113,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.03.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)