Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018777
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka + odborná prehliadka plynového kotla
Fakturovaná suma 279,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 114/2018
Dátum doručenia 17.10.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 5476586554
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2018
Dodávateľ Orange Slovensko a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2018112029
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 196,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ T+T,a.s. , Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20180359
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigolov "Na Lúke"
Fakturovaná suma 1284,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 139166322
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2018
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratisalava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2220180573
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť (vodovod)
Fakturovaná suma 2 723,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2018
Dátum doručenia 12.10.2018
Dodávateľ UNIPAL, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 3181070152
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 (ihrisko)
Fakturovaná suma 83,45
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2018
Dodávateľ SEVAK,a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 2018046
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okolia ihriska, príprava plochy na výstavbu zelene
Fakturovaná suma 375,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2018842
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla, dodávka a montáž termostatu
Fakturovaná suma 98,70,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 321801393
Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L36W/840
Fakturovaná suma 31,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2018/417
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (stolnotenisový klub)
Fakturovaná suma 453,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2018
Dátum doručenia 09.10.2018
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 201833
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie KÚZ podľa zmluvy čl.II.pís.c) za rok 2017
Fakturovaná suma 295,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.10.2018
Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)