Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3171038747
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - OcÚ , ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 125,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017110945
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 338,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 19.06.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20170776
Fakturovaný tovar alebo služba Požiarna revízia - športová hala
Fakturovaná suma 39,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2017
Dátum doručenia 15.06.2017
Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)
Identifikátor Faktúra č.5405561599
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.020/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2017
Dátum doručenia 12.06.2017
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.6796945868
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20170039
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu v obci - ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 4 613,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2017
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor PZP na rok 2017
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 -Dacia Dokker
Fakturovaná suma 81,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.3020170015
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 99,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2017
Dátum doručenia 05.06.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.173000784
Fakturovaný tovar alebo služba Osobný automobil Dacia Dokker
Fakturovaná suma 10 000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.06.2017
Dodávateľ Auto Market, s.r.o., Žilina (IČO: 36371629)
Identifikátor Faktúra č.2017282
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.06.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.170502
Fakturovaný tovar alebo služba Výstupenie a ozvučenie skupiny ALL-Star Band na deň matiek 14.5.2017
Fakturovaná suma 800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2017
Dátum doručenia 30.05.2017
Dodávateľ Let-spol, s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)