Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.201720
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž archivačnej skrine - kancelária starostu
Fakturovaná suma 178,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2017
Dátum doručenia 16.11.2017
Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.139138930
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2017
Dátum doručenia 15.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20170097
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nerezových ochrán rohov dverí
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2017
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor Faktúra č.2017065
Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2017
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.5427619166
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2017/0278
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 540,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2017
Dátum doručenia 14.11.2017
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.20170113
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
Fakturovaná suma 250,- €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.11.2017
Dodávateľ TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.2017805
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 83,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.118/2017
Dátum doručenia 10.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.1102799593
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.22/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2017
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.2017603
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.11.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2017801
Fakturovaný tovar alebo služba Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2017
Dátum doručenia 06.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)