Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 036
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 1749,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2023
Dátum doručenia 10.11.2023
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2230856
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava hlavného prívodu plynu do budovy OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 181,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2023
Dátum doručenia 09.11.2023
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2302266
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 246,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2023
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.102023005
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie PD ,, Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 - napojenie na verejnú kanalizáciu
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2023
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ x-projekt, s.r.o., Krasňany (IČO: 50443143)
Identifikátor Faktúra č.8337889979
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 25,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.9237056199
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341
Fakturovaná suma 7,98 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9237056200
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 0
Fakturovaná suma 4,08 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.20230100
Fakturovaný tovar alebo služba Toner + inštalačné práce a nastavenie tlačiarne
Fakturovaná suma 51,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.132/2023
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2220230586
Fakturovaný tovar alebo služba Drť 8/16, 0/4, 4/8, 0/63 - chodník Jaššová cesta
Fakturovaná suma 787,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2023
Dátum doručenia 08.11.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Členský príspevok
Fakturovaný tovar alebo služba za členstvo v ZORVC Martin
Fakturovaná suma 174,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Prihláška
Dátum doručenia 06.11.2023
Dodávateľ ZORVC Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Fa20231267
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - softvér TENDERnet od 2.11.2023-01.11.2024
Fakturovaná suma 342,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licencia
Dátum doručenia 06.11.2023
Dodávateľ eSYST s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.139344079
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2023
Dátum doručenia 06.11.2023
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)