Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8278824034
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.03.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139246055
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 13/2021
Dátum doručenia 08.03.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 38683074)
Identifikátor Faktúra č.2021/32
Fakturovaný tovar alebo služba Paušálna odmena za funkciu garanta testovania ako odborného zástupcu spojenú s hlásením štatistických údajov o výsledkoch test. + ekologickú likvidáciu infekčného odpadu
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č. 2021-017
Fakturovaný tovar alebo služba Samolepky-etikety s erbom obce Radoľa
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2021
Dátum doručenia 04.03.2021
Dodávateľ SATOR s.r.o.,Žilina (IČO: 45241376)
Identifikátor Faktúra č.2520210002
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma -252,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 03.03.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2520210001
Fakturovaný tovar alebo služba Objemný odpad
Fakturovaná suma -411,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 03.03.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20210161
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.03.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2021/012
Fakturovaný tovar alebo služba Servis SHARP AR-6020n+doprava
Fakturovaná suma 42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2021
Dátum doručenia 24.02.2021
Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436703)
Identifikátor Faktúra č. 3020210009
Fakturovaný tovar alebo služba Náradie
Fakturovaná suma 75,84,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2021
Dátum doručenia 24.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 21030
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 48,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2021
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ Milan Papučík-Stavebniny,Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 2021/09
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti medzi obcou Radoľa a spol. KURATIVAs.r.o. v r. 2020 odmenu za vypracovanie posudkov pre občanov v zmysle § 49 ods. 10 zákona o soc. službách
Fakturovaná suma 30,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č. 2021/21
Fakturovaný tovar alebo služba AG testovanie - paušálna odmena za funkciu garanta testovania ako odborného zástupcu spojenú s hlásením štat. údajov o výsledkoch testovania + ekologickú likvidáciu infekčného odpadu
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2021
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)