Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2021120854
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 848,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021120853
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 886,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.312100677
Fakturovaný tovar alebo služba Pouličné sviet. led 30W
Fakturovaná suma 222,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2021
Dátum doručenia 14.06.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.8284353746
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 43,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2220210229
Fakturovaný tovar alebo služba Drť na výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 1121,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.06.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2021013
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy
Fakturovaná suma 1 764,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.06.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20210425
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.06.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.P.Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.10210039
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu obce 1/2021
Fakturovaná suma 192,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2021
Dátum doručenia 03.06.2021
Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.3020210040
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 878,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 01.06.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020210043
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 133,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 01.06.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20210057
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 166,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2021
Dátum doručenia 31.05.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139253150
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2021
Dátum doručenia 27.05.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)