Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8226053294
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.321900061
Fakturovaný tovar alebo služba elektromateriál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 7,24,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2019
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 139175989
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 02/2019
Dátum doručenia 04.02.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2019006
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 2 250,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2019
Dátum doručenia 01.02.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2019007
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 1725,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2019
Dátum doručenia 01.02.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10180121
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2018
Dátum doručenia 31.01.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 1020190001
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 5 758,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2019
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 10900573
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č. 1901361
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadania za obdobie: r.2019, prevádzku:verejný rozhlas
Fakturovaná suma 38,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ SLOVGRRAM, Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 8225394235
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 110,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 10900575
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - č.341
Fakturovaná suma 204,31,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 10900573
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 10,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)