Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20180183
Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Fakturovaná suma 3 557,47,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2017
Dátum doručenia 03.08.2018
Dodávateľ RILINE, s. r. o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 20180550
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka"
Fakturovaná suma 750,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2018
Dátum doručenia 02.08.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)
Identifikátor Faktúra č.20180550
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.08.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 3020180030
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na miestne komunikácie
Fakturovaná suma 442,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2018
Dátum doručenia 24.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.08/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku
Fakturovaná suma 800,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 51/2018
Dátum doručenia 24.07.2018
Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)
Identifikátor Faktúra č.2220180291
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Fakturovaná suma 156,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Majetok a efekt
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.8213402019
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139158204/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2018
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 0507/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Detské divadelné predstavenie Trpaslík v podaní Divadla na hojdačke-Radoľský jarmok
Fakturovaná suma 350,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Divadlo na Hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.31432484
Fakturovaný tovar alebo služba Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot
Fakturovaná suma 184,19,.€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č.8212093797
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)