Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 139211375
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 2/2020
Dátum doručenia 02.03.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 3020200012
Fakturovaný tovar alebo služba Všeobecný materiál pre pracovnú oblasť
Fakturovaná suma 53,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 15/2020
Dátum doručenia 26.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8253276784
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 90,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č2020110233
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 033,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020110234
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 201,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - dom smútku, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica (IČO: 00623814)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - budova športového areálu 341
Fakturovaná suma 46,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 2200132
Fakturovaný tovar alebo služba Odvzdušnenie teplovzdušných jednotiek v športovej hale pri ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 42,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 14/2020
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 012200496
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 49,92,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 13/2020
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 0F/2020/202
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020
Fakturovaná suma 33,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2020
Dátum doručenia 18.02.2020
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č. 5550271250
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 312000119
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 57,84,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2020
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)