Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2101634
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia za r. 2021-verejný rozhlas
Fakturovaná suma 38,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ SLOGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.8276972429
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 210036
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ Mapa Slovakia Digital,s.r.o.,Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č. 2021110039
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 430,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2021110040
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 373,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 139243942
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 03/2021
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 20210020
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery
Fakturovaná suma 124,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 14/2021
Dátum doručenia 08.02.2021
Dodávateľ Peter Janíček - PC Comp,Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. OF21-0214
Fakturovaný tovar alebo služba Ochranné pomôcky - AG testovanie
Fakturovaná suma 411,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2021
Dátum doručenia 05.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Identifikátor Faktúra č. 2021001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 138,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 7/2021
Dátum doručenia 04.02.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 20210070
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.02.2021
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 01/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 134,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2021
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č.2020114440
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 533,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 25.01.2021
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)