Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5666727145, 5666680279
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 4,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5671158042, 5671110338
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 5,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5675844600, 5675797421
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 6,51 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5680551479, 5680504698
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 7,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.06.2022
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8307740223
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 112,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.06.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.222200122
Fakturovaný tovar alebo služba Betón + doprava - chodník
Fakturovaná suma 1153,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2022
Dátum doručenia 13.06.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Identifikátor Faktúra č.2206
Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2021
Fakturovaná suma 2 500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2022
Dodávateľ Ing.Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č.8307234987
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2022
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2220220359
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 1 028,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 07.06.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2022-005
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Osadenie dopravného zariadenia - merač rýchlosti na ceste III/2054 v km 0m880"v obci Radoľa"
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2022
Dátum doručenia 07.06.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Identifikátor Faktúra č.2022-006
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa"
Fakturovaná suma 1 500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2022
Dátum doručenia 07.06.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Identifikátor Faktúra č.3020220017
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodníky
Fakturovaná suma 2 387,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2022
Dátum doručenia 02.06.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)