Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023 031
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava nespevnených komunikácií v obci : cesta na cintorín, cesta ,,Pod Mokrým"
Fakturovaná suma 249,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2023
Dátum doručenia 20.10.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2023 032
Fakturovaný tovar alebo služba Práce : čistenie odvodňovacieho žľabu a priepustu v obci Radoľa
Fakturovaná suma 270,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.116/2023
Dátum doručenia 20.10.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.12300038
Fakturovaný tovar alebo služba Dokončovacie práce na rozšírení vodovodu v obci Radoľa + materiál
Fakturovaná suma 2 881,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2023
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, KNM (IČO: 30546834)
Identifikátor Faktúra č.8336824116
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 119,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3032407709
Fakturovaný tovar alebo služba darčekové pokážky - jubilanti
Fakturovaná suma 970,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2023112774
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 835,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023112775
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 352,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20235658
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2023
Dátum doručenia 17.10.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.23337
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu strechy skladu v areáli ZŠ
Fakturovaná suma 525,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2023
Dátum doručenia 13.10.2023
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina 343 (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.20230480
Fakturovaný tovar alebo služba Školné na základnú prípravu členov HJ
Fakturovaná suma 110,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2023
Dátum doručenia 12.10.2023
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA (IČO: 00177474)
Identifikátor Faktúra č.5752860678
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5752819767
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)