Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.18/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie obecnej akcie - Mikuláš
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2017
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č.1104686855
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1170952
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, rybárske lístky...
Fakturovaná suma 24,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2017
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.2017103
Fakturovaný tovar alebo služba Repasácia kamerového systému obce
Fakturovaná suma 5 612,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.131/2017
Dátum doručenia 05.12.2017
Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č.321701542
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 45,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.129/2017
Dátum doručenia 04.12.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2017001697
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná linencia KEO WIN
Fakturovaná suma 306,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2017
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.2220170675
Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Fakturovaná suma 270,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/1/2017
Dátum doručenia 01.12.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020170045
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 529,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.126/2017
Dátum doručenia 01.12.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017672
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.12.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2220170669
Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Fakturovaná suma 302,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.125/2017
Dátum doručenia 23.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.9104086770
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 94,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.170100086
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa
Fakturovaná suma 369,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2017
Dátum doručenia 22.11.2017
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)