Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020002
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba a odhŕňanie snehu miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 592,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 4/2020
Dátum doručenia 02.01.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2019031
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci + použitý materiál
Fakturovaná suma 266,29,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 119/2019
Dátum doručenia 30.12.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 8248800624
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.12.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 00119587
Fakturovaný tovar alebo služba MD-Pohár-zlato-strieborný a MD-Medailu+emblém+stuha
Fakturovaná suma 72,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 117/2019
Dátum doručenia 20.12.2019
Dodávateľ LUTON spol.sr.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 1935115180,č. 1935115507
Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 09.12.2019 a 16.12.2019 - My Žilinské noviny
Fakturovaná suma 108,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 118/2019
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)
Identifikátor Faktúra č. 20190091
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava miestnych komunikácií - vjazdov
Fakturovaná suma 1 371,53,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 116/2019
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV,Oščadnica (IČO: 22605789)
Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341846 za obdobie 01.01.2017-31.12.2017
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - preplatok
Fakturovaná suma 737,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Opravná faktúra č. 9196341847 za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa - nedoplatok
Fakturovaná suma 26,48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 2019113972
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 527,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019113973
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 266,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.12.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 8247317813
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.12.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 1935114944
Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 11.11.2019 a 18.11.2019 - My Žilinské noviny
Fakturovaná suma 105,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2019-1
Dátum doručenia 16.12.2019
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)