Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.17043
Fakturovaný tovar alebo služba QSL lístky
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2017
Dátum doručenia 15.05.2017
Dodávateľ T300.cz, Praha (IČO: 24792110)
Identifikátor Faktúra č.170100012
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko
Fakturovaná suma 1 108,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2017
Dátum doručenia 12.05.2017
Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)
Identifikátor Faktúra č.1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.05.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201714
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2016
Fakturovaná suma 940,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.05.2017
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.2017225
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.05.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.139122637
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2017
Dátum doručenia 03.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20170200
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 103,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2017
Dátum doručenia 28.04.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.2017110606
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 418,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3414897999
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 107,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.0121701070
Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - kultúrne akcie obce
Fakturovaná suma 46,45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2017
Dátum doručenia 21.04.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.20170095
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, práca na nastavení tlače HP LJ1320,siete, optika, doplnenie 8 port ruter, prekáblovanie.....
Fakturovaná suma 112,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2017
Dátum doručenia 20.04.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.5396781236
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.04.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)