Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5423178267
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.3171069362
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Radoľa 341
Fakturovaná suma 32,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017007
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2017
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Identifikátor Faktúra č.139136467
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2017
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.321701214
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 160,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2017
Dátum doručenia 09.10.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.6100937204
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.19/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na dovoz obedov
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2017
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.20170214
Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia antivírusov v PC - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 240,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2017
Dátum doručenia 04.10.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.3020170037
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 46,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2017
Dátum doručenia 03.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2017531
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.10.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20170379
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 54,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2017
Dátum doručenia 02.10.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.3419743425
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 117,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)