Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019VF149
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2 969,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2019
Dátum doručenia 14.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2019042
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okraja miestnej komunikácie a príprava podkladu - parkovisko
Fakturovaná suma 1 812,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2019
Dátum doručenia 13.06.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 5513109397, č. 5513050044
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20190120
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba PC
Fakturovaná suma 54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 00119237
Fakturovaný tovar alebo služba Informačný systém Obecný úrad
Fakturovaná suma 41,28,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 10190051
Fakturovaný tovar alebo služba Grafika spravodajca 2/2019, výroba plagátov (jarmok, pľacový turnaj)
Fakturovaná suma 516,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF226
Fakturovaný tovar alebo služba Práca podľa súpisu - oprava výtlkov
Fakturovaná suma 4 991,54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 11.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2190032
Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava
Fakturovaná suma 425,91,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2019
Dátum doručenia 11.06.2019
Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)
Identifikátor Faktúra č. 8234333219
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 190100009
Fakturovaný tovar alebo služba Audit roka 2018
Fakturovaná suma 2 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2019
Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č. 3020190032
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 45,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2019
Dátum doručenia 04.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20190377
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.06.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)