Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 20170024
Fakturovaný tovar alebo služba Náplň do tlačiarne
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2017
Dátum doručenia 02.02.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2017005
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 2017/032
Fakturovaný tovar alebo služba Tričká pre stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 375,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2017
Dátum doručenia 01.02.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra 216002
Fakturovaný tovar alebo služba Nažehlenie textu a erbu na dresy stolnotenisového oddielu Radoľa
Fakturovaná suma 63,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2017
Dátum doručenia 01.02.2017
Dodávateľ Reklama mk, s.r.o., KNM (IČO: 47459824)
Identifikátor Faktúra 2017/0013
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 420,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2017
Dátum doručenia 01.02.2017
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra 10170010
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 144,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2017
Dátum doručenia 30.01.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra 9170210792
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Fakturovaná suma 27,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170227231
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 12,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 10700201
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Fakturovaná suma 69,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 10700203
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1289,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 2017001
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 1273,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2017
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 3411985507
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 103,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)