Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024/0011
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž 3ks interiérových dverí - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1264,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2023
Dátum doručenia 26.01.2024
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT (IČO: 33919712)
Identifikátor Faktúra č.20240011
Fakturovaný tovar alebo služba Toner 2ks - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2024
Dátum doručenia 25.01.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2401618
Fakturovaný tovar alebo služba Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia na r.2024
Fakturovaná suma 38,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2024
Dodávateľ SLOVGRAM , Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.2401221
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.9240238332
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - 0/BM-0 0
Fakturovaná suma 249,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 9100841241
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.2240018
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2024
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.14400526
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu plynu -Radoľa 341
Fakturovaná suma 1 788,79 € - preplatok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 3501998
Dátum doručenia 17.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.20230065
Fakturovaný tovar alebo služba Nájomné 2023
Fakturovaná suma 1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2024
Dodávateľ Pozemkové spoločenstvo Urbár, Radoľa (IČO: 42222125)
Identifikátor Faktúra č.8342182486
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 119,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2023113775
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 709,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113776
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 306,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023113773
Fakturovaný tovar alebo služba Zber a vývoz nebezpečného odpadu - farby, lepidlá.....
Fakturovaná suma 275,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 15.01.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)