Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 9170223627 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 303,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170223629 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 29,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170223631 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 57,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170223633 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 93,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170197011
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170203393
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 55,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 9170203170 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 737,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2017
Dodávateľ SSE, a.s. Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 2016/227
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonanie zdravotnej posudkovej činnosti
Fakturovaná suma 45,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.01.2017
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Poistné 2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.01.2017
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra 2017001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 131,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2016
Dátum doručenia 19.01.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra 2016112611
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 109,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 16.01.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5383575576
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)