Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8217335871
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 102,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180013
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba vodorovného značenia / prechody pre chodcov)
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2018
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č. 2018111731
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 197,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.09.2018
Dodávateľ T+T,a.s. (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2018088
Fakturovaný tovar alebo služba Servisné práce zabezpečenie budovy Obecného úradu
Fakturovaná suma 333,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 106/2018
Dátum doručenia 20.09.2018
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č. 20180006
Fakturovaný tovar alebo služba Položenie vodovodu k lokalite Koscelisko podľa PD
Fakturovaná suma 6 000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2018
Dátum doručenia 18.09.2018
Dodávateľ JM - STAVBY, s.r.o., Krasňany (IČO: 47800241)
Identifikátor Faktúra č. 139163632
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2018
Dátum doručenia 17.09.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 5472179829
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.09.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 9/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018
Dátum doručenia 11.09.2018
Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0212
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia
Fakturovaná suma 1224,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2018
Dátum doručenia 11.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0213
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom dopravných značiek
Fakturovaná suma 990,72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2018
Dátum doručenia 10.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č. 8215992274
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180624
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)