Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10005876
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-obec Radoľa-nedoplatok
Fakturovaná suma 21,41,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 3191098993
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné,stočné - Radoľa 341, Cintorín, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 305,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 2019002
Fakturovaný tovar alebo služba Živá hudba, kultúrny program (Štefanská zábava)
Fakturovaná suma 250,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 122/2019
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52601803)
Identifikátor Faktúra č. 5545614127,č. 5545556518
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. OPS/2301/2019
Fakturovaný tovar alebo služba poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa
Fakturovaná suma 55,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2020
Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č. 20190905
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 8249536697
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 9200026534
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok
Fakturovaná suma 54,12,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200024190
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom -nedoplatok
Fakturovaná suma 44,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9200036263
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok
Fakturovaná suma 0,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 3020310258
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 065,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 9200021176
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 0,11
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)