Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.923001060
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Zákon o priestupkoch
Fakturovaná suma 59.60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2023
Dátum doručenia 14.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Identifikátor Faktúra č.OF/2023/304
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Fakturovaná suma 45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2023
Dátum doručenia 13.04.2023
Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.8325496072
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5725853642
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5725894996
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2220230087
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - miestne komunikácie
Fakturovaná suma 70,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2023
Dátum doručenia 12.04.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020230017
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál a náradie - údržba verejných priestranstiev v obci
Fakturovaná suma 125,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2023
Dátum doručenia 04.04.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 923001004
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácie : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC
Fakturovaná suma 34,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2023
Dátum doručenia 04.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Identifikátor Faktúra č.0/0(026)0014/020802
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie - káva OcÚ
Fakturovaná suma 30,15 € - úhradené v hotovosti
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 03.04.2023
Dodávateľ METRO Cash Carry SR, s.r.o., Žilina (IČO: 45952671)
Identifikátor Faktúra č.20231972
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 411,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 03.04.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.20230231
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.04.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20230239
Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový materiál + športová obuv pre ŠK STO Radoľa
Fakturovaná suma 789,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2023
Dátum doručenia 03.04.2023
Dodávateľ Rovaa Professional, .s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)