Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230312
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.05.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.3020230024
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - oprava altánku na detskom ihrisku v obci
Fakturovaná suma 120,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2023
Dátum doručenia 03.05.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.10230028
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena zvodového systému na Zvonici
Fakturovaná suma 2 155,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2023
Dátum doručenia 02.05.2023
Dodávateľ STRECHOMONT SK, s.r.o. (IČO: 44584156)
Identifikátor Faktúra č.1020230019
Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022.....
Fakturovaná suma 1 800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.04.2023
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.139324145
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2023
Dátum doručenia 25.04.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2023012
Fakturovaný tovar alebo služba Výrub brezy
Fakturovaná suma 126,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2023
Dátum doručenia 25.04.2023
Dodávateľ SIEDL s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Identifikátor Faktúra č.2230266
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK
Fakturovaná suma 108,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2023
Dátum doručenia 24.04.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2023110833
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 461,16 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.04.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023110832
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4000,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 21.04.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 997,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.04.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Havarijné poistenie KM090BG
Fakturovaná suma 384,08
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.04.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Faktúra č.1010954202
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 110,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.04.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)