Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 202017
Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 780,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2020
Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č. 0020201212
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok KEO-DOS 2021; ročná licencia KEO-WIN 2021
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.11.2020
Dodávateľ KEO s.r.o., Poľná/Záhorie (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 27/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 230,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2020
Dátum doručenia 25.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)
Identifikátor Faktúra č. 2020113567
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 576,79,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 24.11.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 8271850607
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2020113568
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 764,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.11.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5592609858
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.11.2020
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20200045
Fakturovaný tovar alebo služba Microsoft Office 2019 + služby PC
Fakturovaná suma 545,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2020
Dátum doručenia 19.11.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2200898
Fakturovaný tovar alebo služba Izolácia plynového potrubia pod chodníkom
Fakturovaná suma 46,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2020
Dátum doručenia 16.11.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 2020014
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 287,46,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2020
Dátum doručenia 16.11.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 23/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2020
Dátum doručenia 09.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)
Identifikátor Faktúra č. 8271385662
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)