Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5592609858
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.11.2020
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20200045
Fakturovaný tovar alebo služba Microsoft Office 2019 + služby PC
Fakturovaná suma 545,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2020
Dátum doručenia 19.11.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2200898
Fakturovaný tovar alebo služba Izolácia plynového potrubia pod chodníkom
Fakturovaná suma 46,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2020
Dátum doručenia 16.11.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 2020014
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 287,46,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2020
Dátum doručenia 16.11.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 23/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2020
Dátum doručenia 09.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)
Identifikátor Faktúra č. 8271385662
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 312001436
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 202,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. FVHO04200244
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 28,27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2020
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 3020200084
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 672,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 3020200085
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné priestranstvá
Fakturovaná suma 74,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2220200574
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 838,29,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.11.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 22/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie 31.10.2020-01.11.2020 (testovanie COVID-19)
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2020
Dátum doručenia 04.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)