Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2200762
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia kotolne v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 8 544,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2020
Dátum doručenia 28.09.2020
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2020112738
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 347,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020112739
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 495,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20S220078
Fakturovaný tovar alebo služba Servis rozhlasu + akumulátory
Fakturovaná suma 259,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2020
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 2200732
Fakturovaný tovar alebo služba Kanalizačná rúra 500x500 (chodník)
Fakturovaná suma 4222,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2020
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 8268137022
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.09.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 5583357692,5583302188
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.09.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2020/599
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na stolný tenis
Fakturovaná suma 284,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 77/2020
Dátum doručenia 16.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. FVHO04200191
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 236,69,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2020
Dátum doručenia 11.09.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 20200578
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3020200062
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 110,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 03.09.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)