Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5716812910
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.102300310
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Fakturovaná suma 2418,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2023
Dátum doručenia 10.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8321949964
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2300283
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 195,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2023
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.10230025
Fakturovaný tovar alebo služba Posypová soľ - zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií v obci
Fakturovaná suma 998,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.18/2022
Dátum doručenia 08.02.2023
Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)
Identifikátor Faktúra č.23002
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov v objekte s č.341 v obci
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2023
Dátum doručenia 07.02.2023
Dodávateľ Ľubomíra Vavrová - Envi Plan, Žilina (IČO: 44727968)
Identifikátor Faktúra č.3020230002
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Fakturovaná suma 89,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2023
Dátum doručenia 07.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20230088
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.02.2023
Dodávateľ T-MAPY s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)
Identifikátor Faktúra č.312300123
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - verejné osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 54,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2023
Dátum doručenia 03.02.2023
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.20230056
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2230083
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáť termostatu - športová hala
Fakturovaná suma 59,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2023
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2220230018
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 263,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2023
Dátum doručenia 02.02.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)