Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 4
Fakturovaný tovar alebo služba Postava Mikuláša, anjela, čerta zo dňa 5.12.2020
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2020
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č. 139238228
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2020
Dátum doručenia 07.12.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 312001605
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 46,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2020
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 20200050
Fakturovaný tovar alebo služba Toner SHARP+numerická klávesnica
Fakturovaná suma 81,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2020
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 20200819
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.12.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2020057
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop ryhy pre odvodnenie, vývoz zeminy a betónu (chodník)
Fakturovaná suma 1 506,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 01.12.2020
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 202017
Fakturovaný tovar alebo služba Vianočná výzdoba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 780,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2020
Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č. 0020201212
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok KEO-DOS 2021; ročná licencia KEO-WIN 2021
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.11.2020
Dodávateľ KEO s.r.o., Poľná/Záhorie (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 27/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie
Fakturovaná suma 230,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2020
Dátum doručenia 25.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 53538664)
Identifikátor Faktúra č. 2020113567
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 576,79,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 24.11.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 8271850607
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2020113568
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 764,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.11.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)