Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2020113233
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 462,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.10.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 1201007295
Fakturovaný tovar alebo služba Myregiony.sk na rok
Fakturovaná suma 39,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2020
Dátum doručenia 14.10.2020
Dodávateľ Petit Press, a.s. - divízia Bratislava (IČO: 35790253)
Identifikátor Faktúra č. 55880236130;5587981048
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.10.2020
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20200922
Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie softvéru TENDERnet v období 02.11.2020-01.11.2021
Fakturovaná suma 300,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2020
Dátum doručenia 13.10.2020
Dodávateľ TENDERnet,s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č. 20200023
Fakturovaný tovar alebo služba Záložný zdroj, inštalácia UPS, nastavenie, originál EPSON T6641 Black
Fakturovaná suma 97,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2020
Dátum doručenia 13.10.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC Comp, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 139232384
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2020
Dátum doručenia 09.10.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8269582432
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220200465
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (chodník)
Fakturovaná suma 955,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.10.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2020/0214
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa č.1,8 str., č. 2,8 str.
Fakturovaná suma 331,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2020
Dátum doručenia 06.10.2020
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 0212020
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie projektovej dokumentácie a podkladu pre verejné obstarávanie (výkaz výmer) pre rekonštrukciu vykurovania objektov ZŠ s MŠ v Radoli a športovej haly
Fakturovaná suma 1140,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2020
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ KPSO spol.sr.o.,Kalinov (IČO: 44500203)
Identifikátor Faktúra č. 2200786
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na prekládke plynovej prípojky k RD (premiestnenie potrubia do väčšej hĺbky kvôli inštalácií dažďovej kanalizácie)
Fakturovaná suma 117,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2020
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 2020649
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)