Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2023/081
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 1/2023 - tlač
Fakturovaná suma 108,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2023
Dátum doručenia 31.03.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 9,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 29.03.2023
Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM359YC
Fakturovaná suma 20,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.03.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM090BG - Dácia Dokker
Fakturovaná suma 151,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 29.03.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba PZP KM061YC
Fakturovaná suma 20,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 29.03.2023
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,, a.s. (IČO: 49240480)
Identifikátor Faktúra č.139321626
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2023
Dátum doručenia 28.03.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.22311104371
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - autorský zákon
Fakturovaná suma 22,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.03.2023
Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2303123
Fakturovaný tovar alebo služba Skladané mapy VKÚ v rámci propagácie obce Radoľa
Fakturovaná suma 148,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2023
Dátum doručenia 23.03.2023
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., Harmanec (IČO: 46747770)
Identifikátor Faktúra č. 3/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie dokumentácie vodovodu ,,Koscelisko" - zameranie pre odovzdanie vodovodu SeVaK, a.s.
Fakturovaná suma 988,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2023
Dátum doručenia 20.03.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Identifikátor Faktúra č.2023110459
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 319,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023110458
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 508,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 17.03.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.57210305121
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.03.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)