Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 3020190080
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál do haly a miestnych komunikácií (chodník)
Fakturovaná suma 137,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 111/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF478
Fakturovaný tovar alebo služba Víťazná ponuka opravy miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 7 444,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č.20190828
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2019/643
Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový materiál
Fakturovaná suma 185,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2019
Dátum doručenia 28.11.2019
Dodávateľ Róbert Valuch,Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 2019040
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 780,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2019
Dátum doručenia 28.11.2019
Dodávateľ Profi dekor s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č. 2019001326
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2020,udržiavací poplatok KEO DOS 2020
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.11.2019
Dodávateľ KEO,s.r.o.,Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 5536271179,5536212094
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2019
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 8246589624
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,49,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2019113591
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 416,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019113590
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 407,94,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.21951858
Fakturovaný tovar alebo služba Servis- Peugeot
Fakturovaná suma 213,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2019
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ FINAL - CD spol. s r.o.,Žilina (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č. 1190866
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k daní za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 1.1.2015
Fakturovaná suma 36,59,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 105/2019
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)