Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20230060
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky Sharp - sieťové pripojenie - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 21,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2023
Dátum doručenia 28.06.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20120826
Fakturovaný tovar alebo služba Jednorázový riad - kultúrne a športové podujatia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 139,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2023
Dátum doručenia 26.06.2023
Dodávateľ Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina (IČO: 30478774)
Identifikátor Faktúra č.001 23208
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Pľacový futbalový turnaj 2023
Fakturovaná suma 502,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2023
Dátum doručenia 26.06.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.06230005
Fakturovaný tovar alebo služba Geodetické práce - príprava na odovzdanie rozšírenia vodovodu do správy SeVaK, a.s., Žilina
Fakturovaná suma 576,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2023
Dátum doručenia 26.06.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Identifikátor Faktúra č.2023 018
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom + dovoz a odvoz bágra + odvoz zeminy - chodník
Fakturovaná suma 588,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2023
Dátum doručenia 23.06.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie OA KM331BE
Fakturovaná suma 292,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2023
Dodávateľ Komunálna poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2023111455
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 993,17€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 23.06.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2023111456
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 516,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20230718
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Prolex
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.06.2023
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.20230717
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na softwér Enex
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.06.2023
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.230066
Fakturovaný tovar alebo služba Servis traktora Challenge starjekt - kosačka ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 260,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2023
Dátum doručenia 19.06.2023
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)
Identifikátor Faktúra č.20230042
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 160,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2023
Dátum doručenia 19.06.2023
Dodávateľ Čistenie kanalizácie krtkovanie - Wc kanál Šimurda, Krásno nad Kysucou (IČO: 52349772)