Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20240065
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20240138
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ T-MAPY, s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)
Identifikátor Faktúra č.6002430505
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie bankovej správy pre účely aditu k 31.12.2023
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ VÚB, a.s., KNM (IČO: 31320155)
Identifikátor Faktúra č.24VF001
Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 660,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2024
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020540002
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a pracovný materiál+ochranné prac.pomôcky - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 179,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2024
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020240003
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - stavebné úpravy - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 522,79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2024
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2024/0011
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž 3ks interiérových dverí - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1264,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2023
Dátum doručenia 26.01.2024
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT (IČO: 33919712)
Identifikátor Faktúra č.20240011
Fakturovaný tovar alebo služba Toner 2ks - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2024
Dátum doručenia 25.01.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2401618
Fakturovaný tovar alebo služba Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia na r.2024
Fakturovaná suma 38,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2024
Dodávateľ SLOVGRAM , Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.2401221
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie k informačnému systému URBIS
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.9240238332
Fakturovaný tovar alebo služba za dodávku a distribúciu elektriny - 0/BM-0 0
Fakturovaná suma 249,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva 9100841241
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.2240018
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2024
Dátum doručenia 18.01.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)