Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 312001768
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 62,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. OPS/2298/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu
Fakturovaná suma 55,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.65/2020P
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie odpady
Fakturovaná suma 287,11,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2020
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ Enixa,s.r.o.,Varín (IČO: 45710252)
Identifikátor Faktúra č.2201031
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia kotolne, budovy ZŠ Radoľa s.č.326,403 a športovej haly
Fakturovaná suma 35 856,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 99/2020
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 8273713588
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,49,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20200070
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena pôvodných AL rozvodov v priestoroch OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 699,82,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2020
Dátum doručenia 28.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček - PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 20VF034
Fakturovaný tovar alebo služba Zapožičanie náradia a strojov
Fakturovaná suma 323,70,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 101/2020
Dátum doručenia 18.12.2020
Dodávateľ Tomáš Franc, Kys. Nové Mesto (IČO: 44807554)
Identifikátor Faktúra č. 2020113863
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 548,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 17.12.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020113862
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 529,70,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 17.12.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020060
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 594,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 17.12.2020
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 5597355434,č. 5597301889
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,06,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.12.2020
Dodávateľ Orange, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 302020090
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 797,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.12.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 44839707)