Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.28329551339
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 111,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.06.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139329628
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2023
Dátum doručenia 19.06.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.6220090715
Fakturovaný tovar alebo služba Mobilný telefón
Fakturovaná suma 411,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.06.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1020230037
Fakturovaný tovar alebo služba Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 a Overenie konsolidovanej výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2022
Fakturovaná suma 600 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2023
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
Identifikátor Faktúra č.5734911651
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5734870423
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2023
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8329033665
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3020230037
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Fakturovaná suma 123,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2023
Dátum doručenia 07.06.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2220230200
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 579,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2023
Dátum doručenia 05.06.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20230398
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.06.2023
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.230101078
Fakturovaný tovar alebo služba Zdvihák na čistenie kosačiek
Fakturovaná suma 73,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2023
Dátum doručenia 31.05.2023
Dodávateľ Euroshopy s.r.o., Bratislava (IČO: 54360188)
Identifikátor Faktúra č.2023111124
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 782,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 24.05.2023
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)