Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.124/2022
Predmet Klaksón - náhradný diel - tabuľa v športovej hale
Hodnota 22,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.11.2022
Dodávateľ LGR electronic, spol., s.r.o., Prievidza (IČO: 36322989)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.123/2022
Predmet Antivirusový program Eset: OcÚ Radoľa
Hodnota 288,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.120/2022
Predmet Športové pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 141,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.11.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.116/2022
Predmet Tlačivá pre FO+PO - OcÚ Radoľa
Hodnota 43,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2022
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.115/2022
Predmet Elektroinštalácia - osvetlenie ihriska v obci
Hodnota 597,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.10.2022
Dodávateľ MAB-EL s.r.o., KNM (IČO: 52456684)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.114/2022
Predmet Športové oblečenie - Florbalový oddiel Vretenice
Hodnota 395,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.10.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.111/2022
Predmet Tonery do tlačiarne - OcÚ Radoľa
Hodnota 189,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.10.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.112/2022
Predmet Výkopové práce na vodozádržných a protipovodňových opatreniach v lokalite Rieky
Hodnota 1 448,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.10.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.113/2022
Predmet Materiál a montáž osvetlenia ihriska s umelou trávou + revízna správa
Hodnota 1214,22 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.10.2022
Dodávateľ Pavol Macúš-ELEKTROINŠTALÁCIE, Radoľa (IČO: 40522377)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.110/2022
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 94,87 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.109/2022
Predmet Občerstvenie - Radoľská heligónka
Hodnota 600,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.09.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.108/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.09.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta