Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.26/2023
Predmet Skladané mapy VKÚ v rámci propagácie obce Radoľa
Hodnota 148,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2023
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., Harmanec (IČO: 46747770)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2023
Predmet Pracovné pomôcky a materiál - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 9,06 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2023
Predmet Vyhotovenie dokumentácie vodovodu ,,Koscelisko" - zameranie pre odovzdanie vodovodu SeVaK, a.s.
Hodnota 988,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.02.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2023
Predmet Práce na sieťovej inštalácii, kebeláž, pripojenie siete + tonery...
Hodnota 196,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.02.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2023
Predmet Občerstvenie - Fašiangy v obci
Hodnota 210,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2023
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2023
Predmet Drť - zimná údržba v obci
Hodnota 127,44 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2023
Predmet Preprava osôb na proteste Združenia miest a obcí v BA
Hodnota 204,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.02.2023
Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2023
Predmet Posypová soľ - zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií v obci
Hodnota 998,10 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.02.2023
Dodávateľ Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom (IČO: 34757716)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2023
Predmet Vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených živočíchov v objekte s č.341 v obci
Hodnota 100,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.02.2023
Dodávateľ Ľubomíra Vavrová - Envi Plan, Žilina (IČO: 44727968)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.17/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 02.02.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.14/2023
Predmet Spravodajca 4/2022 - tlač
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2023
Predmet Odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií v Obce Radoľa
Hodnota 1511,58 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta