Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č17/2024
Predmet Dodávka a montáž termostatu v budove OcÚ
Hodnota 126,31 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.02.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.12/2024
Predmet Materiál - osvetlenie - OcÚ Radoľa
Hodnota 6,66 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2024
Predmet Toner 2ks - OcÚ Radoľa
Hodnota 54 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2024
Predmet Stavebný a pracovný materiál+ochranné prac.pomôcky - verejné priestranstvo v obci
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2024
Predmet Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2024
Predmet webhosting ,,radola.sk"
Hodnota 74,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2024
Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.1/2024
Predmet Oprava osvetlenia v areáli v Riekach
Hodnota 57,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2024
Dodávateľ MAB-EL, s.r.o., KNM (IČO: 52456684)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2024
Predmet Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa
Hodnota 660,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2024
Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.164/2023
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Hodnota 504,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.12.2023
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.161/2023
Predmet Reklamné papierové tašky + gravírované nerezové flaše s príslušenstvom - propagácia obce
Hodnota 411,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.12.2023
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.162/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 133,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.12.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.159/2023
Predmet Samolepky - Obec Radoľa, Buttony s logom obce - propagácia obce
Hodnota 162,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.12.2023
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta