Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.65/2017
Predmet Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Hodnota 76,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.06.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2017
Predmet Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Hodnota 87,90 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2017
Predmet Suveniry s logom obce
Hodnota 557,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2017
Predmet Požiarna revízia - športová hala
Hodnota 40,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2017
Predmet Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 3 504,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2017
Predmet Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 99,97 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2017
Predmet Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2017
Predmet Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Hodnota 85,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2017
Predmet Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko
Hodnota 1 108,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/2017
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 192,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2017
Predmet Spracovanie vysťahovalectva z obce Radoľa do USA
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ PhDr.Juraj Laššuth, Dolný Kubín (IČO: 17955866)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č467/2017
Predmet Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta