Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 106/2018
Predmet Servisné práce zabezpečenie budovy Obecného úradu
Hodnota 333,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2018
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 45439516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 107/2018
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 329,86,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 104/2018
Predmet Dopravné značenia
Hodnota 1224,24,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 105/2018
Predmet Prenájom dopravných značiek
Hodnota 990,72,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 103/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.09.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 101/2018
Predmet Tenory + práca na tlačiarni Epson
Hodnota 264,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.08.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 97/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.08.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 96/2018
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 88,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.08.2018
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 95/2018
Predmet Položenie vodovodu k lokalite Koscelisko podľa PD
Hodnota 7 000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.08.2018
Dodávateľ JM - STAVBY, s.r.o., Krasňany (IČO: 47800241)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 94/2018
Predmet Materiál na miestne komunikácie
Hodnota 442,02,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2018
Predmet Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Hodnota 4000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2018
Predmet Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka"
Hodnota 750,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta