Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.124/2017
Predmet Geodetické zameranie miestnych komunikácií v obci Radoľa ( Stará cesta, Jaššová cesta, Lány , Pod Dúbravkou...)
Hodnota 3 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2017
Dodávateľ Geodix, s.r.o., Ing.Švaňa, Žilina (IČO: 44221550)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.123/2017
Predmet Spracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.11.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.122/2017
Predmet Terénne úpravy strojom - zeleň
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.118/2017
Predmet Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa
Hodnota 83,27 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.116/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.117/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 75,36 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.115/2017
Predmet Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Hodnota 147,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.114/2017
Predmet Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Hodnota 336,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.113/2017
Predmet Výroba nerezových ochrán rohov dverí
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.112/2017
Predmet Plastové kontajnery na TKO
Hodnota 1260,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.10.2017
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.111/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 107,42 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.10.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.109/2017
Predmet Umelá lezecká stena
Hodnota 2587,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2017
Dodávateľ ANATOMIC s.r.o, Žilina (IČO: 50457161)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta