Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.29/2024
Predmet Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci Radoľa
Hodnota 542,53 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2024
Predmet Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Hodnota 40,08 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2024
Predmet Materiál na opravu rozvodov elektriny v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 128,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2024
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2024
Predmet Stavebný materiál + prac.pomôcky a náradie - oprava interiéru OcÚ Radoľa
Hodnota 202,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2024
Predmet Vrecovaný asfalt + doprava
Hodnota 528,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ ALL77, s.r.o., Palárikovo (IČO: 52441806)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2024
Predmet Zalamovanie Spravodajcu 4/2023
Hodnota 220,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2024
Predmet Oprava osvetlenia v budove OcÚ - schodisko
Hodnota 211,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2024
Predmet Oprava tlačiarne HP + gumený válec, výmena a kompletizácia
Hodnota 39,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.02.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2024
Predmet Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci - údržba
Hodnota 46,02 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2024
Predmet Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko
Hodnota 88,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2024
Predmet Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok
Hodnota 110,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.02.2024
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta