Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.45/2023
Predmet Čistenie odvodnenia miestnej komunikácie - Pod Mokrým, strojom
Hodnota 444,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2023
Predmet Drť - chodník
Hodnota 580,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.05.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 24.04.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.42/2023
Predmet Snímač vlhkosti - ihrisko v riekach
Hodnota 23,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.04.2023
Dodávateľ Internet Mail Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.04.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2023
Predmet Materiál - oprava altánku na detskom ihrisku v obci
Hodnota 120,17 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.04.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2023
Predmet Oprava plynového kotla v budove ŠK
Hodnota 108,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.04.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2023
Predmet Občerstvenie - čistenie potoka v obci ( Deň zeme )
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2023
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2023
Predmet Publikácia : Zákon o priestupkoch
Hodnota 59.60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2023
Predmet Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Hodnota 45 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.04.2023
Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2023
Predmet Publikácia : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC
Hodnota 34,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2023
Predmet Geodetické práce - príprava na odovzdanie rozšírenia vodovodu do správy SeVaK, a.s., Žilina
Hodnota 576,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.04.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta