Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.42/2021
Predmet Zalamovanie Spravodajcu obce 1/2021
Hodnota 192,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.05.2021
Dodávateľ Reklamný servis spol. s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2021
Predmet Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Hodnota 166,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2021
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 269,94 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.05.2021
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2021
Predmet Dodávka a montáž detského ihriska
Hodnota 15000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.04.2021
Dodávateľ Intersystém EU s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2021
Predmet Oprava poškodených miestnych komunikácií v obci
Hodnota 9 358,54 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.04.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2021
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 522,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.04.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2021
Predmet Traktor Challenge - kosenie verejných priestranstiev v obci
Hodnota 2 999,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.04.2021
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom (IČO: 44010834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2021
Predmet Pevná tribúna na vonkajšie ihriská a športoviská
Hodnota 4 860,- €
Súvisiaca zmluva Nadácia KIA Motors
Dátum vyhotovenia 15.04.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.34/2021
Predmet Komposter JRK SMART - 2ks
Hodnota 189,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2021
Dodávateľ JRK Slovensko, s.r.o., Bratislava (IČO: 50530950)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2021
Predmet Kanalizačná rúra korugovaná 300/6m+ kanal. odbočky 6ks - protipovodňové opatrenia v obci
Hodnota 4 910,69 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2021
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2021
Predmet Nový PC
Hodnota 1176,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.04.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta