Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.2/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 566,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 315 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.1/2023
Predmet Multifunkčné zariadenie - tlačiareň + inštalačné práce - OcÚ
Hodnota 344,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.139/2022
Predmet Drť - zimná údržba v obci
Hodnota 113,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.12.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.138/2022
Predmet Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 44,12 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.12.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.137/2022
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 252,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.12.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.136/2022
Predmet Školenie obsluhy plynových a tlakových zariadení
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.12.2022
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.135/2022
Predmet Darčekové predmety (perá, tašky ) s logom obce
Hodnota 774,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.12.2022
Dodávateľ SATOR s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.134/2022
Predmet Klávesnica USB + oprava tlačiarne - OcÚ
Hodnota 62,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.12.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.132/2022
Predmet Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Hodnota 608,58 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.133/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2022
Predmet Postava Mikuláša, čerta a anjela - obecná akcia Mikuláš
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.11.2022
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice (IČO: 36143103)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.131/2022
Predmet Materiál - vianočné osvetlenie v obci
Hodnota 135,85 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.11.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta