Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.66/2021
Predmet Športové pomôcky na futbal ( kompresory )
Hodnota 162,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.07.2021
Dodávateľ Daffi Group, s.r.o., Rabča (IČO: 50447491)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2021
Predmet Športové pomôcky na futbal ( lopty )
Hodnota 590,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.07.2021
Dodávateľ TEAMSTORE, Praha 8 (IČO: 28981928)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2021
Predmet Športové pomôcky na futbal
Hodnota 96,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.07.2021
Dodávateľ PROagility, s.r.o., Zemianske Kostoľany (IČO: 46347372)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2021
Predmet Športové pomôcky ( rohové zastávky )na futbal
Hodnota 51,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.07.2021
Dodávateľ LEGALSOFT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 44854056)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2021
Predmet Materiál - protipovodňové opatrenia v obci
Hodnota 341,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.07.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2021
Predmet Bránka Bazooka Goal 2ks
Hodnota 218,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.07.2021
Dodávateľ R-GOL Sp.z o.o. Sp.K.,Ostróda, Poľsko
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2021
Predmet Tlačivá - potvrdenie o pobyte
Hodnota 34,12 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.07.2021
Dodávateľ Centrum polygrafických služieb, Bratislava (IČO: 42272360)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2021
Predmet Výroba, dodávka a montáž dreveného kríža - cintorín
Hodnota 1 740,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2021
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/1/2021
Predmet Výroba, dodávka a montáž lavičiek na cintorín
Hodnota 720,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2021
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.07.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2021
Predmet Tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Hodnota 84,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.07.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2021
Predmet Tlačivá - rybárske lístky
Hodnota 10,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.07.2021
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta