Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.58/2023
Predmet Vyhotovenie vzoriek vody pre stavbu ,,rozšírenie inžinierskych sietí SO-100-vodovod"
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2023
Predmet Drť - chodník
Hodnota 946,74 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2023
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 710,81 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2023
Predmet Servis traktora Challenge starjekt - kosačka ŠK Radoľa
Hodnota 260,96 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2023
Dodávateľ Albera Slovensko, s.r.o., Moravské Lieskové (IČO: 44010834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2023
Predmet Výkopové práce strojom + dovoz a odvoz bágra + odvoz zeminy - chodník
Hodnota 590,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.06.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2023
Predmet Fotografické práce - 60.výročie ZŠ Radoľa
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2023
Dodávateľ KAMI Logistic, spol., s.r.o., Budatínska Lehota 137 (IČO: 46677275)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2023
Predmet Dodávka a montáž elektromotorickej závory s príslušenstvom pri ZŠ Radoľa
Hodnota 2904,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2023
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2023
Predmet Čistenie kanalizácie - areál ŠK Radoľa
Hodnota 160,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2023
Dodávateľ Čistenie kanalizácie krtkovanie - Wc kanál Šimurda, Krásno nad Kysucou (IČO: 52349772)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/2023
Predmet Ročná licencia aplikácie elo.sk
Hodnota 120 €
Súvisiaca zmluva Licenčná zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2023
Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2023
Predmet Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Hodnota 124 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2023
Predmet Zdvihák na čistenie kosačiek
Hodnota 73,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2023
Dodávateľ Euroshopy s.r.o., Bratislava (IČO: 54360188)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta