Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 19/2021
Predmet Servis SHARP AR-6020n+doprava
Hodnota 42,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436703)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 20/2021
Predmet Náradie
Hodnota 75,84,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2021
Predmet Turistický atlas Slovenska
Hodnota 660,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 16/2021
Predmet Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021
Hodnota 149,68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 15/2021
Predmet Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021
Hodnota 116,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 13/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 14/2021
Predmet Tonery
Hodnota 124,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ Peter Janíček - PC Comp,Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 11/2021
Predmet Výmena filtra na rozvodoch ústredného kúrenia - budova ŠK Radoľa
Hodnota 110,22,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 10/2021
Predmet Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne)
Hodnota 3 474,59,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 12/2021
Predmet Zimná údržba
Hodnota 48,23,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ Milan Papučík-Stavebniny (IČO: 37623222)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 9/2021/1
Predmet Občerstvenie - AG testovanie
Hodnota 115,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 9/2021
Predmet Ochranné pomôcky - AG testovanie
Hodnota 411,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta