Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.94/2022
Predmet Dodávka, montáž a inštalácia dopravného zariadenia v obci Radoľa - merač rýchlostí
Hodnota 2 450,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.08.2022
Dodávateľ BELLIMPEX, s.r.o., Štúrovo (IČO: 36705390)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2022
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 52,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.08.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2022
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 1 511,23 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.08.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.91/2022
Predmet Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 370,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.08.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2022
Predmet Dodávka a montáž dverí do budovy ŠK Radoľa -
Hodnota 2 336,82 €
Súvisiaca zmluva z projektu Eurá z eura
Dátum vyhotovenia 04.08.2022
Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2022
Predmet Výmena, dodávka a montáž okien a dverí na budove ŠK Radoľa
Hodnota 19 944,- €/ dodácia z projektu
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ MIPE Invest, s.r.o., Varín (IČO: 36837075)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2022
Predmet Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 "
Hodnota 2 300,- € bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.86/2022
Predmet Betónové prefabrikáty ( zostatkový materiál )
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2022
Dodávateľ OPTOMONT, s.r.o., Trenčín (IČO: 35766441)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/2022
Predmet Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci
Hodnota 25,46 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/1/2022
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 168,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.84/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta