Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.31/2016
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 168,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2016
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2016
Predmet Materiál na opravu elektrorozvodov - budova OcÚ Radoľa
Hodnota 300,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.03.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2016
Predmet Farba do tlačiarňe
Hodnota 7,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2016
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2016
Predmet Kultúrne vystúpenie - Radoľský jarmok 5.7.2016
Hodnota
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2016
Dodávateľ Mgr.Ladislav Milko, Bratislava (IČO: 41537793)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2016
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 63,96 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2016
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2016
Predmet Oprava elektroinštalácie vo volenej miestnosti - Voľby do NR SR 2016
Hodnota 50,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2016
Predmet Materiál - sála OcÚ Radoľa
Hodnota 16,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2016
Predmet Materiál na opravu elektrorozvodov - sála OcÚ Radoľa
Hodnota 271,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2016
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 408,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2016
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2016
Predmet Fotografické služby - posviacka kostola
Hodnota 50,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2016
Dodávateľ Erika Ďurčová, Žilina (IČO: 41274792)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2016
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 252,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2016
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta