Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.64/2019
Predmet Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Radoľa na roky 2016-2020
Hodnota 150,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2019
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 63/2019
Predmet Materiál (verejné osvetlenie)
Hodnota 36,83,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2019
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2019
Predmet Oprava notebooku
Hodnota 43,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2019
Predmet Spravodajca obce Radoľa 1-3/2019
Hodnota 745,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2019
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2019
Predmet Servisná prehliadka po 3 rokoch, test bŕzd a tlmičov
Hodnota 145,08,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2019
Dodávateľ Peugeot-FINAL - CD spol. s r.o., Žilina (IČO: 31432484)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 62/2019
Predmet Divadelné predstavenie "Sofia z predmestia"
Hodnota 350,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2019
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, O.Z., Žilina (IČO: 42069912)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Hodnota 180,85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2019
Predmet Múzeum na kolesách
Hodnota 405,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 54/2019
Predmet Informačný systém Obecný úrad
Hodnota 41,28,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 53/2019
Predmet Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj )
Hodnota 85,68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2019
Predmet Servis bezdrátového rozhlasu
Hodnota 245,11,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ JD Rozhlasy, Vigantice (IČO: 27797007)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2019
Predmet Grafika spravodajca 2/2019, výroba plagátov (jarmok, pľacový turnaj)
Hodnota 516,78,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta