Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.83/2023
Predmet Materiál a náradie - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 88,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80/2023
Predmet Stavebný materiál + obrubníky cestné - chodník
Hodnota 903,13 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2023
Predmet Zhotovenie nového ,,RVO" - Stará cesta + materiál a dovoz
Hodnota 1 470,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.07.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.79/2023
Predmet Autobusová doprava - detský tábor
Hodnota 800,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.07.2023
Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudinka (IČO: 40527018)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.78/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.07.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.77/2023
Predmet Zalamovanie Spravodajcu 2/2023
Hodnota 441,60€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.06.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2023
Predmet Spravodajca 2/2023 - tlač
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.06.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2023
Predmet Náradie, spotrebný materiál a ochr.pracovné pomôcky - verejné priestranstvo v obci
Hodnota 39,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.06.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2023
Predmet Divadelné predstavenie ,,Ženský zákon " - Jarmok 5.7.2023
Hodnota 400,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2023
Dodávateľ Mestské kultúrno-športové stredisko KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 261,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2023
Predmet Divadelné predstavenie ,,Kolobeh vody " - Jarmok 5.7.2023
Hodnota 400,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2023
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta