Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 83/2020/1
Predmet Oprava tlačiarne + toner (black, cyan)
Hodnota 112,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ Peter Janíček - PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 81/2020
Predmet Spravodajca Obec Radoľa 3/2020,zalamovanie
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ REKLAMNÝ SERVIS,spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 79/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 78/2020
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 236,69,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 76/2020
Predmet Rekonštrukcia kotolne v budove ŠK Radoľa
Hodnota 8 544,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2020
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 77/2020
Predmet Materiál na stolný tenis
Hodnota 284,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 75/2020
Predmet Tepláková súprava 3 ks, tenisky 5 ks, tašky 5 ks
Hodnota 770, €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2020
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 74/2020
Predmet Kanalizačná rúra 500x500 (chodník)
Hodnota 4 222,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2020
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 73/2020
Predmet Oprava výtlkov v miestnych komunikáciách - súvislá oprava cesty pod Dúbravkou
Hodnota 14 790,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2020
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Oščadnica (IČO: 50400649)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 71/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.08.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 72/2020
Predmet Servis rozhlasu + akumulátory
Hodnota 259,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.08.2020
Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 69/2020
Predmet Mandátny certifikát QESi-3 roky
Hodnota 105,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.08.2020
Dodávateľ Disig, a.s., Bratistlava (IČO: 35975946)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta