Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 106/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 107/2019
Predmet Stolnotenisový materiál
Hodnota 185,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ Róbert Valuch,Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 109/2019
Predmet Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby
Hodnota 780,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ Profi dekor s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 105/2019
Predmet Tlačivá - priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k daní za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 1.1.2015
Hodnota 36,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 108/2019
Predmet Servis- Peugeot
Hodnota 213,62,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ FINAL - CD spol. s r.o.,Žilina (IČO: 31432484)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2019-1
Predmet Plošná inzercia v dňoch 11.11.2019 a 18.11.2019 - My Žilinské noviny
Hodnota 105,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.11.2019
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 104/2019
Predmet Trubica pre verejné osvetlenie
Hodnota 40,92,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 101/2019
Predmet Materiál pre mestne komunikácie
Hodnota 331,96,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 102/2019
Predmet Licencia SW Eset ( 2-ročné predĺženie)
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ Altis s.r.o.,Žilina (IČO: 36376663)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 103/2019
Predmet Ozvučenie kultúrneho podujatia "Radoľská heligónka" 5. ročník stretnutia heligonkárov 13.10.2019 o 13.00 hod.
Hodnota 100,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 97/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 100/2019
Predmet Toner
Hodnota 93,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta