Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.59/2017
Predmet Požiarna revízia - športová hala
Hodnota 40,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2017
Predmet Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 3 504,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2017
Predmet Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 99,97 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2017
Predmet Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2017
Predmet Vzdialené pripojenie na PC - úprava FIN4-04
Hodnota 10,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/1/2017
Predmet Vzdialené pripojenie na PC - KEO Pokladňa
Hodnota 10,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2017
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie - infraštruktúra obce Radoľa
Hodnota 1500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ DRAFT Studio, s.r.o., Žilina (IČO: 47445165)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2017
Predmet Dopravné značenie
Hodnota 1 887,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.05.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2017
Predmet Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa
Hodnota 370,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.05.2017
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2017
Predmet Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Hodnota 85,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2017
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 540,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2017
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta