Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.47/2018
Predmet 1100 l plastové kontajnery čiernej farby na TKO - 3 ks
Hodnota 175,-€ za kus
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2018
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2018
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 168,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2018
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2018
Predmet Ozvučenie kultúrneho podujatia "Deň matiek"
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2018
Dodávateľ Róbert Gajarský - ANONYMSTUDIO,Žilina (IČO: 50877003)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/208
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2018
Predmet Materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 517,14-,€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2018
Predmet Drť Varín(miestne komunikácie)
Hodnota 455,39,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2018
Predmet Stĺpy na verejné osvetlenie
Hodnota 1883,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2018
Predmet Vypracovanie Komunitného plánu sociálnch služieb obce Radoľa na roky 2018-2023
Hodnota 100,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 18978,70,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2018
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 137,59,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2018
Predmet Drť Varín 63/125 (miestne komunikácie)
Hodnota 5000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2018
Predmet Prvky detského ihriska pre ZŠ: bránka Floorbee Terminal 160x115+nákladná doprava
Hodnota 269,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.03.2018
Dodávateľ Florbal s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta