Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 84/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.08.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 88/2019
Predmet Zemné práce a odvoz zeminy, oprava dažďovej kanalizácie pri ZŠ
Hodnota 432,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 83/2019
Predmet Toner HP-CF 540 Ne (kopírka)
Hodnota 180,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Ján Balát- COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 81/2019
Predmet Poťahy pre Šk Radoľa - stolný tenis
Hodnota 595,90,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie
Hodnota 642,70,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.78/2019
Predmet Čistenie a prepláchnutie odp.kanalizácie, vyčistenie odp. šácht (ŠK Radoľa)
Hodnota 85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Milan Šmarík,Žilina (IČO: 33373850)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 79/2019
Predmet Čerpanie a prevprava splaškov fekálnym vozidlom (ŠK Radoľa)
Hodnota 160,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ FECAS Marián Šmárik, Žilina (IČO: 10951199)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 74/2019
Predmet REPAS vianočnej výzdoby
Hodnota 490,-€ bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ PROFI DEKOR s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Vystavil Ing. Antno Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 75/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 191,46,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 77/2019
Predmet Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Radoľa - SO 100 Vodovod
Hodnota 185,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ Patrik Varoš, Kys. Nové Mesto (IČO: 35434228)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2019
Predmet Poskytovanie právnych služieb - odstránenie BILBORDOV
Hodnota 200,-€ + DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ JUDr.PhDr.Peter Strapáče,PhD., Čadca (IČO: 50473522)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta