Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 14/2021
Predmet Tonery
Hodnota 124,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ Peter Janíček - PC Comp,Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 11/2021
Predmet Výmena filtra na rozvodoch ústredného kúrenia - budova ŠK Radoľa
Hodnota 110,22,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 10/2021
Predmet Demontáž a montáž plynových kotlov v objekte OcÚ Radoľa (rekonštrukcia kotolne)
Hodnota 3 474,59,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 12/2021
Predmet Zimná údržba
Hodnota 48,23,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ Milan Papučík-Stavebniny (IČO: 37623222)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 9/2021/1
Predmet Občerstvenie - AG testovanie
Hodnota 115,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 9/2021
Predmet Ochranné pomôcky - AG testovanie
Hodnota 411,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 4/2021
Predmet Ochranné pomôcky - COVID 19
Hodnota 352,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 5/2021
Predmet Občerstvenie
Hodnota 134,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 7/2021
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 138,06,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2021
Predmet Materiál - verejné osvetlenie
Hodnota 264,96,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 3/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 1/2021
Predmet Spravodajca 3-4/2021; zalamovanie
Hodnota 384,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta