Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.47/2022
Predmet Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - stolnotenisový oddiel
Hodnota 797,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.04.2022
Dodávateľ Rovaa Professional, s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2022
Predmet Občerstvenie - čistenie potoka a verejného priestranstva v obci
Hodnota 110,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.04.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2022
Predmet Spotrebný stavebný materiál
Hodnota 9,78 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2022
Predmet Rozpočtové a kalkulačné práce, spracovanie výkazov výmer a zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti k verejnému obstarávaniu - budova ŠK Radoľa
Hodnota 900,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2022
Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2022
Predmet Výkopové práce strojom +doprava ( protipovodňové opatrenia, chodník )
Hodnota 2934,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.42/2022
Predmet Reklamný baner s erbom obce
Hodnota 68,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.03.2022
Dodávateľ SATOR, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2022
Predmet Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci
Hodnota 211,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.03.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 73,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.03.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2022
Predmet Dodávka betónu - tribúna ŠK Radoľa
Hodnota 1 039,08 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.03.2022
Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2022
Predmet Výkon pumpy k betónu - tribúna ŠK Radoľa
Hodnota 212,88 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.03.2022
Dodávateľ Stanislav Raab, Žilina (IČO: 33338264)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2022
Predmet Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 106,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.03.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2022
Predmet Nastavenie Firewall na serveri - Urbis
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta