Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.7/2023
Predmet Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023
Hodnota 60€ x
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2023
Predmet Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Hodnota 2418,53 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6-1/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 195,78 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 57,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2023
Predmet Doprava na florbalové zápasy 21.1.2023
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.01.2023
Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.5/2023
Predmet Drť - zimná údržba v obci
Hodnota 263,37 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.01.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 566,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 315 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.1/2023
Predmet Multifunkčné zariadenie - tlačiareň + inštalačné práce - OcÚ
Hodnota 344,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.139/2022
Predmet Drť - zimná údržba v obci
Hodnota 113,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.12.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.138/2022
Predmet Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 44,12 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.12.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.137/2022
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 252,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.12.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta