Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.97/2023
Predmet spotrebný materiál+ pracovné náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Hodnota 18,18 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2023
Predmet Oprava elektromotorickej závory pri ZŠ Radoľa
Hodnota 178,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.09.2023
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.95/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.08.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2023
Predmet Materiál - údržba verejného osvetlenia v obci
Hodnota 510,95 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.08.2023
Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2023
Predmet Výroba a obnova prechodov pre chodcov v obci
Hodnota 342,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.08.2023
Dodávateľ whiteline s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2023
Predmet Asistenčné služby pri zadávaní zákazky v rámci procesu verejného obstarávania
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.08.2023
Dodávateľ eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.91/2023
Predmet SV.Street 50W/400K/SK-3 - verejné osvetlenie
Hodnota 218,10€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.08.2023
Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2023
Predmet Dodávka a montáž interierových dverí - budova OcÚ Radoľa
Hodnota 1 264,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt, Radoľa (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2023
Predmet Rozpočet pre stanovenie PHZ, úprava PD pre účely VO, výkaz výmer v súlade s upravenou PD........
Hodnota 700,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2023
Predmet Dodávka a montáž 3ks interiérových dverí - OcÚ Radoľa
Hodnota 1264,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.08.2023
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2023
Predmet Drť - chodník Jaššová cesta
Hodnota 266,21 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2023
Predmet Plagáty + termosky s gavírovaným logom obce Radoľa - Radoľská heligónka
Hodnota 766,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2023
Dodávateľ Sator, s.r.o., Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta