Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.66/2022
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Osadenie dopravného zariadenia - merač rýchlosti na ceste III/2054 v km 0m880"v obci Radoľa"
Hodnota 360,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.06.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.06.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2022
Predmet Divadelné predstavenie pre deti ,,Kedy stromy spievajú" - Radoľský jarmok 5.7.2022
Hodnota 380,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2022
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina (IČO: 42069912)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2022
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: ,,Chodník v súbehu s miestnou komunikáciou v obci Radoľa"
Hodnota 1 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2022
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2022
Predmet Športové dresy + pomocky pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 225,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.05.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2022
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 103,43 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.05.2022
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2022
Predmet Betón + doprava - chodník
Hodnota 1153,02 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.05.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2022
Predmet Drevná hmota - protipovodňové opatrenia
Hodnota 192,10 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.05.2022
Dodávateľ PS Súkromné lesy Radoľa (IČO: 42387787)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2022
Predmet Pracovné náradie - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 73,87 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 73,20 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 18.05.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2022
Predmet Autobusová preprava detí - detský tábor ( Obec Radoľa )
Hodnota 480,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.05.2022
Dodávateľ Ľuboš Capko, Rudina (IČO: 40527018)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2022
Predmet Materiál - chodníky
Hodnota 2 387,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta