Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.69/2023
Predmet Sprostredkovanie hudobného kultúrneho podujatia - vystúpenie skupiny JAMM BAND - Jarmok 5.7.2023
Hodnota 360,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2023
Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2023
Predmet Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Futbalový turnaj 2023- Memoriál Ing.Jána Kultana
Hodnota 170,52 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2023
Predmet Verejná správa SR - ročný prístup+bonus
Hodnota 204,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2023
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2023
Predmet Oprava kopírky Sharp - sieťové pripojenie - OcÚ Radoľa
Hodnota 21,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Kaštieľ - Jarmok 5.7.2023
Hodnota 204,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2023
Predmet Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Hodnota 70,31 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - areál ŠK Radoľa - Heligónka 19.8.2023
Hodnota 204,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2023
Predmet Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Pľacový futbalový turnaj 2023
Hodnota 502,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2023
Predmet Jednorázový riad - kultúrne a športové podujatia v obci Radoľa
Hodnota 139,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2023
Dodávateľ Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina (IČO: 30478774)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2023
Predmet Preskúšanie funkčnosti signalizačného vodiča v obci Radoľa
Hodnota max.100€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2023
Predmet Vyhotovenie vzoriek vody pre stavbu ,,rozšírenie inžinierskych sietí SO-100-vodovod"
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2023
Predmet Vypracovanie PD ,, Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 - napojenie na verejnú kanalizáciu
Hodnota 250,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.06.2023
Dodávateľ x-projekt, s.r.o., Krasňany (IČO: 50443143)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta