Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.107/2022
Predmet Drť - miestne komunikácie
Hodnota 135,94 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.09.2022
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.108/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.09.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.106/2022
Predmet Medaile s gravírom ,,VRETENICE", štítok a medaile s gravírom ,, O pohár starostu obce", - florbalový turnaj
Hodnota 78,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2022
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.105/2022
Predmet Obhliadka a revízia plynových kotlov - OcÚ, hala, budova ŠK Radoľa
Hodnota 380,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2022
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2022
Predmet Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Hodnota 6 103,74 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/2022
Predmet Elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie a osvetlenie ihriska v obci
Hodnota 3 383,82 € bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2022
Dodávateľ VEREX ŽILINA, a.s. - Za (IČO: 36405957)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2022
Predmet Športové oblečenie pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 156,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2022
Predmet Skladaná mapa VKÚ v rámci prezentácie obce
Hodnota 374,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2022
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2022
Predmet Toner dotlačiarne, reproduktory k PC + detekcia závady tlačiarne
Hodnota 60,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.09.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2022
Predmet Materiál na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 174,65 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.09.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2022
Predmet Materiál, prac.náradie a pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 167,63 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.09.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta