Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.38/2023
Predmet Publikácia : Zákon o priestupkoch
Hodnota 59.60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2023
Predmet Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
Hodnota 45 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.04.2023
Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2023
Predmet Publikácia : Záverečný účet obce a VÚC + Rozpočet obce a VÚC
Hodnota 34,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.04.2023
Dodávateľ Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava (IČO: 31348262)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2023
Predmet Geodetické práce - príprava na odovzdanie rozšírenia vodovodu do správy SeVaK, a.s., Žilina
Hodnota 576,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.04.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2023
Predmet Výmena zvodového systému na Zvonici
Hodnota 2183,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.03.2023
Dodávateľ STRECHOMONT SK, s.r.o. (IČO: 44584156)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.34/2023
Predmet Spravodajca 1/2023 - tlač
Hodnota 108,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.03.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2023
Predmet Výkopové práce strojom - úptava terénu pred výsadbou zelene + chodník
Hodnota 780,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2023
Predmet Stolnotenisový materiál + športová obuv pre ŠK STO Radoľa
Hodnota 789,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.03.2023
Dodávateľ Rovaa Professional, .s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2023
Predmet Materiál a náradie - údržba verejných priestranstiev v obci
Hodnota 125,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.03.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2023
Predmet Drť - miestne komunikácie
Hodnota 70,66 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.03.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta