Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.87/2022
Predmet Výmena, dodávka a montáž okien a dverí na budove ŠK Radoľa
Hodnota 19 944,- €/ dodácia z projektu
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ MIPE Invest, s.r.o., Varín (IČO: 36837075)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2022
Predmet Projektová dokumentácia pre stavbu ,, Nadstavba existujúcej budovy č.341 "
Hodnota 2 300,- € bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2022
Dodávateľ Structing, s.r.o., KNM (IČO: 45432023)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.86/2022
Predmet Betónové prefabrikáty ( zostatkový materiál )
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.07.2022
Dodávateľ OPTOMONT, s.r.o., Trenčín (IČO: 35766441)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/2022
Predmet Materiál k údržbe verejného priestranstva v obci
Hodnota 25,46 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/1/2022
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 168,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.84/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.83/2022
Predmet Oprava poškodeného povrchu komunikácií v obci asfaltovaním
Hodnota 1 755,18 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.07.2022
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2022
Predmet Betón - chodník
Hodnota 306,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.06.2022
Dodávateľ Doprava a služby K/T, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2022
Predmet Kvetináče z vymývaného betónu 6ks
Hodnota 864,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2022
Dodávateľ KOBET, s.r.o., Oščadnica (IČO: 54416922)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80/2022
Predmet Stavebný materiál - chodník
Hodnota 1 366,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.78/2022
Predmet Oprava kamerového systému v obci
Hodnota 460,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2022
Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta