Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.54/2022
Predmet Ročná licencia aplikácie ELO - odpadové hospodárstvo
Hodnota 120,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2022
Dodávateľ Odpadový hospodár, s.r.o., Pezinok (IČO: 46708740)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2022
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 937,13 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2022
Predmet Tonery do tlačiarne, sieťový kábel, Switch TP-link, inštalačné práce, aktualizácia programov, antivirúsový program...
Hodnota 217,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.05.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2022
Predmet Hudobné vystúpenie - Deň matiek 8.5.2022
Hodnota 1 100,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2022
Dodávateľ Občianske združenie ALL STARS BAND, Rajecké teplice (IČO: 51224062)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2022
Predmet Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 99,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.04.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 73,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.04.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/2022
Predmet Úprava riečneho toku strojom - protipovodňové opatrenia v obci
Hodnota 1 296,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.04.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2022
Predmet Športové vybavenie a pomôcky pre ŠK Radoľa - stolnotenisový oddiel
Hodnota 797,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.04.2022
Dodávateľ Rovaa Professional, s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2022
Predmet Občerstvenie - čistenie potoka a verejného priestranstva v obci
Hodnota 110,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.04.2022
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2022
Predmet Spotrebný stavebný materiál
Hodnota 9,78 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.04.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2022
Predmet Rozpočtové a kalkulačné práce, spracovanie výkazov výmer a zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti k verejnému obstarávaniu - budova ŠK Radoľa
Hodnota 900,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2022
Dodávateľ Patrik Varoš, KNM (IČO: 35434228)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2022
Predmet Výkopové práce strojom +doprava ( protipovodňové opatrenia, chodník )
Hodnota 2934,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2022
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta