Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 62/2018
Predmet Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2018
Predmet Rozšírenie obecného kamerového systému
Hodnota 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 6481,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2018
Predmet Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia)
Hodnota 3142,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/208
Predmet Výchovný rez stromov
Hodnota 910,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2018
Predmet Zemné práce (miestne komunikácie)
Hodnota 4500,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2018
Predmet Drť Varín (miestne komunikácie)
Hodnota 316,50,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2018
Predmet Prenájom vozidla s rukou (miestne komunikácie) )
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2018
Predmet Oprava tlačiarne a prenastavenie výpadku siete, IP adries, 2 ks tlačiarne HP MFP 281, SHARP AR-6023+inštalácia driverov
Hodnota 36,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2018
Predmet Drť Varín (miestne komunikácie)
Hodnota 748,62,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2018
Predmet Kniha "Na cudzích frontoch"
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2018
Dodávateľ Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress, Olešná (IČO: 44569513)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2018
Predmet Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku
Hodnota 800,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2018
Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta