Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.79/2016
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.10.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.77/2016
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 75,61 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.10.2016
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2016
Predmet Záručná prehliadka+ servis - plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 52,97 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2016
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2016
Predmet Materiál na údržbu detského ihriska - areál ZŠsMŠ Radoľa
Hodnota 36,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.09.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2016
Predmet Poťahy na pinpongové rakety - stolnotenisový oddiel Radoľa
Hodnota 708,90 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2016
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2016
Predmet Architektonická štúdia pre stavbu: ,,Novostavba MŠ v Radoli"
Hodnota 1 440,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.09.2016
Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2016
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.09.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2016
Predmet Obnova povrchu vozovky v lokalite ,,Záhradky"
Hodnota max.20 tis. €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.09.2016
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2016
Predmet Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Hodnota 1 057,10 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.09.2016
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.69/2016
Predmet Náplň do tlačiarne
Hodnota 9,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.08.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2016
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva o prenájme
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2016
Predmet Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 233,83 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta