Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.26/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.03.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2021
Predmet Vstupná analýza za účelo spracovaní PRO
Hodnota 250,- € bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.03.2021
Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 21/2021
Predmet Samolepky-etikety s erbom obce Radoľa
Hodnota 72,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2021
Dodávateľ SATOR s.r.o.,Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.23/1/2021
Predmet Drť - chodník
Hodnota 2038,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2021
Dodávateľ Unipal KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2021
Predmet Zemné práce
Hodnota 672,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2021
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 22/2021
Predmet Zimná údržba
Hodnota 1 436,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 19/2021
Predmet Servis SHARP AR-6020n+doprava
Hodnota 42,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ Ján Balát -COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436703)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 20/2021
Predmet Náradie
Hodnota 75,84,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2021
Predmet Turistický atlas Slovenska
Hodnota 660,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2021
Dodávateľ VKÚ Harmanec , s.r.o., Kynceľová (IČO: 46747770)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 16/2021
Predmet Ochranné pomôcky - AG testovanie 20.02.2021
Hodnota 149,68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žilina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 15/2021
Predmet Občerstvenie - AG testovanie 20.02.2021
Hodnota 116,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 13/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.02.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta