Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 94/2020
Predmet Microsoft Offiece 2019 + služby PC
Hodnota 545,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 92/2020
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 28,27,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2020
Predmet Šatňové bloky, lepidlo, poháre plastové,papierové
Hodnota 36,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2020
Dodávateľ Augustín Jánošík- TLAČIAREŇ Jánošík, Kys. Nové Mesto (IČO: 35434635)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2020
Predmet Materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 202,96,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2020
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2020
Predmet Občerstvenie 31.10.2020-01.11.2020 (testovanie COVID-19)
Hodnota 220,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 87/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 85/2020
Predmet Spravodajca obce Radoľa č.1,8 str., č. 2,8 str.
Hodnota 331,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.10.2020
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 84/2020
Predmet Myregiony.sk na rok
Hodnota 39,90,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.10.2020
Dodávateľ Petit Press, a.s. - divízia Bratislava (IČO: 35790253)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 80/2020
Predmet Spracovanie projektovej dokumentácie a podkladu pre verejné obstarávanie (výkaz výmer) pre rekonštrukciu vykurovania objektov ZŠ s MŠ v Radoli a športovej haly
Hodnota 1140,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ KPSO,spol. sr.o.,Krásno nad Kysucou (IČO: 44500203)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 82/2020
Predmet Predĺženie softvéru TENDERnet v období 02.11.2020-01.11.2021
Hodnota 300,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ TENDERnet,s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 83/2020
Predmet Záložný zdroj, inštalácia UPS, nastavenie, originál EPSON T6641 Black
Hodnota 97,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC Comp, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 79/2020
Predmet Práce na prekládke plynovej prípojky k RD (premiestnenie potrubia do väčšej hĺbky kvôli inštalácií dažďovej kanalizácie)
Hodnota max. 120,-€ s DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta