Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.26/2017
Predmet Kancelárske potreby + vrecia
Hodnota 31,15 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2017
Predmet Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Hodnota 4000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2017
Predmet Výroba a montáž podvojného vodiaceho systému pre potreby opony - sála OcÚ Radoľa
Hodnota 511,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2017
Predmet Toner HP LJ 1320
Hodnota 27,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2017
Predmet Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Hodnota 164,22 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2017
Predmet Výkopové práce + materiál - vodovodná prípojka
Hodnota 2330,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2017
Predmet Kopírka Sharp AR-6023N+inštalácia
Hodnota 1 255,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2017
Predmet Zabezpečenie fašiangového sprievodu+ tanečná zábava ( pochovávanie basy )
Hodnota 350,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.02.2017
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM (IČO: 41172558)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 73,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.17/2017
Predmet Plastový riad - Fašiangy
Hodnota 64,36 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.02.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2017
Predmet Príprava podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky : Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov
Hodnota 104,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2017
Dodávateľ Grantum, s.r.o., Žilina (IČO: 47443316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta