Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.44/2018
Predmet Materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 517,14-,€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2018
Predmet Drť Varín(miestne komunikácie)
Hodnota 455,39,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.43/2018
Predmet Stĺpy na verejné osvetlenie
Hodnota 1883,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2018
Predmet Vypracovanie Komunitného plánu sociálnch služieb obce Radoľa na roky 2018-2023
Hodnota 100,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 18978,70,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.04.2018
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2018
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 137,59,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2018
Predmet Drť Varín 63/125 (miestne komunikácie)
Hodnota 5000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2018
Predmet Prvky detského ihriska pre ZŠ: bránka Floorbee Terminal 160x115+nákladná doprava
Hodnota 269,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.03.2018
Dodávateľ Florbal s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2018
Predmet Úprava terénu pri športovej hale
Hodnota 114,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.03.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2018
Predmet Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou: rozmer 44x24 m
Hodnota v max. cene 700,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2018
Dodávateľ STUDIO A.P.P.,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2018
Predmet Toner HP CF540X HP203X 3,2K a inštalácia
Hodnota 98,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.34/2018
Predmet Oprava poškodeného oplechovania strechy budovy ZŠ, ktorá bola spôsobená nárazovým vetrom
Hodnota 179,30,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2018
Dodávateľ PhDr. Martin Priečko, PhD., Kys. Nové Mesto (IČO: 46524801)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta