Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.32/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2023
Predmet Výkopové práce strojom - úptava terénu pred výsadbou zelene + chodník
Hodnota 780,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2023
Predmet Stolnotenisový materiál + športová obuv pre ŠK STO Radoľa
Hodnota 789,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.03.2023
Dodávateľ Rovaa Professional, .s.r.o., Žilina (IČO: 53993845)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2023
Predmet Materiál a náradie - údržba verejných priestranstiev v obci
Hodnota 125,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.03.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2023
Predmet Drť - miestne komunikácie
Hodnota 70,66 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.03.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2023
Predmet Skladané mapy VKÚ v rámci propagácie obce Radoľa
Hodnota 148,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2023
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o., Harmanec (IČO: 46747770)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2023
Predmet Vyhotovenie dokumentácie vodovodu ,,Koscelisko" - zameranie pre odovzdanie vodovodu SeVaK, a.s.
Hodnota 988,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.02.2023
Dodávateľ GEO-PROJ, s.r.o., Čadca (IČO: 53154002)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2023
Predmet Pracovné pomôcky a materiál - údržba verejného priestranstva v obci
Hodnota 9,06 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.02.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2023
Predmet Práce na sieťovej inštalácii, kebeláž, pripojenie siete + tonery...
Hodnota 196,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.02.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2023
Predmet Výrub brezy
Hodnota 126,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.02.2023
Dodávateľ SIEDL s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2023
Predmet Občerstvenie - Fašiangy v obci
Hodnota 210,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2023
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta