Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 125/2019
Predmet Toner
Hodnota 45,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.12.2019
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 123/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.12.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 121/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.12.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 00623814)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 122/2019
Predmet Živá hudba, kultúrny program (Štefánska zábava)
Hodnota 250,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.12.2019
Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52601803)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 118/2019
Predmet Plošná inzercia v dňoch 09.12.2019 a 16.12.2019 - My Žilinské noviny
Hodnota 108,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.12.2019
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 119/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci + použitý materiál
Hodnota 266,29,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.12.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 120/2019
Predmet Plagát Radoľská heligónka, Spravodajca Obec Radoľa 3/2019
Hodnota 247.68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.12.2019
Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 116/2019
Predmet Oprava miestnych komunikácií - vjazdov
Hodnota 1 371,33
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.11.2019
Dodávateľ Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV,Oščadnica (IČO: 22605789)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 117/2019
Predmet MD-Pohár-zlato-strieborný a MD-Medailu+emblém+stuha
Hodnota 72,90,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.11.2019
Dodávateľ LUTON spol.sr.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 112/2019
Predmet Vzdialené pripojenie prostredníctvom TeamViewer
Hodnota 10,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2019
Dodávateľ PC Support,s.r.o.,Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 113/2019
Predmet "Mikulášske podujatie" zo dňa 05.12.2019
Hodnota 150,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2019
Dodávateľ OZ Kub mladé Makovice 95,Žilina (IČO: 36143103)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 114/2019
Predmet Pokládka vodovodu, vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, pripojenie na kanalizáciu s kontrolonou šachtou k domu smútku
Hodnota 6 000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2019
Dodávateľ JM-stavby,s.r.o.,Krasňany (IČO: 47800241)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta