Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.120/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.118/2017
Predmet Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa
Hodnota 83,27 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.116/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.117/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 75,36 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.115/2017
Predmet Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Hodnota 147,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.114/2017
Predmet Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Hodnota 336,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.113/2017
Predmet Výroba nerezových ochrán rohov dverí
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.112/2017
Predmet Plastové kontajnery na TKO
Hodnota 1260,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.10.2017
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.111/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 107,42 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.10.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.109/2017
Predmet Umelá lezecká stena
Hodnota 2587,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2017
Dodávateľ ANATOMIC s.r.o, Žilina (IČO: 50457161)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.108/2017
Predmet Aktualizácia antivírusov v PC - OcÚ Radoľa
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.10.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.107/2017
Predmet Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Hodnota 46,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.09.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta