Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.30/2021
Predmet Práce na detekcii závady PC, preinštalovanie dát, kopírovanie...+ externý box na USB
Hodnota 123,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.03.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/1/2021
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 120,16 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.03.2021
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2021
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia
Hodnota 66,77,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.03.2021
Dodávateľ KP, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 03640216)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2021
Predmet Tonery a kazety do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Hodnota 109,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.03.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.03.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2021
Predmet Výrub a orez stromov a kríkov v obci
Hodnota 786,- e
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.03.2021
Dodávateľ SIEDL s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.03.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2021
Predmet Vstupná analýza za účelo spracovaní PRO
Hodnota 250,- € bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.03.2021
Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 21/2021
Predmet Samolepky-etikety s erbom obce Radoľa
Hodnota 72,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2021
Dodávateľ SATOR s.r.o.,Žilina (IČO: 45241376)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.23/1/2021
Predmet Drť - chodník
Hodnota 2038,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2021
Dodávateľ Unipal KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2021
Predmet Zemné práce
Hodnota 672,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2021
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 22/2021
Predmet Zimná údržba
Hodnota 1 436,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta