Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.11/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 83,57 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.01.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.10/2017
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 420,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.01.2017
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2017
Predmet Nažehlenie textu a erbu na dresy stolnotenisového oddielu Radoľa
Hodnota 63,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.01.2017
Dodávateľ Reklama mk, s.r.o., KNM (IČO: 47459824)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2017
Predmet Tričká pre stolnotenisový oddiel Radoľa
Hodnota 375,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.01.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2017
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 144,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2017
Predmet Výroba nábytku na mieru - kancelárie OcÚ
Hodnota 669,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.01.2017
Dodávateľ BESTBYT, Radoľa (IČO: 34769188)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.01.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4-1-/2017
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 325,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2017
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci
Hodnota 1273,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.5/2017
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp
Hodnota 665,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 319,90 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2016
Predmet Oprava verejného osvetlenie v obci
Hodnota 131,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.12.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta