Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.125/1/2017
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 270,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.124/2017
Predmet Geodetické zameranie miestnych komunikácií v obci Radoľa ( Stará cesta, Jaššová cesta, Lány , Pod Dúbravkou...)
Hodnota 3 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2017
Dodávateľ Geodix, s.r.o., Ing.Švaňa, Žilina (IČO: 44221550)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 367,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.123/2017
Predmet Spracovanie Následnej monitorovacej správy k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.11.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.121/2017
Predmet Materiál na spojenie miestnej komunikácie v obci
Hodnota 3 069,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.122/2017
Predmet Terénne úpravy strojom - zeleň
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.119/2017
Predmet Zapojenie kamerového monitorovacieho systému v obci Radoľa
Hodnota 2000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.120/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.118/2017
Predmet Dodávka a montáž diaľkového bezdrôtového termostatu v budove ŠK Radoľa
Hodnota 83,27 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.116/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.117/2017
Predmet Odborná prehliadka plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 75,36 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.115/2017
Predmet Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Hodnota 147,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta