Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.68/2018
Predmet Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie
Hodnota 264,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2018
Predmet Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Hodnota 444,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2018
Predmet Prenájom vozidla s rukou na výstabu chodníka
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2018
Predmet Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko
Hodnota 264,58,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2018
Predmet Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé
Hodnota 75,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2018
Predmet Rozšírenie obecného kamerového systému
Hodnota 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 6481,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2018
Predmet Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia)
Hodnota 3142,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/208
Predmet Výchovný rez stromov
Hodnota 910,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2018
Predmet Zemné práce na výstavbu chodníka
Hodnota 4500,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2018
Predmet Drť Varín na výstavbu chodníka
Hodnota 316,50,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2018
Predmet Prenájom vozidla s rukou (vykládka materiálu na výstavbu chodníka)
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta