Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.76/2021
Predmet Oprava UPS, demontáž krytov, detekcia závady, výmena batérie, tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Hodnota 127,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.08.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2021
Predmet Montáž a demontáž okna - budova ŠK Radoľa
Hodnota 600,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ Jozef Nemec ML, Rudina (IČO: 44438001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2021
Predmet Striedačky pre náhradníkov, pre 8 osôb, sedadlá zelenej a žltej farby - Ihrisko v Riekach
Hodnota 3000 €
Súvisiaca zmluva Nadácia ŽSK
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75-1/2021
Predmet Tabuľky na striedačky - ihrisko v Riekach
Hodnota 58,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2021
Predmet Plastové nádoby na odpad
Hodnota 998,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2021
Predmet Oprava a výmena futbalových sietí - ihrisko v Riekach
Hodnota 882,57 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.08.2021
Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2021
Predmet Betónový poter - sála OcÚ Radoľa
Hodnota max.2000 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.08.2021
Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.08.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/1/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 61,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.08.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.69/2021
Predmet Materiál na opravu sietí - umelé ihrisko ZŠ Radoľa
Hodnota 182,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.08.2021
Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2021
Predmet Záložný zdroj UPS - OcÚ Radoľa
Hodnota 75 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.07.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2021
Predmet Športové pomôcky pre stolnotenisový klub v obci ( poťahy, loptičky, taška, čistič....)
Hodnota 453,19 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.07.2021
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta