Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.13/2023
Predmet Zalamovanie Spravodajcu + plagáty na Fašiangy
Hodnota 279,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.01.2023
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.11/2023
Predmet Dodávka a montáť termostatu - športová hala
Hodnota 59,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.01.2023
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.12/2023
Predmet Materiál - verejné osvetlenie v obci
Hodnota 54,06 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.01.2023
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2023
Predmet Materiál, prac. pomôcky na opravu a úpravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 89,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.10/2023
Predmet Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Hodnota 3 276,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2023
Predmet Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2023
Hodnota 60€ x
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2023
Predmet Zimná údržba miestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Hodnota 2418,53 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6-1/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 195,78 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 57,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2023
Predmet Doprava na florbalové zápasy 21.1.2023
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.01.2023
Dodávateľ FBK Doprava, s.r.o., Stará Bystrica (IČO: 47173017)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.5/2023
Predmet Drť - zimná údržba v obci
Hodnota 263,37 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.01.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta