Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.82/2017
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 46,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.07.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.07.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2017
Predmet Ročná servisná prehliadka - OA Peugeot 2008
Hodnota 168,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.07.2017
Dodávateľ FINAL-CD spol., s.r.o., Žilina - pobočka (IČO: 31432484)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.79/2017
Predmet Vystúpenie šermiarskej skupiny Bella Tores na jarmoku v obci Radoľa dňa 5.7.2017
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.06.2017
Dodávateľ Občianske združenie Otvorme cestu pre deti s Dys..., Martin (IČO: 42214025)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.78/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 160,46 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.06.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.77/2017
Predmet Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi"
Hodnota 29,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2017
Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.75/2017
Predmet Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Pľacový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2017
Predmet Spracovanie Následnej monitorovacej správy č.3 k projektu ,,Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy"
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2017
Dodávateľ Cassien, s.r.o., KNM (IČO: 45847720)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.74/2017
Predmet Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu
Hodnota 683,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2017
Predmet Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa
Hodnota 250,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2017
Predmet Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK
Hodnota 820,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.06.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2017
Predmet Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci
Hodnota 761,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta