Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.58/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Hodnota 180,85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2019
Predmet Múzeum na kolesách
Hodnota 405,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 54/2019
Predmet Informačný systém Obecný úrad
Hodnota 41,28,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 53/2019
Predmet Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj )
Hodnota 85,68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2019
Predmet Servis bezdrátového rozhlasu
Hodnota 245,11,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ JD Rozhlasy, Vigantice (IČO: 27797007)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2019
Predmet Grafika spravodajca 2/2019, výroba plagátov (jarmok, pľacový turnaj)
Hodnota 516,78,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2019
Predmet Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava
Hodnota 425,91,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.06.2019
Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 50/2019
Predmet Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa
Hodnota Víťazná ponuka opravy miestnych komunkácií v obci Radoľa
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 52/2019
Predmet Údržba PC
Hodnota 54,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.06.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 49/2019
Predmet Materiál (miestne komunikácie)
Hodnota 45,36,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 46/2019
Predmet Kôš na triedený odpad, 40l veko (modré, žlté, oranžové, zelené)
Hodnota 201,68,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.05.2019
Dodávateľ B2B Partner s.r.o., BA (IČO: 44413467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 47/2019
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 42,11,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.05.2019
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta