Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.133/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 247,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.132/2023
Predmet Toner + inštalačné práce a nastavenie tlačiarne
Hodnota 51,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.11.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.131/2023
Predmet Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 1654,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.129/2023
Predmet Oprava hlavného prívodu plynu do budovy OcÚ Radoľa
Hodnota 182,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2023
Predmet Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 403,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.128/2023
Predmet Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale
Hodnota 1 390,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.126/2023
Predmet Stavebný materiál+obrubníky cestné s dopravou - chodník Jaššová cesta
Hodnota 873,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.10.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.127/2023
Predmet Drť 8/16, 0/4, 4/8, 0/63 - chodník Jaššová cesta
Hodnota 788,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.10.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.125/2023
Predmet Zemné výkopové práce strojom - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 1749,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.10.2023
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.124/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.10.2023
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.123/2023
Predmet Občerstvenie - Jubilanti
Hodnota 84,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.10.2023
Dodávateľ Peter Svrček - P/P music, Ochodnica (IČO: 35431300)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.122/2023
Predmet Materiál + pracovné pomôcky - údržba verejného priestranstva v obci Radoľa
Hodnota 218,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.10.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta