Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.134/2017
Predmet Farba do tlačiarne
Hodnota 18,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.11.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.133/2017
Predmet Tlačivá na DzN, rybárske lístky...
Hodnota 24,03 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.11.2017
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.132/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.11.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.131/2017
Predmet Repasácia kamerového systému obce
Hodnota 5 612,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.11.2017
Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.129/2017
Predmet Materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 45,46 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.11.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.128/2017
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci
Hodnota 510,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.127/2017
Predmet Zabezpečenie obecnej akcie - Mikuláš
Hodnota 150,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.11.2017
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.125/2017
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 303,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.126/2017
Predmet Materiál na údržbu miestnych komunikácií v obci
Hodnota 529,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.125/1/2017
Predmet Okrasný štrk - detské ihrisko - areál ZŠ
Hodnota 270,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.11.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.124/2017
Predmet Geodetické zameranie miestnych komunikácií v obci Radoľa ( Stará cesta, Jaššová cesta, Lány , Pod Dúbravkou...)
Hodnota 3 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2017
Dodávateľ Geodix, s.r.o., Ing.Švaňa, Žilina (IČO: 44221550)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 367,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta