Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.72/2016
Predmet Obnova povrchu vozovky v lokalite ,,Záhradky"
Hodnota max.20 tis. €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.09.2016
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2016
Predmet Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Hodnota 1 057,10 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.09.2016
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.69/2016
Predmet Náplň do tlačiarne
Hodnota 9,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.08.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2016
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva o prenájme
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2016
Predmet Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 233,83 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2016
Predmet Oprava elektrickej inštalácie v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 841,86 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/1/2016
Predmet Oprava elektrickej inštalácie - kancelárie OcÚ + maeriál
Hodnota 451,61 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.08.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2016
Predmet Oprava plynového kotla - budova ŠK Radoľa - byt 341
Hodnota 21,77 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.08.2016
Dodávateľ František Sidor, KNM (IČO: 17815657)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2016
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 168,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.08.2016
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2016
Predmet Zabezpečenie verejného obstarávania vo veci : Obnova povrchov vozoviek v obci
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.08.2016
Dodávateľ IVOMOS, Ing.Ivan Moravčík, Žilina (IČO: 46708031)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2016
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 80,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.08.2016
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2016
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 114,31 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.08.2016
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta