Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 114/2018
Predmet Servisná prehliadka + odborná prehliadka plynového kotla
Hodnota 279,10,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 113/2018
Predmet Materiál (stolnotenisový klub)
Hodnota 453,-
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.09.2018
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 112/2018
Predmet Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Hodnota 57,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.09.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 111/2018
Predmet Miestne komunikácie
Hodnota 1456,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.09.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 109/2018
Predmet Výroba vodorovného značenia / prechody pre chodcov)
Hodnota 168,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2018
Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 110/2018
Predmet Tlač - Spravodajcu č. 3
Hodnota 385,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.09.2018
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 108/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 106/2018
Predmet Servisné práce zabezpečenie budovy Obecného úradu
Hodnota 333,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2018
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 45439516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 107/2018
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 329,86,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.09.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 104/2018
Predmet Dopravné značenia
Hodnota 1224,24,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 105/2018
Predmet Prenájom dopravných značiek
Hodnota 990,72,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 103/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.09.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta