Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 4/2021
Predmet Ochranné pomôcky - COVID 19
Hodnota 352,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ ganes s.r.o., Žlina (IČO: 50604449)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 5/2021
Predmet Občerstvenie
Hodnota 134,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 7/2021
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 138,06,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2021
Predmet Materiál - verejné osvetlenie
Hodnota 264,96,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2021
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 3/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 1/2021
Predmet Spravodajca 3-4/2021; zalamovanie
Hodnota 384,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 2/2021
Predmet Spravodaj - 16str.
Hodnota 216,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2021/1
Predmet Zimná údržba za mesiac Január - Február 2021
Hodnota 2 462,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2021
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Atnon Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 110/2020
Predmet Oprava výtlkov MK
Hodnota 1 191,24,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2020
Dodávateľ EKOSTAV GROUP,s.r.o.,Oščadnica (IČO: 50400649)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 108/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 15,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 109/2020
Predmet Toner
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček, PC Comp,Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 107/2020
Predmet Výmena pôvodných AL rozvodov v priestoroch OcÚ Radoľa
Hodnota 699,82,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček - PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta