Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 20/2020
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 156,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.02.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Bratislava (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 21/2020
Predmet Občerstvenie pre fašiangový sprievod
Hodnota 160,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.02.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 18/2020
Predmet Oprava plynomernej skrinky
Hodnota 217,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.02.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 15/2020
Predmet Všeobecný materiál pre pracovnú oblasť
Hodnota 53,64,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 16/2020
Predmet Materiál (verejné osvetlenie)
Hodnota 42,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 17/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.02.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 13/2020
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 49,92,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.02.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 14/2020
Predmet Odvzdušnenie teplovzdušných jednotiek v športovej hale pri ZŠ Radoľa
Hodnota 42,85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.02.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 11/2020
Predmet Plagát Zabíjačka 2020,Spravodajca 4/2019
Hodnota 357,60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.02.2020
Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 12/2020
Predmet Gravír medailí o POHÁR STAROSTU+grafické úpravy
Hodnota 62,22,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.02.2020
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 10/2020
Predmet Vitrína pre vnútorné použitie
Hodnota 626,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2020
Dodávateľ B2B Partner,s.r.o.,Bratislava (IČO: 44413467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 9/2020
Predmet Materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 57,84,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2020
Dodávateľ KP spol.,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta