Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.99/2021
Predmet Posypový vozík - tlačený, 2ks
Hodnota 600,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2021
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2021
Predmet Materiál na opravu verejného priestranstva v obci
Hodnota 36,72 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2021
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Hodnota 67,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/2021
Predmet Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách
Hodnota 4 956,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/1/2021
Predmet Oprava, dodanie, výmena a osadenie odtokových žľabov na miestnych komunikáciách
Hodnota 2 904,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.10.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2021
Predmet Oprava a rozšírenie kamerového systému v obci
Hodnota 1 231,26 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.10.2021
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2021
Predmet Geometrický plán
Hodnota 1450,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.10.2021
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2021
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 126,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.10.2021
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.95/2021
Predmet Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Hodnota 8 890,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.10.2021
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2021
Predmet Betón - chodník
Hodnota 65,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.10.2021
Dodávateľ Doprava a služby K&T, s.r.o., Čadca (IČO: 36008184)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2021
Predmet Sypač Jansen SW-200 za os.automobil
Hodnota 746,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.10.2021
Dodávateľ Balatech s.r.o., Nitra (IČO: 53105150)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.91/2021
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 345,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.10.2021
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta