Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.36/2022
Predmet Nastavenie Firewall na serveri - Urbis
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2022
Dodávateľ MADE spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2022
Predmet Športové vybavenie pre ŠK Radoľa - florbal
Hodnota 159,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.03.2022
Dodávateľ Florbal, s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2022
Predmet Trubice do verejného osvetlenia v obci
Hodnota 45,96 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.03.2022
Dodávateľ KP, .s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2022
Predmet Materiál - maľovanie - budova ŠK Radoľa
Hodnota 136,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2022
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2022
Predmet Inštalačné práce a nastavenie PC, kopírovanie dát, server, stanice + slúchadlá CANYON
Hodnota 295,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2022
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2022
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 73,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.03.2022
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2022
Predmet Dodávka a montáž dverí - športová hala
Hodnota 371,04 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.03.2022
Dodávateľ Miloslav Dubeň - Stavbyt (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2022
Predmet Import dát do programu URBIS
Hodnota v zmysle zmluvy
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 03.03.2022
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2022
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 184,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.03.2022
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2022
Predmet Tlač Spravodajcu 4/2022, 1/*2022, 2/2022
Hodnota 540,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.03.2022
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2022
Predmet Povrchová úprava trapézového plechu a klampiarske prvky - tribúna
Hodnota 924,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.03.2022
Dodávateľ RANILUS, s.r.o. (IČO: 46883649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2022
Predmet Oprava obecného rozhlasu
Hodnota 1403,14 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.02.2022
Dodávateľ JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta