Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 38/2019
Predmet Tonery
Hodnota 88,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.04.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 35/2019
Predmet Unplugged koncertné vystúpenie skupiny AYA
Hodnota 1 500,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.04.2019
Dodávateľ Hudobná skupina AYA zastúpená: Mário Tománek, Žilina (IČO: 34223207)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 39/2019
Predmet Zemné práce - areál ŠK Radoľa
Hodnota 360,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.04.2019
Dodávateľ MARPAL, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 46947035)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 32/2019
Predmet Hudobná produkcia na Veľkonočnú zábavu
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.04.2019
Dodávateľ Securko, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47474912)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 33/2019
Predmet Zemné práce - úrpava terénu na výstavbu zelene - areál v Riekach
Hodnota 843,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2019
Dodávateľ Tonicat,s.r.o.,Kysucké Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 28/2019
Predmet Materiál na opravu elektrických rozvodov v dome nádeje
Hodnota 582,22,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 31/2019
Predmet Zdroj Lenovo 20V/2A, 5V/2A
Hodnota 32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 30/2019
Predmet Čistenie kanalizácie v budove ŠK Radoľa
Hodnota 85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ Milan Šmarík, Žilina (IČO: 33373850)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 25/2019
Predmet Tonery
Hodnota 235,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 27/2019
Predmet Zemné práce na cintoríne a úprava terénu pre parkovisko a chodníky
Hodnota 1 260,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 28-1/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 424,44,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 24/2019
Predmet Materiál (miestne komunikácie)
Hodnota 150,85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta